VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Technologische ontwikkelingen van muziekdistributie en hun impact

Over nieuwe distributievormen voor muziek en hun werking en betekenis voor de muziekindustrie
Research

Het onderzoek behandelt, zoals de titel het zelf zegt, de technologische ontwikkelingen op vlak van muziekdistributie en de impact die ze hebben op de muziekindustrie. Al sinds de oprichting van de iTunes Music Store is er een constante verschuiving van een fysieke muziekmarkt naar een digitale. Nieuwe distributievormen zijn de dagelijkse muziekconsumptie beginnen domineren, al dan niet met de volledige en/of directe goedkeuring van de professionele muziekindustrie. Vooral de streaming services, die de voorbije jaren steeds dominanter werden, moesten al hevige kritiek ondergaan.

In 2014 werd hieromtrent een hoogtepunt bereikt in de wereldwijde media. Apple ging zich in de strijd mengen met de overname van Beats, Taylor Swift besliste om al haar muziek van Spotify te halen, Youtube kondigde zijn streaming service aan, de concurrentie werd steeds groter en innovatieve manieren om muziek te verspreiden werden aangewend door allerhande artiesten. Dit onderzoek analyseert deze ontwikkelingen om een duidelijk beeld te krijgen van hun werking en betekenis voor de muziekindustrie. Veel mensen, om niet te zeggen de meeste mensen, gebruiken één of meerdere diensten die in dit onderzoek aan bod komen, maar hebben geen idee hoe ze functioneren of wat hun gebruik ervan betekend voor de bredere muziekindustrie. In combinatie met de website 'muziekentechnologie.be', moet dit onderzoek geïnteresseerden ook bijstaan om artikels en berichten inzake deze ontwikkelingen beter te begrijpen, alsook een correcte weergave leveren over deze verschillende onderwerpen.

Het eerste hoofdstuk beschrijft de evolutie van zowel geluidsdragers als van de distributie van muziek. De verschillende diensten en termen worden vluchtig aangehaald om hier later in het onderzoek uitgebreid op terug te komen. Dit geeft de lezer de kans om zich te situeren binnen een constant veranderende muziekindustrie.

Vervolgens worden de verschillende vormen van piraterij besproken, de illegale manier van muziekdistributie, en de impact die muziek verdelen via deze kanalen heeft op de globale muziekindustrie.

In het derde deel wordt dan overgegaan op de legale vormen van digitale muziekdistributie. De bedrijven en diensten die in het eerste hoofdstuk reeds aan bod kwamen, worden hier uitgebreid besproken en doorgelicht. Er wordt gefocust op online music stores en streaming, en die laatste wordt op zijn beurt gesplitst in online music lockers, internet radio, subscriptie streaming en user-generated content. Bij elk onderwerp wordt één dienst centraal geplaatst die als richtmodel en pionier van die distributievorm gezien kan worden. Nadien wordt de impact besproken en zo goed mogelijk aangetoond met voorbeelden ondersteund door enkele cijfers.

Als voorlaatste deel wordt nog het belang van enkele technologische toepassingen op muziekdistributie nader toegelicht. Data, sociale netwerken en audio fingerprinting hebben een zekere invloed op de verspreiding van muziek en al verscheidene artiesten probeerden met behulp van technologische toepassingen op een innovatieve manier om hun muziek te verspreiden.

Ten slotte volgt een besluit waarin de belangrijkste conclusies van muziekdistributie in het heden worden besproken en enkele mogelijkheden voor de onvoorspelbare toekomst worden toegelicht. Wat neergeschreven werd, is gebaseerd op allerhande bronnen (zie literatuurlijst) en persoonlijke gesprekken met enkele professionals uit de Belgische muziekindustrie.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
PXL-Music
Studierichting
Muziekmanagement
Promotor
Fréderic Busscher
Student
Yannick Van Nuffel
Publicatiejaar
2015