VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Intellectuele eigendom en digitale sociale netwerken. In welke mate kan een digitaal sociaal netwerk aansprakelijk gesteld worden voor een auteursrechtelijke inbreuk?

Over de problematiek van aansprakelijkheid voor auteursrechtelijke inbreuken op verschillende niveaus
Research

Creatieve personen beschikken over een specifiek intellectueel eigendomsrecht met name het auteursrecht om hun werken te koesteren. Vanuit deze gedachte heerst er sinds de uitvinding van het internet een hevige strijd tussen de auteursrechthebbenden en de gebruikers. Het internet is het platform waarop gebruikers zich sociaal engageren op digitale sociale netwerken en het medium bij uitstek voor rechthebbenden om de consumenten te bereiken. Maar enerzijds willen rechthebbenden de controle op de exploitatie van hun werken niet verliezen en anderzijds vrezen gebruikers dat hun recht op informatie aan banden wordt gelegd.

Om de vraag te beantwoorden wie deze strijd wint, is het noodzakelijk aan te tonen wanneer het auteursrecht van toepassing is en vervolgens te bepalen in hoeverre bepaalde actoren – en voornamelijk de digitale sociale netwerken – al dan niet aansprakelijk zijn.

De problematiek van de aansprakelijkheid voor auteursrechtelijke inbreuken op netwerken situeert zich op verschillende niveaus. Vooreerst moet de vraag gesteld worden in welke mate handelingen op het internet een schending uitmaken van het auteursrecht en wat voor impact dit heeft op de verspreiding van beschermd materiaal. Dit wordt aangetoond aan de hand van basisbeginsels zoals het reproductierecht en het publieke mededelingsrecht ten aanzien van de hedendaagse technieken op digitale sociale netwerken. Het tweede deel behandelt de aansprakelijkheid van tussenpersonen op het internet. Tenslotte wordt een toepassing gemaakt op de digitale sociale netwerken in de hoop de aansprakelijkheid van deze netwerken duidelijker af te bakenen.

Het ankerpunt van deze uiteenzetting is rechtspraak. Naast de rechtspraak uit België en andere landen wordt er voornamelijk verwezen naar de arresten van het Europees Hof van Justitie. Het auteursrecht heeft immers een internationale dimensie waardoor de rechtspraak van het Hof een grote impact heeft op de informatiemaatschappij.

Download scriptie
Onderwijsinstelling
KU Leuven
Studierichting
Rechten
Promotor
Prof. Dr. M.-C. Janssens
Student
Diane De Moor
Publicatiejaar
2012