VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Musician’s Physical and Mental Health

Welke gezondheidsrisico’s komen kijken bij het muzikantenbestaan?
Research

De laatste jaren is de belangstelling voor kwesties in verband met muzikale activiteit sterk toegenomen en hebben veel specialisten op verschillende gebieden belangstelling getoond. Terwijl zij vroeger alleen keken naar het educatieve, pedagogische aspect en de voordelen die het bestuderen en beoefenen van muziek met zich mee kan brengen, zien zij nu, bij nadere beschouwing, de risico's die het nastreven van een professionele carrière met zich mee kan brengen, zowel lichamelijk als psychologisch.

Uit onderzoek blijkt dat tussen de 40 en 90 procent van de musici, zowel studenten als professionals, te maken heeft of heeft gehad met problemen als Music Performance Anxiety (MPA), PRMD (Playing-Related Musculoskeletal Disorders) en andere problemen. Dit wordt veroorzaakt door vele factoren, waaronder lange studie- en trainingsuren, een omgeving met veel competitie en hoge eisen, audities en optredens van uiteenlopende aard. In deze dissertatie worden gegevens en bevindingen uit de vele onderzoeken weergegeven, de belangrijkste risicofactoren en technieken en strategieën om deze in te dammen geanalyseerd. Dit met het doel om nieuwe factoren en/of nieuwe strategieën te vinden die tot nu toe niet in overweging zijn genomen.

Wat zijn de belangrijkste factoren die stress, angst en lichamelijke problemen veroorzaken? Welke technieken en activiteiten beoefenen de studenten om met bepaalde problemen om te gaan? Hoe bewust zijn zij zich van hun risico's? Om deze vragen te beantwoorden werd niet alleen de bestaande literatuur geanalyseerd, maar werd ook een vragenlijst verspreid onder studenten blaasinstrumenten, dit om er zeker van te zijn dat het doelpubliek specifiek was en dus vergelijkbare kenmerken had. De vragenlijst was verdeeld in drie delen: het eerste deel over stress, het tweede over "Music Performance Anxiety", en het derde over "Playing-Related Pain". In alle onderdelen wordt gevraagd naar de belangrijkste triggers en de technieken die studenten gebruiken om daarmee om te gaan.

Hoewel het onderzoek geen groot aantal studenten betreft, laat het interessante gegevens zien en toont het, in lijn met ander onderzoek, aan dat studenten met veel problemen kampen en vaak niet over de juiste kennis beschikken om daarmee om te gaan. Bovendien wordt veel belang gehecht aan de rol van leraren en instellingen en hoe zij een primaire rol spelen, niet alleen bij het promoten van dit onderwerp, maar ook bij het actief deelnemen, het creëren van de juiste omgeving voor de professionele groei van studenten en hen de instrumenten en kennis aanreiken die nodig zijn om bepaalde problemen aan te pakken.

2023-05/ezio-zappala
Onderwijsinstelling
Luca School of Arts - Campus Lemmens
Studierichting
Bachelor in de Muziek, afstudeerrichting Instrument, specificatie klarinet
Promotor
Tom Goossens
Student
Ezio Zappalà
Publicatiejaar
2022