VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Btw

Btw staat voor de belasting over toegevoegde waarde. Dat is een vorm van belastingen op goederen of diensten, een omzetbelasting die enkel door de eindgebruiker, de consument wordt gedragen. Ook muzikanten en andere kunstenaars kunnen btw-plichtig zijn, waardoor ze btw moeten aanrekenen als ze iets verkopen of een artistieke prestatie leveren.

Laatst bewerkt op 26.05.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Je bent als artiest btw-plichtig als:

 • je een activiteit uitvoert waarvoor je een vergoeding vraagt (economische activiteit)

 • het een activiteit betreft (leveringen van goederen of diensten) die in het btw-wetboek vermeld wordt

 • de activiteit gebeurt met een zekere regelmaat (een eenmalig optreden telt niet)

 • de activiteit gebeurt op zelfstandige basis.

Het maakt met andere woorden niet uit of je activiteit al dan niet winstgevend is, noch of het gaat om een bijberoep. Btw-plicht geldt zowel voor leveringen van een goed (bijvoorbeeld verkoop van een cd) als voor het verrichten van een dienst (bijvoorbeeld een optreden verzorgen). 

Voor een aantal activiteiten heeft de wetgever bepaald dat ze vrijgesteld worden van btw. Hierbij gelden echter steeds strikte regels. Je moet bovendien het wetsartikel van de vrijstelling vermelden op je facturen (bijvoorbeeld ‘Vrijgesteld in het kader van Art 44, §2, 8° WTBW’). 

Als jouw activiteiten zo kleinschalig zijn dat de omzet op jaarbasis lager ligt dan €25.000, dan kan je een beroep doen op de ‘kleine ondernemingsregel’, waardoor je geen btw hoeft aan te rekenen op je facturen. Dit gebeurt niet automatisch dus je moet hier wel expliciet om vragen bij de btw-administratie. Je vermeldt dan ‘Vrijgesteld van BTW als kleine onderneming op basis van artikel 56§2 WBTW’.

Btw-plichtig zijn of niet is dus geen keuze. Het is de btw-administratie die op basis van jouw activiteiten zal beslissen of ze je btw-nummer al dan niet activeren. Als je een btw-activiteit start, wijzigt of stopzet, moet je, naargelang het geval, een formulier 604A, 604B of 604C indienen. Bij de opstart van je onderneming moet je ten minste twee dagen na de inschrijving van je onderneming in de KBO het formulier 604A indienen. Dit kan je zelf online via MyMinfin, via je boekhouder of een erkend ondernemingsloket.

De btw is in principe een nuloperatie voor de btw-plichtige. Eerder zeiden we al dat de eindgebruiker, dus de consument, de btw uiteindelijk betaalt. Btw-plichtigen betalen uiteraard ook btw op binnenkomende facturen, maar zij kunnen die btw recupereren. Dit is het recht op aftrek en werkt als volgt: je kan de btw die je betaalt op de goederen en diensten die je nodig hebt om je eigen activiteit te creëren, aftrekken van de btw die je zelf factureert. Bij je aangifte (meestal per kwartaal) geef je een overzicht van de btw die je zelf betaalde en de btw die je ontving. Het verschil moet je ofwel zelf betalen (indien je meer ontving) aan de staat of kan je terugvorderen (indien je meer uitgaf).

Let op: als je vrijgesteld wordt van btw (bv. omwille van de kleine ondernemingsregel, of andere uitzonderingen in de BTW-wet) hoef je geen btw aan te rekenen op je facturen, maar kan je uiteraard ook geen btw recupereren! Als je als muzikant redelijk veel investeringen doet (en dus veel facturen en btw moet betalen) kan je ervoor kiezen om toch btw-plichtig te worden, zodat je al die betaalde btw kunt recupereren. 

Als je door de administratie als btw-plichtig wordt aanzien, zijn er voor muzikanten drie tarieven van toepassing: 0% (vrijstelling), 6% en 21%. Even kort opgelijst hoeveel je voor welke activiteit moet aanrekenen: 

 • 0%

  • alle handelingen die expliciet vrijgesteld worden in het btw-wetboek, zoals optreden als muzikant voor een organisator van concerten, afsluiten van contracten met een publisher of platenfirma of het geven van lezingen voor een erkende opleiding. 

  • Informeer je goed over deze vrijstellingen! Er is bv. een verschillende regeling voor rechtspersonen (vzw’s etc.) en individuele muzikanten als natuurlijke persoon.

 • 6%

  • alle niet-vrijgestelde uitvoerende artistieke prestaties (bv. optreden in een muziekclub)

  • verkoop van kunstwerken door een kunstenaar rechtstreeks aan een koper: bv. schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek, email, foto’, ... Let op: dat geldt dus niet voor muziekwerken!

  • verkoop van tijdschriften en boeken

 • 21%

  • alle leveringen van goederen en diensten die niet aan het verlaagde tarief van 6% beantwoorden: bv. commercials inspreken, de verkoop van cd’s, een boekingsfee, de verhuur van geluidsmateriaal, ...

Veel meer detailinformatie over de btw vind je op de site van Cultuurloket. Je kan bij hen ook een afspraak maken voor diepgaander advies.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.