VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Aan de VI.BE scriptieprijs hangt een bescheiden geldsom vast, maar de roem, die is natuurlijk gigantisch. We doen er graag nog een schepje bovenop, door de winnaars van alle voorbije edities in de spots te zetten. Check de hall of fame!

Laura Palma (2023)

Welke invloed zal de invoering van een nieuw onoverdraagbaar vergoedingsrecht hebben op streaminginkomsten van muzikanten? Met die vraag dook Laura Palma (PXL-Music) in de Belgische omzetting van de Europese DSM-richtlijn en woog ze voor- en nadelen. De jury verkoos haar werk unaniem als beste bachelorproef: "Ze brengt de verschillende pros en cons rustig en neutraal, toont voorzichtigheid in haar conclusies en besluit met een stimulans voor verdere open dialoog in het voordeel van muzikanten.

Welke invloed zal de invoering van een nieuw onoverdraagbaar vergoedingsrecht hebben op streaminginkomsten van muzikanten?

Pieter-Jan Nerinckx (2023)

De Belgische free party scene en freeteknocultuur: waar komt die vandaan? Wie zijn haar organisatoren? En welke kansen liggen er voor samenwerking met hen? Pieter-Jan Nerinckx (KU Leuven) dook in die vragen voor zijn masterscriptie. De jury prees zijn historisch bewustzijn en onbevangen engagement om een amper gekende scene te doorgronden. 

Tussen feest en verzet

Ezio Zappalà (2022)

Welke gezondheidsrisico’s komen kijken bij het muzikantenbestaan? Ezio Zappalà verdiepte zich verder in dit onderwerp, ook vanuit zijn eigen ervaringen als klarinettist, en legde hiermee de basis voor verder uitgebreid onderzoek.

Musician's Physical and Mental Health ⟶

Ilias De Schryver (2022)

Hoe zit het juridisch gezien met samples in muziek? En waar zitten de grote onduidelijkheden hierover? Ilias De Schryver vertrok vanuit het baanbrekende arrest van het Hof van Justitie in 2019 om het onderwerp verder te bekijken, en kwam tot enkele interessante vaststellingen. 

Sampling in de muziekindustrie: een analyse van het juridisch kader in de praktijk ⟶

Seppe Degelin (2021)

Welke effecten heeft muziek op het menselijk lichaam? Hoe kan muziek sporters beïnvloeden om betere prestaties neer te zetten? En hoe kan je muziek optimaal gebruiken om effectiever te trainen? Over al deze vragen (en veel meer) buigt Seppe Degelin (PXL-Music) zich in deze bachelorscriptie.

De impact van muziek op sportprestaties ⟶

Raf De Mey (2021)

Vanuit een theoretische studie van algemene akoestiek, types concertzalen en de akoestische eigenschappen van vaak herbestemde gebouwtypes beschrijft Raf De Mey (Universiteit Antwerpen) een aantal concrete cases (o.a. Bijloke, Handelsbeurs, De Roma …) en gaat hij na of en op welke manier de erfgoedwaarde en de kwaliteiten als concertzaal verzoend worden. Die case studies resulteren in een uitgebreide en zeer gedetailleerde SWOT-analyse die als handvat kan dienen voor (lokale) beleidsmakers in de mogelijke (tijdelijke) herbestemming van erfgoedlocaties en leegstaande gebouwen.

Muziek in erfgoed. Herbestemming van monumenten tot concertzalen in Vlaanderen. ⟶

Lieselot Le Comte (2020)

Hoe wordt muziek ingezet door overheden om ‘soft power’ te genereren? Oftewel: hoe kan muziek door gericht overheidsbeleid een krachtige tool in politieke relaties worden? Dat is de vraag die Lieselot Le Comte, studente Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent, beantwoordt in haar winnende masterscriptie. 

Het gebruik van muziek als soft power in internationale relaties ⟶

Gust Blykers (2020)

Gust ontvangt de VI.BE scriptieprijs voor beste bachelorscriptie 2020, met een werk over de invloed van gedragseconomie op de betalingsbereidheid van concertgangers. De jury vond vooral de combinatie van inzichten uit de gedragseconomie en praktijken binnen de livemuzieksector erg waardevol! 

De invloed van gedragseconomie op de betalingsbereidheid van concertgangers ⟶

Arne Saerens (2019)

De jury bekroont het werk ‘De aansprakelijkheid van online platformen voor auteursrechtinbreuken’ van Arne Saerens (KU Leuven) met de prijs voor beste masterscriptie. “Deze scriptie gaat ook over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van grote tech spelers en zwengelt daarmee op zijn minst de discussie weer aan”, klinkt het.

De aansprakelijkheid van online platformen voor auteursrechtinbreuken ⟶

Kirsten Kramer (2019)

Met haar bachelorproef ‘Het gebruik van Artificiële Intelligentie bij de keuze van muziek in marketingcampagnes’ kaapt Kirsten Kramer (PXL-Music) de prijs voor beste bachelorscriptie weg. De jury was unaniem: “Kramers scriptie kijkt voorbij de hype en belicht een stukje toekomst van de muziekindustrie”. 

