VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Muzikale landing. Werkboek: intercambio - muziekcultuur Westen & vluchtelingen

Hoe kunnen Westerse leerlingen en vluchtelingen elkaars cultuur beter leren kennen via muziek?
Research

Vluchtelingen zijn tegenwoordig een zeer actueel thema. In deze bachelorproef wordt na gegaan of leerlingen uit de tweede graad in het secundair onderwijs al dan niet voldoende informatie kennen over vluchtelingen: Wat zijn vluchtelingen? Hoe komen ze in ons land terecht? Waar komen ze vandaan? Waarom vluchten ze? Voelen ze zich voldoende aanvaard in onze maatschappij? Naar welk muziekgenre luisteren zij? Kennen zij andere instrumenten dan de onze? Kennen wij hun muziekgenres en zij die van ons?

Als eindproduct is er een leerlingenwerkboek over een vluchtelingengroep. De muziekgenres en de instrumenten van de vluchtelingen proberen we in de mate van het mogelijke te linken aan onze muziekgenres en aan ons muziekinstrumentarium. Het leerlingenwerkboek sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen door beeld- en geluidsfragmenten, interviews met vluchtelingen, een poster met de verschillende instrumenten en gevarieerde oefeningen waar verschillende werkvormen aan bod komen. De leerlingen staan meer en meer in de leefwereld van de vluchtelingen. Door de leerlingen in de wereld van de vluchtelingen te laten treden komen verschillende thema’s aan bod: discriminatie, racisme, armoede, mensenrechten, …

Door in de leefwereld van de vluchteling te treden, vergelijken de leerlingen de muziek van de vluchtelingen met de Westerse muziek. Dit doen we door bijvoorbeeld het volkslied van de vluchtelingen te zingen, maar met akkoorden uit de Westerse muziek. De leerlingen zullen hierover dan enkele vragen moeten beantwoorden, zoals: Waar gaat de tekst over? Wat valt je op als je de twee melodieën vergelijkt? Hoe klinkt hun muziek voor jou? Hoe klinkt deze als we ze zingen op de Westerse manier? Etc.

Het muziekinstrumentarium van vluchtelingen wordt besproken: Speelwijze? Instrumentengroep? Auditieve en visuele muziekfragmenten bespreken? Etc. Daarnaast zien de leerlingen dat de vluchtelingen hier bij ons ook muziek maken. Bespelen zij nu onze instrumenten? Waarom wel/ waarom niet? Bestaat er een orkest voor vluchtelingen? Welke artiesten zijn bij hen bekend? Etc.

Download scriptie Download handboek leerkrachten Download werkboek leerlingen
Onderwijsinstelling
Artevelde Hogeschool
Studierichting
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Promotor
Philip Defrancq
Student
Céline Colignon & Gaëtan Decan
Publicatiejaar
2018