VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Wat doet SIMIM?

Net zoals uitvoerende kunstenaars hebben ook producenten recht op een vergoeding als er iets gebeurt met opnames die zij gefinancierd hebben. SIMIM is de beheersvennootschap die de rechten van de producenten beheert en kan daarvoor vergoedingen innen en verdelen.

Laatst bewerkt op 26.05.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

SIMIM werd in 1995 opgericht door leden van IFPI Belgium, de federatie van de platenproducenten. SIMIM zorgt voor het beheer van naburige rechten waar producenten aanspraak op kunnen maken. Onder ‘producent’ verstaan we de persoon of de firma die de oorspronkelijke opname heeft betaald. Dat kan een platenlabel zijn, maar als je je plaat in eigen beheer hebt uitgebracht of je een eigen label runt, ben jij dus producent en is het belangrijk om je aan te sluiten bij SIMIM. 

De wet bepaalt dat een aantal naburige rechten van muziekproducenten verplicht collectief beheerd moeten worden via een beheersvennootschap. Zo is er maar één voor de muziekproducenten: SIMIM. Naast beheersvennootschap is SIMIM ook de enige instantie die instaat voor de toekenning van ISRC’s voor muziekproducenten in België en Luxemburg.

Hieronder gaan we dieper in op de aansluiting, de aangifte van nummers en de inning en verdeling door SIMIM. 

Waarom lid worden bij SIMIM?

Twijfel je of het wel zin heeft om je aan te sluiten bij SIMIM? Check dan zeker eerst eens de volgende overwegingen:

 • Heb je een demo opgenomen voor promotie-doeleinden? Als het niet de bedoeling is om die via officiële kanalen (radio, Spotify …) te (laten) exploiteren, dan hoef je niet meteen aangesloten te zijn bij SIMIM.
 • Heb je een plaat opgenomen in eigen beheer? Dan ben je zelf producent van die plaat en kan SIMIM een aantal van jouw rechten beheren.
 • Heb je een plaat uitgebracht onder een platencontract? Dan kan je zelf niet altijd naar SIMIM stappen, aangezien je platenfirma in sommige gevallen de producent is. Heb je een licentiecontract afgesloten, dan ben je normaal gezien wel zelf producent van je plaat (al zal je daar soms moeten over onderhandelen met het label). Het is dan een kwestie om te bepalen met het label wie zich zal aansluiten bij SIMIM en hoe de vergoedingen uit de naburige rechten voor producenten verdeeld worden.
 • Wil je je demo of plaat laten masteren voor verkoop? Dan moet je bij SIMIM je startcode als producent aanvragen om dan per track een ISRC te kunnen maken. Hiermee ben je echter nog geen lid! De ISRC kan je vergelijken met het rijksregisternummer op je identiteitskaart: het is de unieke identificatie van een opname. De ISRC kan gebruikt worden bij de identificatie van jouw titels en zal vaak ook gevraagd worden als je je repertoire online wil aanbieden, bv. op iTunes. 
 • Run je zelf een label en/of betaal je de opnames voor andere artiesten? Dan wordt jij in principe producent en kan je dus aanspraak maken op de vergoedingen die door SIMIM worden geïnd. In een contract moet duidelijk worden afgesproken wie deze gelden kan innen, zeker indien er sprake is van co-financiering.

Hoe lid worden bij SIMIM?

Er zijn verschillende manieren om lid te worden van SIMIM en er zijn niet noodzakelijk kosten aan verbonden. Als je je tracks wil laten masteren, vraag je best eerst bij SIMIM een ISRC-code aan om je officieel te laten registreren als producent van opnames. Maar daardoor ben je dus nog geen lid van de beheersvennootschap. 

Om je aan te sluiten bij SIMIM zijn er twee mogelijkheden:

 1. Je sluit je aan als mandaatgever: je geeft aan SIMIM het mandaat om de collectief beheerde rechten voor jouw rekening te innen. Zo’n aansluiting als mandaatgever is volledig gratis en daar zijn voor de rest ook geen voorwaarden aan verbonden.
 2. Je sluit je aan als vennoot: in dat geval dien je eenmalig een aandeel van €1.250 te kopen. Om toegelaten te worden als vennoot moet je voornaamste activiteit (als natuurlijk persoon of bedrijf) de productie van fonogrammen zijn. In de afgelopen 5 jaar moet je minstens 50 muziekopnames te hebben geproduceerd (of er rechthebbende van te zijn). Een aanvraag om vennoot te worden moet ook worden goedgekeurd door het bestuursorgaan van SIMIM. 

Het enige verschil tussen een vennoot en een mandaatgever is dat een vennoot stemrecht heeft op de jaarlijkse algemene vergadering en kandidaat kan zijn bij de tweejaarlijkse verkiezingen van de raad van bestuur. Voor de rest hebben vennoten en mandaatgevers precies dezelfde rechten en plichten. 

Met vragen over het lidmaatschap kan je terecht bij simim@simim.be. Ook om je aan te sluiten moet je op dit adres zijn. Stuur een mail met als onderwerp ‘aanvraag lidmaatschap’ en de naam en contactgegevens van jezelf of je eigen label waarmee je opnames wil uitbrengen. Vergeet zeker je btw- en ondernemingsnummer niet, tenminste als je er een hebt. Indien niet, vermeld je gewoon dat je een natuurlijk persoon bent.

Als je ook de naburige rechten bezit van videoclips, vermeld dit er dan uitdrukkelijk bij. Op die manier kan je ook lid worden van IMAGIA die de rechten van producenten van videoclips beheert.