 Het gebruik van Artificiële Intelligentie bij de keuze van muziek in marketingcampagnes ⟶

Barbara Sprangers (2018)

Barbara Sprangers (UGent) mag de prijs voor beste masterscriptie (ex aequo) in ontvangst nemen voor haar thesis over de manier waarop holebi’s weergegeven worden in onze populaire muziekcultuur. “Sprangers biedt een inkijk in een cultuur die minder gekend en veel gelaagder is dan je op het eerste gezicht zou denken”, aldus een tevreden jury.

Buiten de lijnen kleuren: Holebirepresentaties in de populaire muziekcultuur ⟶

Michiel Van Lerbeirghe (2018)

Michiel Van Lerbeirghe (KU Leuven) onderzoekt in zijn thesis drie toepassingen van blockchain en zet daarmee een domper op de feestvreugde rond de nieuwe technologie. “Blockchain? Mooi op papier, moeilijk om te zetten in de praktijk”, luidt zijn conclusie. Hij haalt ermee de prijs voor beste masterscriptie (ex-aequo) binnen.

Blockchain en auteursrecht: de deus ex machina voor de muzikant? ⟶

Céline Colignon & Gaëtan Decan (2018)

De prijs voor beste bachelorscriptie gaat naar Celine Colignon en Gaëtan Decan (Arteveldehogeschool) die een kant-en-klaar muzikaal lessenpakket ontwikkelden voor de integratie van vluchtelingen in het secundair onderwijs. Muziek als universele taal om culturele verschillen te overstijgen.

Muzikale landing. Werkboek: intercambio - muziekcultuur Westen & vluchtelingen  ⟶

Matthias De Rouck (2017)

Matthias De Rouck (UGent) biedt een interessante economische blik op ontwikkeling én toekomst van streaming. ‘Music streaming services and their path to financial viability’ geeft antwoorden op de vragen of, en hoe het economische model van muziekstreaming levensvatbaar kan zijn op lange termijn. De Rouck gaat aan de haal met de prijs voor beste masterscriptie.

Music streaming services and their path to financial viability  ⟶

Martijn Van Loo (2017)

Over muziekstreaming is al erg veel geschreven, maar de masterscriptie van Martijn Van Loo (KU Leuven) – ‘Van analoog naar digitaal tot in de cloud: de opkomst van muziekstreaming door de ogen van consument, artiest en industrie’ – benadert het fenomeen vanuit een opvallend breed en genuanceerd perspectief. Een ideale instap voor wie meer over het fenomeen wel leren, aldus de jury. Ook hij wint, samen met Matthias De Rouck, de prijs voor beste masterscriptie.

Van analoog naar digitaal tot in de cloud: de opkomst van muziekstreaming door de ogen van consument, artiest en industrie  ⟶

Rob Coninx (2017)

Rob Coninx (PXL-Music) haalde met ‘Blockchain: een nieuwe hype of een blijvende revolutie in de muziekindustrie?’ de prijs voor beste bachelorscriptie binnen. Hij onderzocht wat blockchain kan betekenen voor de muziekindustrie, aan de hand van problemen waar de sector mee te kampmen heeft en concrete initiatieven. Coninx kreeg van de jury een 10 op 10 voor actualiteitswaarde en brengt inzicht in iets wat nog in wording is.

Blockchain: een nieuwe hype of een blijvende revolutie in de muziekindustrie?  ⟶

Tom Declercq (2016)

Tom Declercq leverde pionierswerk af met zijn onderzoek naar het mulitplicatoreffect van subsidies voor onze muziekclubs en de inkomsten die die opleveren voor omringende sectoren als horeca, toerisme, transport … Hij mocht de prijs voor beste masterscriptie ontvangen uit handen van cultuurminister Sven Gatz voor zijn scriptie ‘Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs.’ (Universiteit Antwerpen).

Het Vlaamse clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs  ⟶

Elise Platteau (2016)

Elise Platteau schreef voor de jeugdhuissector een leidraad om de uitbouw van laagdrempelige en multidisciplinaire presentatiemogelijkheden en creatieruimtes te stimuleren. De jury kende haar unaniem de prijs voor beste bachelorscriptie toe voor haar werk ‘Creatie- en presentatiemogelijkheden voor jongeren in jeugdhuizen’ (PXL-Music).

Creatie- en presentatiemogelijkheden voor jongeren in jeugdhuizen  ⟶

Yannick Van Nuffel (2015)

Yannick Van Nuffel presteerde het om zowat de volledige geschiedenis van muziekdistributie in een helder en compact werk te gieten. Daarom veroverde hij verdiend de prijs voor beste bachelorscriptie van 2015 met zijn scriptie ‘Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact’ (PXL-Music).

Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact  ⟶

Inge Alberti (2015)

Inge Alberti schreef een erg heldere scriptie over een heikel en delicaat auteursrechtelijk onderwerp. Met haar scriptie ‘Blurred lines: de troebele grens tussen inspiratie en plagiaat’ (KU Leuven) ging ze aan de haal met de prijs voor beste masterscriptie van 2015.

Blurred lines: de troebele grens tussen inspiratie en plagiaat  ⟶

Inès Op de Beeck (2014)

Inès Op de Beeck voerde SWOT-analyses uit op enkele spelers in de live-industrie en creëerde een generiek businessmodel dat door andere spelers kan worden gebruikt. Haar scriptie ‘Strategische analyse van de muziekindustrie en business modellen van het livesegment’ (Universiteit Antwerpen) levert haar de prijs voor beste masterscriptie van 2014 op.

Strategische analyse van de muziekindustrie en business modellen van het livesegment  ⟶

Elien Rubben (2014)

Elien Rubben onderzocht welke rol showcasefestivals spelen voor verschillende actoren in de muziekbizz. Met haar scriptie “Showcasefestivals in de muziekindustrie. Wat is een showcasefestival en op welke manier oefent het een invloed uit op de muziekindustrie” (VIVES Kortrijk) ging ze met de prijs voor beste bachelorscriptie van 2014 aan de haal.

Showcasefestivals in de muziekindustrie. Wat is een showcasefestival en op welke manier oefent het een invloed uit op de muziekindustrie?  ⟶

Jozefien Van Herpe (2013)

Met haar scriptie “Facing the music: het naburig recht van uitvoerende muzikanten in de digitale wereld” (KULeuven) kaapte Jozefien Vanherpe de prijs voor beste masterscriptie van 2013 weg.

Facing the music: het naburig recht van uitvoerende muzikanten in de digitale wereld  ⟶

Silke Van den Broeck & Stijn Van Peborgh (2013)

Met ‘Scored’, een online tool om samen muziek te maken en partituren te schrijven, gingen Silke Van den Broeck en Stijn Van Peborgh (Thomas More Mechelen) met de prijs voor beste bachelorscriptie van 2013 lopen.

Scored  ⟶

Diane De Moor (2012)

Veel winnaars in 2012. Diane De Moor (KULeuven) was een van de winnaressen van de masterscriptieprijs met haar werk ‘Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken. In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk?’

Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken. In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk?  ⟶

Sophie Van Ranst (2012)

In 2012 koos de jury 2 masterscripties als winnaar. Sophie Van Ranst kreeg de gedeelde eerste prijs voor haar scriptie ‘Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen.’ (UGent)

Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen  ⟶

Katrien Anthonis & Charlotte Smekens (2012)

De beste bachelorscriptie van 2012 werd geschreven door Katrien Anthonis & Charlotte Smekens (Katholieke Hogeschool Kempen). Ze zochten naar nieuwe insteken voor hun lessen in ‘Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde?’

Karaoke in de Engelse les: een meerwaarde?  ⟶

Kathleen Vogelaers (2011)

Ex-Poppunt-stagiaire Kathleen Vogelaers won in 2011 een cheque van €500 voor haar masterscriptie ‘Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag: de nood aan zakelijke vorming’ (Vrije Universiteit Brussel).

Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag: de nood aan zakelijke vorming  ⟶

Kasper-Jan Raeman (2010)

Kasper-Jan Raeman schreef een masterscriptie in de Geschiedenis over ‘De organisatoren van jazz- en rockconcerten in Gent tijdens de jaren vijftig: een sociaal-culturele analyse’ (UGent). Hij won er de scriptieprijs 2010 mee.

De organisatoren van jazz- en rockconcerten in Gent in de jaren vijftig: een sociaal-culturele analyse  ⟶

Hanne Valckenaers (2009)

In haar masterscriptie ‘Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managemenbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit’ (Vrije Universiteit Brussel) schuwde Hanne Valckenaers de controverse niet. Het leverde haar wel de scriptieprijs 2009 op.

Een beleidsaanbeveling voor het subsidiëren van alternatieve managementbureaus: de noodzakelijkheid en wenselijkheid binnen het Vlaamse pop-rockcircuit  ⟶

Dries Vanherwegen (2008)

Welke strategieën hanteren popmuzikanten om een professionele carrière uit te bouwen? Dat was de centrale vraag in ‘Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten’, de masterscriptie van Dries Vanherwegen.

Alleen Elvis blijft bestaan? Een beschrijvend onderzoek naar de carrières van Vlaamse professionele popmuzikanten  ⟶

Fréderic Busscher (2007)

‘De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant – een veldanalyse’, zo luidt de titel van de masterscriptie die Fréderic Busscher (KULeuven) €500 opleverde.

De lokale ondersteuning van popmuzikanten: Vlaams-Brabant - een veldanalyse  ⟶

Elke Van Hevele (2006)

De allereerste scriptieprijs leverde een volledig vrouwelijke top-3 op. Elke Van Hevele kreeg uiteindelijk de gouden plak voor haar scriptie ‘Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscene’ (UGent).

Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscene  ⟶