VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

9 juni 1998

Oprichting Poppunt Vlaanderen

Eind jaren ’90 is er in Vlaanderen nog nauwelijks sprake van een popbeleid, en het Vlaamse muzieklandschap ligt behoorlijk braak. Veel muzikanten zitten met heel wat vragen en de nood aan ondersteuning is groot. Luc Nowé, zelf muzikant, besluit jong muzikaal talent met alle mogelijke middelen (speelkansen, informatie …) te ondersteunen en richt Skrien op, een organisatie die alle krachten in Vlaanderen wil bundelen. Uit deze organisatie groeit, dankzij de steun van o.a. het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, een vzw met als doel ‘het maximaliseren van kansen’ voor jonge artiesten. Poppunt Vlaanderen is geboren.

Eerste persaandacht voor Poppunt Vlaanderen

De oprichting van Poppunt Vlaanderen krijgt al meteen aandacht in de landelijke pers. Vooral het artikel van Peter Vantyghem in De Standaard levert de jonge organisatie de nodige slagkracht. Het toeval wil dat 2 jonge Leuvense IT-ondernemers op dat moment bezig zijn met een informatiewebsite voor muzikanten die ze ook ’Poppunt’ gedoopt hebben. Pieter Goiris en Geert Geuten lezen het artikel en besluiten de krachten te bundelen met Poppunt Vlaanderen. Pieter en Geert treden toe tot de Raad van Bestuur, waar ze vandaag nog steeds deel van uitmaken.

5 december 1998

Negatieve beoordeling voor eerste subsidiedossier

In 1998 is er met de komst van het Muziekdecreet voor de eerste keer sprake van een ontluikend popmuziekbeleid op Vlaams niveau. Voor het eerst kunnen organisaties die zich met popmuziek bezig houden een subsidiedossier indienen. Op vraag van het kabinet Cultuur (toenmalig minister Luc Martens) dient Poppunt een dossier in, maar dat wordt door de beoordelingscommissie Muziek negatief beoordeeld. Voorlopig dus geen middelen om Poppunt verder uit te bouwen.

8 februari 1999

Magazine 0 & website

Poppunt beslist om niet te wachten op subsidies en komt naar buiten met een magazine en een website. Het 0-nummer van het magazine wordt plechtig voorgesteld in Leuven. Meteen maakt Poppunt ook zijn toekomstplannen bekend: een beter landschap creëren voor de popmuzikant in Vlaanderen. In het allereerste magazine en op de website brengt Poppunt in kaart wat er op dat moment beweegt in het popveld.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

2 juli 1999

Free Festival Stages

In de zomer van 1999 plaatst Poppunt een eigen podium op Rock Werchter, Dour Festival en Marktrock. Een 400-tal jonge artiesten krijgt zo de kans om zich te tonen aan een (heel) groot publiek. De Free Festival Stages halen niet alleen de landelijke pers, maar creëren ook de nodige credibiliteit binnen de popsector. Op hetzelfde moment zoekt Poppunt achter de schermen nog volop naar overheidssteun voor zijn werking.
 

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

12 juli 1999

Eerste Projectsubsidie binnen Muziekdecreet 

Hoewel Poppunt niet structureel werd erkend binnen het Muziekdecreet, zoekt de overheid toch naar een oplossing om de organisatie te ondersteunen. Er wordt een projectsubsidie toegekend, waarmee de werking kan worden voortgezet. Met deze middelen kan Poppunt een eerste halftijdse medewerker in dienst nemen (Els Michiels, die al van in het prille bij de organisatie betrokken was). Aangezien het Muziekdecreet op maat van de professionele kunstenaar is geschreven, biedt deze projectsubsidie echter nog een garantie voor een structurele oplossing.


