VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Kritische evaluatie nieuwe geluidsnormen voor muziekevenementen

Onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe wetgeving rond geluidsnormen, de invloed van meetplaats, pauzes en het muziekgenre
Research

Nadat er de afgelopen jaren zeer veel kritiek kwam op het feit dat jongeren na concerten, festivals of cafébezoeken last hadden van tinnitus en andere ooraandoeningen, besliste minister Joke Schauvliege om een nieuwe wetgeving in te voeren om gehoorschade tegen te gaan. Na vele rondetafelgesprekken treedt vanaf 1 januari 2013 de nieuwe wetgeving over de geluidnormen in. In de nieuwe wetgeving komen drie categorieën aan bod: categorie 1 met een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A) gemeten over 15 minuten, categorie 2 met een maximaal geluidsniveau van 95 dB(A) gemeten over 15 minuten en categorie 3 met een maximaal geluidsniveau van 100 dB(A) gemeten over één uur. Afhankelijk van elke categorie zal men meer maatregelen moeten nemen: aanbieden van (gratis) oordoppen, in het bezit zijn van een grond- en geluidsplan, continu de geluidniveaus meten en registreren, enzovoort.

Toch kwam er zeer veel kritiek op de nieuwe wetgeving. Veel discussies zijn te lezen op het internet en op You tube toont Michael Schack aan dat de geluidsniveaus op een drumtoestel, ongeacht het genre van de muziek, altijd luider gingen dan 100 dB(A). Hierbij werd geen rekening gehouden met twee dingen. Eerst en vooral wordt het geluid gemeten aan de PA, dus op een paar meter afstand van het podium. Vervolgens worden de nieuwe geluidsniveaus niet over één seconde gemeten, maar uitgemiddeld over een uur of 15 minuten. Andere discussiepunten waren dat de geluidniveaus ook afhankelijk zijn van het muziekgenre en dat drumstellen afgeschermd moeten worden om de geluidniveaus te laten afnemen.

Uiteindelijk zijn we niet het enige land die maatregelen treft. Ook in andere Europese landen wordt geopteerd voor strengere geluidsnormen: in Zweden geldt 100 dB(A) voor alle publieke evenementen (festivals, concerten, disco, enzovoort) en 90 dB(A) bij aanwezigheid van kinderen. In Oostenrijk en Zwitserland gelden respectievelijk 95 – 93 dB(A), maar bij rock- en popconcerten mag het geluidniveaus 100 dB(A) bedragen. In Duitsland geldt 99 dB(A) en in Italië 95 dB(A). Deze worden niet gemeten over 15 minuten, maar over 60 minuten. De WHO stelt als richtwaarde 100 dB(A) gemeten over vier uur en minder dan vijf keer per jaar (Nieuwejaers 2009).

Dit afstudeerproject is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch luik. In het theoretische luik worden de oude en nieuwe wetgeving toegelicht met zijn veranderingen. Daarnaast wordt ook uitgelegd wat gehoorschade is, waarom luide muziek zo leuk is en wat de voor- en nadelen zijn van verschillende soorten oordoppen. In het praktische luik komen de resultaten van de metingen aan bod. Gedurende twee tot drie maanden werden zeer veel metingen uitgevoerd in verschillende Gentse cafés en concertzalen. In de concertzalen werden gedurende de concerten en fuiven op verschillende plaatsen in de zaal metingen uitgevoerd om te zien wat de invloed is van de meetplaats op de geluidsniveaus. Dus is het geluid luider, stiller of gelijk naarmate men zich in het midden van de zaal bevindt, achteraan, aan een luidspreker of tussen twee luidsprekers. Daarnaast zijn deze geluidniveaus ook afhankelijk van de opstelling van de luidsprekers.

Tot slot werd er ook gekeken wat de invloed is van de verschillende soorten muziek en hoe vaak de normen van de nieuwe wetgeving overtreden werden. Bij de cafés werd een onderscheid gemaakt tussen praat-, dans- en muziekcafés. Bij de praatcafés was het de bedoeling om een beeld te krijgen van de geluidniveaus die een groep mensen samen kunnen produceren. Bij de muziekcafés was het de bedoeling om te kijken of de nieuwe normen bij concerten in kleinere cafés ook behaald kunnen worden. De laatste jaren hebben de studentencafés in de Overpoort een slechte reputatie gekregen op het gebied van te luide muziek.

In deze thesis werden in verschillende studentencafés in de Overpoort metingen uitgevoerd om een beeld te vormen van de geluidniveaus. In twee cafés werd een vaste geluidsmeter aangebracht die continu metingen uitvoerde en registreerde. Op deze manier kan gekeken worden hoe de geluidsniveaus veranderen naargelang het uur van de avond. Dit onderzoek kan ons informatie geven of de nieuwe wetgeving bij concerten, fuiven en cafés haalbaar is en hoe vaak er overtredingen geregistreerd werden. Ook kan bekeken worden wat de invloed is van de meetplaats, de pauzes tussen de concerten en het muziekgenre op de geluidsniveaus.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
UGent
Studierichting
Bio-Ingenieurswetenschappen
Promotor
Prof. Botteldooren
Student
Sofie Van Ranst
Publicatiejaar
2012