VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Strategische analyse van de muziekindustrie en business modellen van het livesegment

Een bedrijfseconomische doorlichting van de muziekindustrie op macro- en microniveau
Research

Deze masterthesis tracht een analyse te creëren omtrent de muziekindustrie anno 2013/2014, alsook business modellen op te stellen van het live segment van de industrie. Een analyse van de muziekindustrie anno 2014 vormt een complexe studie gezien de grootte van het onderzoeksveld en de snelle evolutie van de omgevingsfactoren, zoals technologische innovaties. Een mentaliteitswijziging bij de consument zorgt er echter voor dat nieuwe strategieën dienen ontwikkeld te worden om de consument te bereiken. Het onderzoek tracht voornamelijk een kritische reflectie te vormen omtrent de industrie. De industrie wordt bekeken op macroniveau en microniveau. Het macroniveau behandelt alle segmenten binnen de muziekindustrie. Dit betekent dat zowel het organisatievraagstuk van de toeleveranciers, het opgenomen segment en de relevante elementen van het live segment bekeken worden. Het microniveau zal echter enkel de focus leggen op het live segment, een segment dat een enorme waardering krijgt van de muziekliefhebber. Dit focuspunt vormt de overgang tot de creatie van business modellen binnen dit segment, meer specifiek voor de concertpromotor. Dit zal uiteindelijk leiden tot een generiek business model en een toekomstig generiek business model, die enkele toekomstige opportuniteiten voorstelt. De centrale vraagstelling omtrent het onderzoek luidt dus als volgt: ‘Wat is het business model van het live segment van de muziekindustrie?’.

In het empirisch onderzoek wordt al snel duidelijk dat de muziekindustrie een zeer vluchtig karakter heeft, wat de reeds gevormde theorie rond de industrie in vraag stelt. Waar enkele bevindingen de theorie bevestigen of net tegenspreken, leiden andere bevindingen weer tot nieuwe inzichten. Zowel sterktes, als zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen in de industrie leiden zowel op macro- en microniveau tot een strategievorming die de groei tracht de bevorderen. Op microniveau zal dit de vorm aannemen van het toekomstig business model, waar opportuniteiten zoals online exploitatie en een verhoogde waardebeleving zich aanbieden.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
Universiteit Antwerpen
Studierichting
Toegepaste Economische Wetenschappen - Bedrijfskunde
Promotor
Prof. Dr. Paul Matthyssens
Student
Inès Op de Beeck
Publicatiejaar
2014