 

1 december 1999

The early days

In de begindagen is Sint-Niklaas de uitvalsbasis van Poppunt. Een tijdlang moet er zelfs een pand gekraakt worden om de werking te kunnen verderzetten.
Vrijwilligers spelen van in het begin een cruciale rol: bijna dagelijks komen ze mee werken aan het magazine, de verschillende projecten en het secretariaat.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 januari 2000

Experimentele subsidie binnen Amateurkunstendecreet

In de context van de hervorming van het Amateurkunstendecreet (door toenmalig minister Bert Anciaux) wordt nagedacht om plaats te bieden aan nieuwe organisaties die muzikanten, schrijvers en beeldend kunstenaars ondersteunen. Via een experimentele subsidie binnen dat Amateurkunstendecreet krijgt Poppunt terug wat ademruimte. Het is meteen ook een kleine garantie om later in aanmerking te komen voor structurele ondersteuning.

15 april 2000

Popverdorie: eerste Muzikantendag

Een eerste dag met workshops voor muzikanten (in 1999, samen met CC Leuven) was erg succesvol. Daarom wordt er besloten om in 2000 een tweede editie te organiseren onder de naam ‘Popverdorie - dé muzikantendag van Vlaanderen’. Op dezelfde dag wordt de allereerste finale van Rockvonk gehouden, het Vlaams-Brabantse pop- en rockconcours.

19 december 2000

Fusie Poppunt Vlaanderen & vzw Popadvies = Poppunt vzw

Een van de belangrijke doelstellingen van de hervorming van het Amateurkunstendecreet is om gelijkaardige organisaties uit het veld te laten fusioneren. In dat kader knoopt Poppunt Vlaanderen gesprekken aan met ZaMu (de vereniging van zangers & muzikanten o.l.v. Johan Verminnen). De advies- en loketfunctie van ZaMu wordt ondergebracht in de aparte vzw Popadvies, die als opdracht heeft om samen te werken (of mogelijk te fusioneren) met Poppunt Vlaanderen. 3 maanden later komt de fusie er effectief ook. Vanaf dan gaan Poppunt Vlaanderen en Popadvies vzw samen door het leven als... Poppunt. Een erg belangrijke doorstart voor Poppunt, want vanaf dan kunnen muzikanten er ook terecht met juridische, sociale en fiscale vragen.

1 januari 2001

Structurele erkenning binnen Amateurkunsten: steunpunt voor de popmuziek

In het Amateurkunstendecreet wordt plaats gemaakt voor de nieuwe discipline ‘lichte muziek’ (lees: pop & rock). Na de fusie-operatie erkent minster Bert Anciaux Poppunt als steunpunt voor de popmuziek en beloont hij de organisatie met een eerste structurele subsidie. Met deze subsidie kan Poppunt echt beginnen bouwen aan een beter poplandschap voor muzikanten en dj’s in Vlaanderen. Alles komt nu in een stroomversnelling: meer personeel (Luc Nowé wordt de nieuwe directeur), een nieuwe Raad van Bestuur (Pieter Goiris, Geert Geuten, Didier Deneuter, Wouter Degraeve, Danielle Gielen, Mike Naert, Koen Hanssens), nieuwe plannen en ideeën.

1 juni 2001

Eerste Demopoll-cd

Poppunt-vrijwilliger Henk Schets lanceert een project om demo’s in te zamelen. Ondertussen besteedt Studio Brussel al enige tijd wekelijks aandacht aan demo’s van opkomend talent. Onder impuls van nethoofd Jan Hautekiet worden de krachten gebundeld; het begin van een mooie samenwerking om beloftevolle muzikanten broodnodige airplay te geven. Poppunt brengt 6 Demopoll-compilaties uit, echte staalkaarten van wat Vlaanderen aan jong talent te bieden heeft. Op die verzamelaars o.a. muziek van Sioen (2001), Girls In Hawai (2002), Absynthe Minded (2003), tomàn (2003), The Van Jets (2004), The Germans (2005), Dijf Sanders (2006), Kawada (2006), Team William (2007), The Galacticos (2007) …

1 september 2001

Jongeweld 10

Sinds het allereerste Poppunt-magazine is er een duidelijke evolutie merkbaar. Niet alleen de naam verandert (van ‘Poppunt’ naar ‘Jongeweld’), ook de redactionele ploeg wordt versterkt, adverteerders worden aangetrokken om het blad leefbaar te houden en er wordt iemand aangenomen om erover te waken dat alles in goede banen loopt. Een grondige professionalisering dus, die duidelijk merkbaar is in de inhoud en de lay-out van het magazine.

