VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Federale overheid compenseert 19 miljoen aan verloren auteursrechten

Federale overheid compenseert 19 miljoen aan verloren auteursrechten

Een jaar lang geen muziek in concertzalen of op festivals zorgt voor een enorm inkomstenverlies uit auteurs- en naburige rechten. De federale overheid beslist nu om 1/3 van die verloren inkomsten toch uit te betalen aan rechthebbenden, goed voor € 19 miljoen.

14.02.21

Nieuws

Auteurs/componisten (zeg maar songwriters) en de muzikanten die die songs inspelen op een opname hebben recht op een vergoeding telkens hun liedjes worden gebruikt (bv. als songs live worden uitgevoerd, als opnames afgespeeld worden door dj's ...). Een jaar lang geen evenementen of concerten betekent dus ook een jaar lang een zeer grote daling aan inkomsten uit auteurs- of naburige rechten

2020 sloeg een groot gat in de inkomsten van artiesten, maar in 2021 komt daar nog eens een serieuze kater bovenop. De inkomsten uit auteurs- en naburige rechten komen namelijk met een jaar vertraging op de rekening van songwriters of artiesten terecht. Geen gebruik van muziek in 2020 betekent dus geen inkomsten in 2021. De federale overheid heeft nu beslist om rechthebbenden te steunen door 1/3 van de verloren gegane inkomsten uit rechten toch uit te betalen. Ze bekijken daarvoor hoeveel rechten er in 2019 zijn uitbetaald en komen zo op een bedrag van € 19 miljoen.

Voor de praktische uitwerking van de compensatie kijkt de overheid in de richting van de belangrijkste beheersvenootschappen zoals Sabam en PlayRight. Zij beschikken namelijk over de meeste gegevens en de systemen om die uitbetalingen in goeie banen te leiden. De vraag is nu wel hoe de verdeling precies zal gebeuren. Sommige songwriters of artiesten genereerden in 2019 bijvoorbeeld niet zoveel inkomsten uit rechten, bv. omdat ze lang in de studio zaten en geen nieuwe muziek uitbrachten of amper live speelden. Als die referentieperiode gehanteerd wordt, zouden zij dus in het nadeel kunnen zijn, terwijl ze misschien wel veel releases en/of concerten hadden gepland voor 2020.

Voor de concrete uitwerking is het dus nog even afwachten, maar sowieso is deze federale steun meer dan welkom voor elke muzikant of songwriter die naast de inkomsten uit gages ook inkomsten uit rechten heeft zien verdampen vorig jaar. We houden je uiteraard op de hoogte.

Promo adverteren

Reclame