VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Een beschrijving van de relatie tussen mannelijkheid, genderrelaties en machtsrelaties in de hiphopscene

Over de rol en de onmiskenbare invloed van vrouwen in de hiphop sinds het ontstaan in de South Bronx
Research

Het lag geenszins in mijn bedoeling U met deze scriptie een zoveelste overzicht over de hiphopscène ter hand te stellen. Door de diverse hoofdstukken heen probeer ik een totaal nieuw licht te werpen op een miskend aspect van deze scène. Nochtans is ook de hiphop er niet in geslaagd te ontsnappen aan de stille vrouwelijke regie achter het grote wereldtoneel en haar maatschappelijke evolutie door de eeuwen heen.

Een vrouwelijke breakster, mc, dj of graffitispuitster is immers niet zomaar een onbelangrijke figurant, die het decor op een aangename manier opvult. Vanaf het ontstaan in de South Bronx, is zij steeds aanwezig geweest en heeft zij een onmiskenbare invloed uitgeoefend op de hiphop die wij vandaag beleven.

“Cherchez la femme”…

Deze scriptie is onderverdeeld in acht onderdelen. Het eerste deel geeft een situering binnen de hiphopscène, gevolgd door een wetenschappelijke benadering van scènes in het tweede deel. Het derde onderdeel omvat het theoretische kader en de onderzoeksvragen. Het vierde deel, methodologie, leidt tenslotte het vijfde onderdeel in waarin de resultaten weergegeven worden. De discussie bevindt zich in deel zes. Als afsluiter worden ook nog de bijlagen in een zevende deel toegevoegd, en de bibliografie in een achtste deel. De interviews zelf bevinden zich in een aparte bundel.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
UGent
Studierichting
Sociale Wetenschappen - Sociologie
Promotor
Prof. Dr. J. Vincke
Student
Elke Van Hevele
Publicatiejaar
2006