VI.BE

Hogere opleidingen in de popmuziek vandaag: de nood aan zakelijke vorming

Over de cruciale rol van hogere muziekopleidingen in het doorgroeiproces van beginnende muzikanten
Research

Vlaanderen kent een bloeiende muziekscène. Net als de andere creatieve sectoren in Vlaanderen, trekt de muziekindustrie steeds meer mensen aan. Het overaanbod van popmuzikanten die werk zoeken, is een probleem. De professionele popmuzikant moet opvallen in de menigte, waarbij muzikaal talent niet meer voldoende blijkt te zijn. Deze masterproef focust zich op het belang van zakelijk ondernemerschap voor professionele muzikanten en welke bijdrage de hogere muziekopleidingen hebben in dit verhaal.

Er worden 2 groepen bevraagd in het onderzoek. Een eerste groep, is die van de professionele muzikanten, (oud-)studenten aan één van de hogere muziekopleiding. Hun bevraging schetst een uitgebreid beeld van de risicovolle factoren in de beroepspraktijk, van hun visie op zakelijk ondernemerschap en van hoe zij de rol van hun hogere muziekopleiding hierbij hebben ervaren.

In een tweede bevraging worden deze eerste reflecties afgetoetst bij de groep van opleidingsafgevaardigden van de zes betrokken hogere muziekopleidingen. We stellen bij de hogere opleidingen een bewustwording vast over het toenemend belang van zakelijk ondernemerschap. Toch blijkt zakelijke vorming bij de meeste opleidingen nog in een startfase te zitten en wordt zakelijk ondernemerschap als bijkomstig beschouwd. Er heerst een zekere onwetendheid over hoe zakelijke vorming functioneel te implementeren in de opleiding. In de discussie wordt er stilgestaan bij suggesties rond de implementatie van zakelijke vorming.

Deze masterproef gelooft in de cruciale rol die hogere muziekopleidingen spelen in het doorgroeiproces van beginnende muzikanten. Het is wenselijk dat de hogere muziekopleidingen hun verantwoordelijkheid opnemen door hun studenten te wijzen op het toenemend belang van zakelijk ondernemerschap en hen hierin bij te staan.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
VUB
Studierichting
Agogische Wetenschappen
Promotor
Prof. Dr. Katia Segers
Student
Kathleen Vogelaers
Publicatiejaar
2011