VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Scored

De ontwikkeling van een online tool om samen muziek te maken en partituren te schrijven
Research

Dit eindwerk vertelt hoe Scored van een heel pril idee werd uitgewerkt tot een volwaardig en relevant product. De allereerste stap in dat proces was die van de marktanalyse. Na een grondig onderzoek naar bestaande software en oplossingen, konden we besluiten dat er momenteel geen enkel product op de markt is dat dezelfde oplossing biedt op het probleem dat we vaststelden tijdens ons eigen schrijfproces. De tweede vraag die meteen rees was: “Voelen andere muzikanten die problemen ook aan?”. 

Via een interview met een professioneel muzikant die in verschillende projecten ervaring heeft opgedaan met het muzikale schrijfproces, konden we vaststellen dat software inderdaad niet de meest evidente zaak is, en dat een goed versiebeheer en voorbereiding cruciaal zijn als je samen muziek schrijft. Via een enquête, afgenomen van ruim honderd professionele en amateurmuzikanten, kwamen we ook te weten dat er wel degelijk een markt zou zijn voor Scored. De volgende stap in de ontwikkeling, was het verder uitbouwen van het concept. Uit het voorgaande onderzoek destilleerden we een mission statement: “we bouwen een tool die muzikale samenwerking ondersteunt buiten fysieke muren en waarbij de drempel voor gebruik niet hoger ligt dan een simpele registratie.” Die tool bestaat uit een partituren-editor waarin gebruiker in real-time samen kunnen werken, en een communicatieplatform rond de editor. Om de interface te bedenken en ontwerpen, gingen we ook niet over één nacht ijs. We dachten na over een juiste look-and-feel, en tekenden wireframes en flowcharts uit om ons helemaal te verdiepen in hoe Scored een mooie en vooral bruikbare tool zou kunnen worden. 

Toen de wireframes, flowcharts en eerste aanzetten tot designrichtlijnen op punt stonden, begonnen we aan het ontwerpen van een echte interface. Vanuit die interface stelden we dan de technische eisen op. We besloten om gebruikers in te delen in projecten, die dan zouden staan voor een muzikaal project, in het algemeen, waar ze eventueel met andere gebruikers samen aan werken. Binnen een project kunnen de eigenlijk Scores, de partituren, aangemaakt en bewerkt worden. Gebruikers werken per project dus samen aan hun partituren en kunnen in real-time wijzigingen aan de partituren zien. Scored mag dan wel in hoofdzaak ontwikkeld zijn als antwoord op een probleem bij de muzikanten-community, maar dat betekent niet dat een businessplan overbodig is. Om Scored ook na dit eindwerk te kunnen commercialiseren en rendabel te maken, hebben we nu al nagedacht over een mogelijke business-strategie.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
Thomas More Mechelen
Studierichting
Informaticamangement en multimedia
Promotor
K. Rutten & D. Heerinckx
Student
Stijn Van Peborgh & Silke Van den Broeck
Publicatiejaar
2013