30 oktober 2001

De grote verhuis naar Brussel

Poppunt werkt nog steeds vanuit Sint-Niklaas, maar het epicentrum van de muzieksector bevindt zich in Brussel (AB, platenfirma’s, overheden, ...). Ruimte in Brussel is duur, maar er valt een geschenk uit de hemel: platenlabel Les Enfants Terribles (label van Luc Van Acker met o.a. Millionaire) houdt ermee op, en de burelen komen vrij. Poppunt neemt zijn intrek in de Kartuizersstraat 19, in een kantoor dat rock & roll ademt. Het wordt nu écht menens voor de nog altijd vrij jonge organisatie, die ondertussen een 4-tal vaste medewerkers in dienst heeft.

24 november 2001

Muzikantendag @ AB

Na succesvol geëxperimenteerd te hebben met vorm en inhoud in CC Leuven, besluit Poppunt om de Muzikantendag een meer landelijk karakter te geven. Bij wijze van statement wordt de volgende editie georganiseerd in dé pop- en rocktempel van ons land: Ancienne Belgique. Deze eerste succesvolle editie in Brussel is het begin van een jarenlange hechte samenwerking tussen Poppunt en AB.

4 maart 2002

100% Puur: Pop uit de Provincies

Intussen heeft elke Vlaamse provincie zijn eigen pop- en rockconcours. Samen met de provincies stapt Poppunt in een gemeenschappelijk project rond speelkansen. Voortaan worden alle finalisten van alle concoursen gedurende 2 jaar intensief in the picture en - vooral - op een podium buiten hun eigen provincie gezet. Poppunt organiseert 1200 speelkansen, verspreid over 6 edities van 100% Puur. De laatste editie vindt plaats in 2012-2013. Voor heel wat groepen is 100% Puur een belangrijke springplank: Sioen, Mira, Balthazar, Black Box Revelation, SX, Protection Patrol Pinkerton, ...

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 juni 2002

Release eerste themapublicaties

Voor het eerst komt Poppunt met de opgebouwde expertise naar buiten, onder de vorm van 2 themapublicaties. Hierin komen thema’s aan bod waar de adviesmedewerker op dat moment veel vragen over krijgt: platencontracten en cd’s in eigen beheer uitbrengen. Poppunt beantwoordt die vragen nog altijd via telefoon en mail, maar maakt de informatie nu ook beschikbaar voor een groter publiek. In 2006 brengt Poppunt geactualiseerde versies van deze themapublicaties uit.

22 oktober 2002

Young Talent Corner: support the dj!

Poppunt krijgt van party-organisator Kozzmozz het signaal dat er in de elektronische scene steeds meer nood is aan ondersteuning en speelkansen. Onder de noemer Young Talent Corner besluit Kozzmozz om jong dj-talent uiterst waardevolle speelkansen te bieden op hun events. Poppunt biedt dan weer een pasklaar antwoord op de vragen waar opkomende dj’s mee worden geconfronteerd. Het is het begin van een service voor dj’s, die in de loop van de volgende jaren sterk wordt uitgebouwd.

