VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Overeenkomst met een beheersvennootschap

Wanneer je ervoor kiest om samen te werken met een beheersvennootschap zoals Sabam moet je met hen een contract afsluiten. Enkel zo kunnen ze jouw rechten gaan beheren.

Laatst bewerkt op 23.06.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Een vervreemding van je rechten of een licentie verlenen op je werk zijn de twee meest voorkomende vormen als je contracten sluit over je rechten. Als je je wil laten vertegenwoordigen door een collectieve beheersvennootschap gebeurt er doorgaans nog iets anders. Een beheersvennootschap zoals Sabam gaat namelijk (in eigen naam) jouw rechten beheren, maar ze doen dit niet voor eigen rekening. Hoewel je je rechten dus niet kwijt bent (je kan gewoon ontslag nemen bij een beheersvennootschap), verleen je hen wel een exclusief recht om jouw rechten te beheren. Ze spreken in deze context over een fiduciaire overdracht. 

In de praktijk verlies je ook hier dus grotendeels het zeggenschap over de exploitatie van je werken – zij het tijdelijk en met bepaalde uitzonderingen. Deze uitzonderingen hangen voor een groot stuk af van de aansluitingsvoorwaarden en deze zijn voor alle beheersvennootschappen lichtjes anders. Voor meer info over de aansluiting kan je terecht op deze pagina’s: Sabam - PlayRight - SIMIM.

In de overeenkomsten kan je ook kiezen om het beheer voor bepaalde vormen van gebruik (exploitatievormen) al of niet overdragen. In het contract kan je expliciet voorbehoud maken voor bepaalde rechten. Je kan dit doen op het moment dat je lid wordt, maar je kan dit later ook nog aanpassen door gedeeltelijk ‘ontslag’ te nemen voor bepaalde exploitatievormen. 

Naar analogie kan je ook kiezen voor welk territorium je het beheer van jouw rechten aan een bepaalde beheersvennootschap toevertrouwt. Ofwel is kies je voor wereldwijd beheer ofwel bepaal je zelf in welke gebieden ze voor jou kan innen. 

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.