VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Inkomsten uit auteursrechten

Inkomsten uit auteursrechten of naburige rechten (royalty's) worden gezien als 'roerende inkomsten'. Je wordt hier ook op belast, maar het belastingtarief is voor deze inkomsten een stuk lager dan bij andere inkomsten.

Laatst bewerkt op 26.07.23

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Nieuwe fiscale regels voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten

Ter inleiding nog even het verschil tussen royalty’s en auteursrechten. In essentie zijn ze allebei hetzelfde, namelijk een vergoeding voor het feit dat iemand anders iets met jouw muziek doet. In een internationale context worden de termen ook wel eens door elkaar gebruikt.

In de praktijk wordt de term royalty’s gebruikt voor de verkoop van opnames (vinyl, downloads, cd’s …), alsook voor de inkomsten uit streaming. Dit zijn allemaal inkomsten uit naburige rechten op de opnames. De platenfirma berekent de verschuldigde royalty’s op basis van het aantal verkochte exemplaren, de verkoopprijs (vaak PPD oftewel price published to dealer) en het percentage dat je contractueel met de firma overeenkwam. Voor elke stream cd of download die verkocht wordt, ontvang je dus in principe royalty’s. 

Auteursrechten daarentegen worden geïnd en uitbetaald voor het gebruik (en dus niet de verkoop) van muziek. Auteurs en componisten van nummers, maar ook uitvoerende muzikanten (die bv. een instrument hebben ingespeeld op een opname) en producenten (die de opnames hebben betaald) krijgen een vergoeding telkens een nummer wordt uitgevoerd, op cd gezet, uitgezonden, gestreamd … Er zijn best wel wat songschrijvers die zelf niet de uitvoerder van hun muziek zijn. Zij zullen dus géén royalty’s krijgen, maar wel auteursrechten. Een publisher kan er mee voor helpen zorgen dat de vergoedingen uit auteursrechten omhoog gaan door op zoek te gaan naar nieuwe exploitatievormen voor je songs.

Vooraleer je inkomsten uit auteursrechten en royalty’s ontvangt, zal diegene die je deze vergoedingen stort (bv. Sabam, PlayRight, een platenlabel of aggregator) er een roerende voorheffing van 15% op afhouden (en doorstorten naar de fiscus, uiteraard). Normaal krijg je hier ook een fiscale fiche bij. Je bent als artiest namelijk ook nog verplicht om deze inkomsten aan te geven in je personenbelasting. Je wordt hier geen tweede keer op belast, maar het aangegeven bedrag telt wel mee voor de berekening van het totaal belastbaar inkomen. Het belastingtarief van 15% geldt zolang je onder het plafond van 70.220 euro per jaar (bedrag 2023) blijft. Bovendien mag je ook nog kosten (forfaitair of werkelijke kosten) aftrekken. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je hier.

Worden de auteursrechten of royalty’s uitbetaald aan een vennootschap, dan zal daar geen 15% van worden afgehouden. De vennootschap betaalt op die inkomsten dus gewoon de vennootschapsbelasting. Als de vennootschap die bedragen dan verder doorstort aan een natuurlijke persoon, moet de vennootschap die 15% wel afhouden.

Vzw’s zijn een buitenbeentje. Een label of beheersvennootschap dat royalty’s of auteursrechten uitbetaalt op de rekening van een vzw, zal hiervan wel 15% roerende voorheffing inhouden. Stort die vzw dan de royalty’s of auteursrechten door naar de individuele leden, dan moet daar nog eens 15% van worden afgehouden. Op die manier word je dubbel belast, dus denk je maar best 2x na als je je inkomsten uit auteursrechten/royalty’s op deze manier wil regelen.

Run je een eigen label en wil je royalty’s uitbetalen, dan moet je dus ook die belasting inhouden en doorstorten, en fiscale fiches opmaken.

Inkomsten uit auteursrechten en royalty’s worden in principe niet beschouwd als een loon, waardoor je er geen sociale bijdragen op moet betalen. Je bouwt dus ook geen sociale rechten op met deze inkomsten! Er is wel een belangrijke uitzondering: als je een arbeidsovereenkomst hebt met een werkgever waarin een overdracht van rechten is opgenomen, en als de vergoedingen voor die overdracht deel uitmaken van je loon, dan zal je daar als werknemer wel sociale zekerheidsbijdragen op betalen. 

Ben je zelfstandige, dan betaal je geen sociale bijdrage op inkomsten uit auteursrechten/royalty’s tot een bedrag van 70.220 euro (bedrag 2023). Alles daarboven wordt wel meegeteld voor de berekening van je sociale zekerheidsbijdrage. Wanneer auteursrechten en royalty’s jouw enige vorm van inkomsten zijn, ben je trouwens verplicht om je te vestigen als zelfstandige en sociaal bij te dragen.

Als je btw-plichtig bent, en een label vraagt je om een factuur te sturen voor de royalty’s, dan moet je daarop 6% btw aanrekenen. Sluit je als natuurlijke persoon (particulier of eenmanszaak als zelfstandige) een publishingcontract af, dan reken je geen btw aan op de facturen aan je publisher.

Hoe geef je die inkomsten dan correct aan in je personenbelasting? Je geeft het volledige bedrag dat je krijgt van de online distributeur aan in deel II van je belastingaangifte bij de roerende inkomsten (vak VII, rubriek D). Hier kan je nog forfaitair kosten van aftrekken (50%). Meer info over kostenaftrek vind je op de hier.

Voor meer advies over het beheren van inkomsten uit auteursrechten en royalty's, de kostenaftrek en fiscale fiches kan je terecht bij Cultuurloket. Je kan bij hen ook een afspraak maken met een gespecialiseerde consulent.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.