12 maart 2003

Popdag: popmuziek in secundair onderwijs

I.s.m. Canon Cultuurcel organiseert Poppunt een inspirerende dag rond muziek en kunst in het secundair onderwijs. De Popdag wil 16-plussers én hun leerkrachten informeren rond het thema ‘popmuziek en andere kunstuitingen’. Op 30 locaties in de Antwerpse binnenstad worden workshops georganiseerd, afsluitend is er in de Arenbergschouwburg een avond met o.a. Stef Kamil Carlens, Panamarenko, Ultima Vez, Vive La Fête, PARTS, Stijn Meuris … Daarnaast wordt een lessenpakket ontwikkeld dat leerkrachten stimuleert om popmuziek in de bestaande traditionele lessen te integreren.

1 maart 2004

Poppunt Magazine 20

Vanaf magazine 17 besluit Poppunt om met een externe partner te werken voor de lay-out en de verkoop van advertenties. ‘Jongeweld’ wordt ‘Poppunt Magazine’ om de link met de organisatie duidelijker in de verf te zetten.

8 oktober 2005

Young Talent Corner groeit

Steeds vaker krijgt Poppunt vragen van dj’s naar informatie of andere ondersteuning. Voor de eerste keer worden (opnieuw i.s.m. partner in crime Kozzmozz) specifieke infosessies voor dj’s gekoppeld aan speelkansen voor jong talent. Deze editie van Young Talent Corner is zeer succesvol. Er is honger naar meer, maar het ontbreken van mankracht en financiële middelen doen de plannen in de koelkast belanden. Hier wordt wel de kiem gelegd voor het toekomstige Play & Produce – zie playandproduce.be

12 november 2005

Muzikantendag editie 5

Poppunt bestaat 5 jaar, de Muzikantendag ook. Op deze jubileumeditie komen o.a. A Brand, Sukilove, de band van Anouk, Skitsoy etc. hun trukendoos openen. 800 muzikanten palmen de Ancienne Belgique in en toosten mee op de verjaardag.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

11 december 2005

Themapublicatie Concerten organiseren

Werken aan een goed muzieklandschap betekent ook: organisatoren van evenementen de nodige ondersteuning geven. Poppunt en de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen (VFJ, nu Formaat) slaan de handen in elkaar om een themapublicatie uit te brengen met tips i.v.m. communicatie, vrijwilligersbeleid, juridische aspecten, onthaal van artiesten, ... Deze themapublicatie wordt herwerkt in 2010 en 2012.

19 december 2005

5 jaar Poppunt

Na 5 jaar mag er al eens stevig gevierd worden. Poppunt steekt zichzelf in een nieuw jasje en zet de werking via verschillende campagnes in de spotlight: een nieuw logo, videoclips, een overlevingspakket, een nieuwe website, enz... Lees hier een bloemlezing uit de verjaarsdagswensen. 

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 maart 2006

Themapublicatie Bouwen en beheren van een repetitieruimte

Omdat er in Vlaanderen een grote nood is aan goeie repetitieruimtes waar er ongestoord en zonder te storen aan muziek gewerkt kan worden, brengen Poppunt en vzw Repetitieruimtes een themapublicatie uit. Daarin wordt uitgelegd hoe geluid werkt, hoe de isolatie en akoestiek van een ruimte aangepakt kan worden, en hoe muzikanten een eigen ruimte kunnen bouwen en verhuren. Deze themapublicatie wordt in 2011 grondig herwerkt.

6 september 2006

Poppunt Magazine 30

Vanaf nr. 26 wordt het magazine opgefrist: een nieuwe lay-out i.h.k.v. 5 Jaar Poppunt. Magazine 30 (met Raymond van het Groenewoud op de cover) is meteen de afsluiter van het feestjaar.

