VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het Vlaamse Clubcircuit in cijfers. Een onderzoek naar de economische impact van de Vlaamse muziekclubs

Hoeveel levert elke euro subsidie die in de clubs geïnvesteerd wordt nu eigenlijk op?
Research

In tijden van besparingen wordt de vraag gesteld wat de economische impact is van de gesubsidieerde sectoren. Ook de muziekclubs krijgen te maken met de besparingen van de overheid. In deze scriptie wordt getracht de economische impact van de Vlaamse muziekclubs in kaart te brengen.

De 12 onderzochte muziekclubs zijn 4AD, Cactus Muziekcentrum, De Casino, De Kreun, De Zwerver, Democrazy, Het Depot, Muziekodroom, N9, Nijdrop, Trix Muziekcentrum en VK Concerts, die het Vlaamse concertlandschap goed weerspiegelen. Van deze muziekclubs en Clubcircuit vzw wordt er een profiel geschetst om een goed beeld te kunnen vormen van het Vlaamse concertlandschap. Hierbij worden de directe bestedingen van de muziekclubs en de additionele bestedingen van de bezoekers geanalyseerd.

Alvorens de directe bestedingen te bespreken worden de inkomsten van de muziekclubs besproken. Het blijkt dat de structurele subsidies van de Vlaamse overheid een aanzienlijk hefboomeffect en multiplicatoreffect creëren bij de muziekclubs. In het tweede deel van de analyse worden aan de hand van een enquête de additionele bestedingen van de bezoekers onderzocht. Die enquête werd afgenomen op 23 concertavonden in de 12 opgenomen muziekclubs waarbij er 2023 ingevulde exemplaren werden verzameld. De additionele bestedingen zorgen voor een aanzienlijk inkomen in aangrenzende sectoren. Een besparing of verdwijning van subsidies brengt niet enkel de artistieke waarde van de muziekclubs(sector) in het gedrang, maar ook de economische waarde van zowel de clubs als van de aangrenzende sectoren.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
Universiteit Antwerpen
Studierichting
Toegepaste Economische Wetenschappen - Cultuurmanagement
Promotor
Prof. Dr. Dirk De Corte
Student
Tom Declercq
Publicatiejaar
2016