VI.BE

Rechten overdragen

Je kan ervoor kiezen alle rechten op je muziek zelf in handen te houden en te beheren, maar je kan er ook voor kiezen om bepaalde facetten van je werk te laten beheren of exploiteren door anderen, bijvoorbeeld een beheersvennootschap, een publisher, een platenmaatschappij, etc.

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Bij het maken van muziek kan je verschillende rechten verzamelen: auteursrechten als auteur/componist, naburige rechten als uitvoerende artiest of als producent. Je kan ervoor kiezen alle rechten op je muziek zelf in handen te houden en te beheren, maar je kan er ook voor kiezen om bepaalde facetten van je werk te laten beheren of exploiteren door anderen, bijvoorbeeld een beheersvennootschap, een publisher, een platenmaatschappij, etc. De essentie van hun werk is steeds hetzelfde: ze gaan aan de slag met jouw werk of jouw rechten om er het maximum potentieel uit te halen en – als het een beetje meezit – er zoveel mogelijk inkomsten mee te verdienen.

Om dit op een praktische en rechtsgeldige manier te doen is het vaak nodig dat deze partijen zeggenschap krijgen over jouw rechten. Het gaat namelijk steeds om jouw exclusieve rechten; elke exploitatie door iemand anders vereist jouw expliciete toestemming. Om deze toestemming te geven zijn er verschillende mogelijkheden. Enerzijds is er de vervreemding van rechten, waarbij een rechthebbende werkelijk afstand doet van zijn rechten. Anderzijds is er de licentie, waarbij al dan niet exclusieve toestemming tot gebruik wordt verleend.

Telkens er overeenkomsten worden gesloten over auteursrechten of naburige rechten (auteurscontracten) moet aan bepaalde vereisten worden voldaan. Die voorwaarden zijn vooral bedoeld om  rechthebbenden zoveel mogelijk te beschermen. Auteurscontracten zijn enkel geldig indien ze schriftelijk worden opgesteld en er moeten enkele zaken expliciet beschreven worden.

Voor een werk dat je maakt in het kader van een arbeidsovereenkomst of freelancecontract hou je dus in principe zelf het auteursrecht, behalve als er in het contract een overdracht voorzien is. In tegenstelling tot sommige andere landen is er geen vermoeden van overdracht in België, dus een eventuele overdracht moet expliciet in de overeenkomst beschreven staan.

Denk steeds goed na bij het contracteren over je rechten. Voor je het weet heb je bepaalde rechten opgegeven en krijg daar je later in je carrière spijt van. Daarom is het zeer belangrijk dat je alle documenten goed naleest vooraleer je in zee gaat met een bepaalde partij. Nog beter is om het te laten nalezen door een professional, hiervoor kan je een advocaat onder de arm nemen, maar met je muzikale contracten kan je ook steeds bij VI.BE terecht.

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.