VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vennootschapsvormen

Denk je eraan om een vennootschap op te richten? We zetten de verschillende opties op een rijtje.

Laatst bewerkt op 26.10.22

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen op 1 mei 2019 kan je nog kiezen tussen vier basis vennootschapsvormen:

  1. De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Het vermogen dat de maten inbrengen is daarom niet gemeenschappelijk maar collectief. Iedere vennoot of maat is persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor zijn inbreng of een gelijk deel, afhankelijk van de maatschap burgerlijk of commercieel is:

    • Bij de vennootschap onder firma (VOF) zijn de vennoten met hun privévermogen 100% aansprakelijk voor de vennootschapsschulden.

    • Bij de commanditaire vennootschap (Comm V) zijn de werkende maten onbeperkt aansprakelijk en de stille maten enkel voor hetgeen zij inbrengen.  

  2. De coöperatieve vennootschap (CV) is een soepele rechtsvorm die bedoeld is voor ondernemingen die als voornaamste doel hebben een samenwerking (sociaal en economisch) tot stand te brengen tussen de vennoten. Als je een officiële erkenning krijgt, wordt daar een belastingvoordeel aan gekoppeld. 

  3. De besloten vennootschap (BV) is de meest gangbare vennootschapsvorm. Deze is dan ook de meest geschikte rechtsvorm voor een kleine of middelgrote onderneming (KMO). Het grootste verschil met de vroegere BVBA is de afschaffing van het minimumkapitaal. Dankzij deze afschaffing is de BV veel toegankelijker geworden. In de plaats moet je wel een ‘toereikend aanvangsvermogen’ hebben. Dit kan bestaan uit inbreng in geld, natura of nijverheid. Ook toekomstige arbeid kan aandelen opleveren dus als je een aantal mooie shows in het vizier hebt, kunnen die eveneens meetellen als de rest van de aandeelhouders daarmee akkoord gaat.

  4. De naamloze vennootschap (NV) kent wel nog het principe van het startkapitaal. Aangezien er bij de oprichting al een heel hoog bedrag (zie tabel) moet worden vastgezet, is deze vorm eerder bedoeld voor heel grote ondernemingen met veel aandeelhouders. 

Elke vennootschapsvorm heeft specifieke verplichtingen op het vlak van oprichting, onderhoud, omgang met vennoten, aandelen, etc. Aansprakelijkheid van de vennoten is ook een belangrijk criterium van onderscheid. Dit zal namelijk bepalen of schulden van de vennootschap op de privévermogens kunnen worden verhaald. Hieronder een vergelijkende tabel:

BV NV CV Maatschap
Oprichting via notariële akte ja ja ja nee
Minimum aantal oprichters 1 1 3 2
Minimum startkapitaal geen € 61.500 geen geen
Financieel plan verplicht ja ja ja nee
Aandelen vrij overdraagbaar ja (mits aanpassing statuten) ja nee nee (tenzij geregeld in statuten)
Aansprakelijkheid vennoten beperkt tot eigen inbreng beperkt tot eigen inbreng     beperkt tot eigen inbreng     onbeperkt en hoofdelijk

Als je van plan bent om een vennootschap op te richten, dan raden we je sterk aan om gespecialiseerde begeleiding in te schakelen. Je kan daarvoor altijd terecht bij een consulent van Cultuurloket.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.