VI.BE

Werken als student-zelfstandige

Om het ondernemerschap bij jongeren aan te moedigen werd een voordelig zelfstandigenstatuut voor studenten in het leven geroepen.

17.01.20

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Student-zelfstandigen kunnen zelf een zaak opstarten en blijven gespaard van sociale bijdragen en belastingen zolang het inkomen onder bepaalde grensbedragen blijft. Het statuut laat je toe om te factureren voor zowel artistieke als niet-artistieke prestaties. Zeker voor studerende dj’s en techniekers kan dit interessant zijn. 

Vergeet wel niet dat je wat administratie moet doen als zelfstandige. Als je niet vertrouwt op je eigen boekhoudkundige kwaliteiten, kan je beter beroep doen op een boekhouder of andere mensen die hier wel ervaring mee hebben. De meeste onderwijsinstellingen zijn op de hoogte van dit statuut en bieden ook hulp en ondersteuning aan jonge ondernemers die willen proeven van het zelfstandigenstatuut. Ga dus zeker eens horen wat ze voor jou kunnen doen bij de opstart. 

Student-zelfstandigen hebben gelijkaardige vestigingsvoorwaarden als gewone zelfstandigen. Je moet je inschrijven bij een ondernemingsloket en een sociaal verzekeringsfonds. Je kan ook langs de bank gaan om een professionele rekening te openen. Ten slotte kan het ook zijn dat jouw activiteiten btw-plichtig zijn. Om dit na te gaan moet je informeren bij het ondernemingsloket of langsgaan in je lokaal btw-kantoor.

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden:

  • Je bent ouder dan 18 en jonger dan 25

  • Je bent ingeschreven in een erkende onderwijsinstelling voor minstens 27 studiepunten / 17 lesuren per week

  • Je bent aanwezig in de lessen en moet deelnemen aan examens

  • Je diploma moet erkend worden door de Belgische overheid

  • Je werkt niet onder het gezag van een werkgever, maar neemt zelfstandig opdrachten aan (i.t.t. de jobstudent)

Opgelet (!) Als je niet meer aan al deze voorwaarden voldoet, word je aanzien als een zelfstandige in hoofdberoep. Denk er dus op tijd aan om het statuut op te zeggen wanneer je stopt met studeren. Anders zal je de hogere sociale bijdragen moeten betalen.

Hou zeker rekening met de volgende grensbedragen:

  • Je moet als student-zelfstandige geen belastingen betalen als je onder de belastingvrije som blijft van € 8.990 aan netto-inkomsten. Dit bedrag komt overeen met alles wat binnenkomt (omzet) verminderd met alle kosten die je gemaakt hebt voor jouw zelfstandige activiteit. 

  • Voor je ouders kan het belangrijk zijn dat je fiscaal ten laste blijft. De grensbedragen verschillen naar gelang jouw gezinssituatie

  • Je betaalt evenmin sociale bijdragen als jouw netto-inkomen (omzet - beroepskosten) minder dan bedraagt dan € 6.996,89. Boven dat bedrag betaal je een verminderde bijdrage van 20,5%. Als je meer dan € 13.993,78 verdient, betaal je sociale bijdragen zoals de zelfstandige in hoofdberoep en zullen je ouders bovendien hun kindergeld verliezen. Je zal je dan ook moeten zelf aansluiten bij een ziekteverzekeringsfonds omdat je dan niet meer onder die van je ouders kan vallen.

Opgelet (!) Werk je niet alleen als student-zelfstandige, maar ook als jobstudent? Dan worden de daar verdiende bedragen meegeteld. Maak daarom zeker gebruik van het student@work-platform om keurig jouw verdiende bedragen en gewerkte uren bij te houden!

Een vraag over jouw situatie? We geven je ook in coronatijden persoonlijk advies via chat / mail / videochat.

VI.BE werkt voorlopig nog van thuis uit. Maak een videochat-afspraak met een van onze adviseurs.