VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vennootschapsbelasting

Natuurlijke personen betalen belastingen op hun inkomsten als werknemer of zelfstandige. Vennootschappen betalen dan weer belastingen op de winst die ze maken.

Laatst bewerkt op 26.05.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Wil je een juridische structuur (rechtspersoon) oprichten die vooral bedoeld is om handelsactiviteiten te doen en winst te maken, dan kom je als vanzelf uit bij één of andere vorm van vennootschap (BV, NV, …). Vennootschappen betalen belastingen op de winst die ze maken (dus inkomsten na aftrek van gemaakte kosten).

Naar gelang de grootte van de winst, komt de vennootschap in een bepaalde schijf terecht, en daar is een belastingpercentage aan gekoppeld. Sinds 1 januari 2020 geldt er een nieuw verlaagd tarief van 20% voor de eerste schijf € 100.000 slechts. Boekt de vennootschap meer winsten, dan zal het normaal tarief van 25% van toepassing zijn. Er zijn wel twee voorwaarden om te kunnen genieten van het verlaagde tarief. 

  1. Ten eerste moet je jaarlijks een brutoloon van minstens € 45.000 uitkeren aan minstens één bedrijfsleider. Minder uitkeren mag ook als het belastbare resultaat lager ligt en het brutoloon minstens evenveel bedraagt als dat resultaat. In de eerste 4 jaar na de oprichting geldt deze voorwaarde niet. 

  2. Het moet ook gaan om een ‘kleine’ vennootschap, zijnde een vennootschap op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • jaargemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers;

  • jaaromzet van maximum € 9 miljoen;

  • balanstotaal van maximum € 4,5 miljoen.

Vennootschappen zijn verplicht om voorafbetalingen te doen, zo voorkomen ze een belastingvermeerdering. En, niet te vergeten: als er geld uit de vennootschap terecht komt op de rekening van de aandeelhouders (bv. een loon, dividenden, …), dan moeten die aandeelhouders daar op hun beurt weer personenbelasting op betalen. Alles over de vennootschapsbelasting lees je hier.

In principe betaalt een vzw geen belastingen op de gerealiseerde winst, maar wel rechtspersonenbelasting. Toch kan de fiscus hier anders over oordelen wanneer een vzw hoofdzakelijk winstgevende verrichtingen doet die buiten het belangeloos doel vallen. Let hier dus mee op want je kan als vzw even goed aan de vennootschapsbelasting onderworpen worden. Als je een vzw opricht rond een band is het bijvoorbeeld niet de bedoeling om hier geregeld commerciële feesten mee te organiseren. 

Vennootschapsbelasting is een complexe materie. Voor meer advies hierover kan je ook altijd terecht bij Cultuurloket.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.