Opnames aangeven bij SIMIM

Als je als producent van opnames een aanvraag tot lidmaatschap hebt ingediend bij SIMIM, sturen ze je een aansluitingsdossier. Daarin zitten wat documenten die je ingevuld en ondertekend moet terugsturen. Als dat in orde is, krijg je van SIMIM een mail met een link om jouw online account te activeren. Via deze account kan je jouw repertoire aangeven. Hiervoor dien je eerst een blanco repertoire of repertoirebestand te downloaden. Vervolgens vul je het bestand track per track aan met nieuwe ISRC-codes, waarna je opnieuw moet uploaden naar de website. Via het menu “Help” op jouw account, kan je een handleiding (met ingevuld voorbeeld) raadplegen, die je helpt het bestand correct in te vullen.

In het REP-bestand is een kolom aanwezig waarin je kan aangeven op hoeveel % van de naburige rechten je aanspraak maakt. Dat percentage is afhankelijk van de interne verdeling van de naburige rechten. Heeft jouw band geen gezamenlijke entiteit (zoals een vzw) die de rechten int bij SIMIM, dan kunnen de bandleden zich apart aansluiten, en elk hun eigen aandeel opeisen en innen. Elk bandlid moet zich dan apart aansluiten, en het REP-bestand invullen, met haar/zijn percentage.

Inning en verdeling door SIMIM

SIMIM int en verdeelt als beheersvennootschap voor de naburige rechten van producenten voor deze vormen van gebruik van opnames:

 • Billijke vergoeding: telkens wanneer een opname via de radio wordt uitgezonden of wordt gespeeld buiten de familiekring (de wet heeft het over ‘mededeling op een openbare plaats’), bv. op een fuif, in een café of in een winkel, moet een vergoeding worden betaald aan de muziekproducenten en de uitvoerende artiesten die op de opnames meespelen. Voor de inning van de billijke vergoeding doet SIMIM net als PlayRight beroep op Unisono. De geïnde bedragen worden aan SIMIM en PlayRight doorgestort, elk voor de helft, en zij zorgen voor de verdeling naar de rechthebbende producenten en artiesten. De billijke vergoeding is één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor SIMIM. Radiozenders geven aan SIMIM gedetailleerde playlists, en voor de andere sectoren worden gebruikersstatistieken opgemaakt. Die worden gekoppeld aan het repertoire dat door de producenten bij SIMIM is aangegeven, en op die basis worden de rechten verdeeld.
 • Kopieën voor eigen gebruik: een klein stukje van het aankoopbedrag van blanco dragers en apparaten die kunnen worden gebruikt om kopieën te maken (CD-R, DVD-R, harde schijven, …) is bedoeld voor de producenten. Die bedragen worden geïnd door Auvibel, die dan 1/3 doorstort naar SIMIM. Zij zorgen dan voor de verdeling onder de producenten. De andere delen gaan naar de auteurs/componisten (Sabam) en uitvoerende kunstenaars (PlayRight). 
 • Leenrecht: als producent heb je het exclusieve recht om verhuringen of uitleningen (bv. via bibliotheken) van je opnames toe te staan. Bij het uitlenen van je werken heb je recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt geïnd door de beheersvennootschap Reprobel, die de bedragen doorstort naar Auvibel, die doorstort naar SIMIM waarna het geld uiteindelijk bij de rechthebbenden toekomt (iedereen nog mee?).
 • Doorgifte via de kabel: platenproducenten kunnen aan kabelmaatschappijen de toestemming geven om nummers uit hun catalogus te verspreiden, maar hebben hiervoor wel recht op een vergoeding. SIMIM int deze bedragen rechtstreeks bij de kabelmaatschappijen.
 • Vergoeding voor achtergrondmuziek: voor het maken van reproducties voor achtergrondmuziek of compilaties voor aerobics- en fitnessinstructeurs is de expliciete toestemming van de producenten nodig.  Er werden tarieven ontwikkeld voor traditionele achtergrondmuziek, compilaties voor aerobics- en fitnesslessen en muziek op harde schijf die bv. in winkels of horecazaken gebruikt wordt als achtergrondmuziek. In de praktijk is het Sabam die alle inningen en administratie doet, en de geïnde bedragen doorstort naar SIMIM.
 • Gebruik op het internet: als de muziek die jij als producent uitbrengt gebruikt wordt op websites, internetradio’s, … dan heb je recht op een vergoeding. SIMIM verleent momenteel licenties voor webcasting/streaming, podcasting, achtergrondmuziek op websites en audiovisuele producties die exclusief op het internet worden uitgezonden. Merk op dat de inning van rechten voor producenten voor het gebruik van hun muziek op platforms als YouTube, Spotify en Deezer niet door SIMIM gebeurt. Die vergoedingen worden rechtstreeks uitbetaald door deze platforms, via de online distributeur (aggregator).
 • Reproductie voor audiovisuele producties: als door jou geproduceerde muziek gebruikt wordt in een film, feuilleton, TV-quiz, documentaire, etc. dan heb je daarvoor recht op een vergoeding. SIMIM regelt deze toestemmingen collectief, en ontwikkelde een aantal tarieven die je kan checken op hun website.

SIMIM heeft ook een aantal akkoorden gesloten met zusterorganisaties in het buitenland, waardoor ook daar rechten geïnd kunnen worden als jouw muziek gebruikt wordt.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.