VI.BE

Vermogensrechten van een muzikant

Om muziek te kunnen horen moet ze natuurlijk worden ingespeeld/geprogrammeerd in de vorm van een opname. Naast auteursrechten die gelden op de songs, zijn er ook naburige rechten die gelden voor de opnames. Zo krijgen uitvoerende muzikanten rechten toegekend voor hun prestatie op de opname. Iedereen die mee speelt of zingt krijgt daar een deel van.
 

04.12.19

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Telkens je muzikale uitvoering wordt vastgelegd kan je een aantal rechten laten gelden op die opname:

  • Het (mechanisch) reproductierecht: om een kopie van een muzikale prestatie te maken, is de toestemming van de uitvoerende muzikant vereist. Wat ook de reproductietechniek mag zijn (cd, dvd, een digitale of andere drager, enz.). Alle vormen van kopie vallen onder het reproductierecht: definitieve of tijdelijke, volledige of gedeeltelijke dus ook een fragment valt hieronder. Dit recht geeft hen de kans om de al dan niet commerciële exploitatie van hun prestatie te controleren. De toestemming van de uitvoerende muzikant is altijd vereist om een prestatie vast te leggen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het opnemen van een muziekconcert, dj-set of live sessie.
  • Publieke mededelingsrecht: uitvoerende muzikanten kunnen ook controle uitoefenen op de publieke mededeling van hun prestatie, met de uitzondering dat ze niet kunnen verhinderen dat een opname wordt gespeeld op de radio, televisie of openbare plaatsen. Denk voor dit laatste aan het gebruik van je muziek in horeca- of handelszaken of wachtzalen, maar ook op festivals en andere openbare evenementen. Voor deze exploitaties kan je wel aanspraak maken op een vergoeding die geïnd wordt via de billijke vergoeding
  • Het distributie-, verhuur- en uitleenrecht: er is ook toestemming nodig om materiële dragers waarop de prestatie is vastgelegd te verkopen, invoeren of uitvoeren.  Telkens iemand die dragers wilt uitlenen of verhuren is eveneens toestemming nodig.

De wetgever heeft evenwel  een aantal uitzonderingen op het auteursrecht ingevoerd, die bepaalde vormen van dagdagelijks gebruik van beschermde werken mogelijk maakt zonder toestemming te moeten vragen. Een overzicht van al de uitzonderingen vind je hier.

In de praktijk komt het er vooral op neer dat je als uitvoerend artiest een vergoeding kunt krijgen als er opnames worden gebruikt waarop jij hebt meegespeeld. Om effectief uitbetaald te worden, zal je je wel moeten aansluiten bij PlayRight, de collectieve beheersvennootschap voor alle uitvoerende kunstenaars. Meer daarover lees je hier.  

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.