5 oktober 2006

Raymond & zijn Jonge Helden

Poppunt sluit het feestjaar af met een knaller. Toen nog vrij onbekende bands als Balthazar, Black Box Revelation en The Violent Husbands gaan aan de slag met het oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Raymond en zijn Jonge Helden geven een concert in Het Depot (Leuven), dat integraal wordt uitgezonden op Canvas. Voor het eerst krijgt jong talent exposure op de nationale televisie. Deel 1 en deel 2 van de Canvas-uitzending kan je hier bekijken. Ook Radio 1 maakte een speciale compilatie-uitzending.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

25 november 2006

Eerste Popthesisprijs

Poppunt wil onderzoek naar popmuziek en de popmuzieksector stimuleren en roept de Popthesisprijs in het leven. Niet enkel om de resultaten van het vele werk zichtbaar te maken voor studenten en onderzoekers die een onderwerp verder willen uitdiepen, maar ook voor de brede muzieksector en de verschillende overheden. Elke Van Hevele wint de allereerste Popthesisprijs (en een cheque t.w.v. € 500) voor haar scriptie rond gender- en machtsrelaties in de hiphop-scene. Een overzicht van alle winnaars

28 maart 2007 - 23 november 2009

Poppunt goes Zuid-Afrika

I.h.k.v. een cultureel verdrag tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen krijgt Poppunt de kans om een project op te starten in Zuid-Afrika. Medewerkster Marlijn Knol bouwt gedurende 3 jaar voor Poppunt een informatie- en advieswerking uit, met het BAT Centre in Durban als uitvalsbasis. Het project mondt uit in de Pop Music DIY Guide (ook vertaald in het Zulu), een aantal cd-projecten met lokaal muzikaal talent, ... Na afloop van het project met Poppunt zet Marlijn de werking zelfstandig verder onder de noemer iSupport en het managementbureau Onexus.

4 juni 2007

De Muzikantengids: bijbel voor muzikant en dj

Poppunt bundelt de opgebouwde knowhow in een eerste Vlaamse versie van de Muzikantengids, die in Nederland al enkele jaren bestaat. Het boek telt ca. 300 pagina’s waardevolle informatie, inclusief adressengids en tal van praktijkvoorbeelden. De Muzikantengids wordt een onmisbaar hulpmiddel, dat thuishoort in de flightcase van elke popmuzikant en als handboek gebruikt wordt in hogescholen en conservatoria. In 2009 wordt een geüpdatete versie van de Muzikantengids uitgebracht. De Muzikantengids is hier te koop. 

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

12 november 2007

Nieuw beleidsplan: verdubbeling subsidies

6 jaar na de structurele erkenning binnen het Amateurkunstendecreet, dient Poppunt een nieuw beleidsplan in waarin bondgenootschap en samenwerking centraal staan. In die 6 jaar heeft Poppunt zich duidelijk op de kaart gezet en barst de werking door het succes uit zijn voegen. De overheid erkent de inspanningen en verdubbelt de subsidie-enveloppe voor de komende 5 jaar.

4 februari 2008

Poppunt wint Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek

Op maandag 4 februari 2008 worden de Vlaamse CultuurPrijzen 2007 uitgereikt in deSingel. In aanwezigheid van minister Bert Anciaux, de genomineerden en hun entourage en enkele honderden genodigden krijgt Poppunt de CultuurPrijs voor Muziek. Andere genomineerden in die categorie waren Muziekodroom (Hasselt) en Wouter Van den Abeele. Poppunt krijgt een beeldhouwwerkje van Johan Tahon en een geldprijs van €12.500.

1 april 2008

Popfolio: eerste editie

Copywriters, vormgevers, clipmakers en fotografen worden gekoppeld aan een aantal muzikanten en bands. Ze creëren een Popfolio, dat bestaat uit een bio, artwork, een videoclip en bandfoto’s. Alle Popfolio’s worden tentoongesteld en tijdens een awardshow worden de beste creatievelingen in de bloemen gezet. In 2010 wordt een 2e editie georganiseerd. Winnaars zijn o.a. Intergalactic Lovers, Lewiscat, Wallace Vanborn, The Rocket, Leafpeople …

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 mei 2008

Themapublicatie Er moet ook nog tekst op

Amateurkunstenorganisaties Poppunt, Creatief Schrijven en Muziekmozaïek slaan de handen in elkaar voor een publicatie rond liedteksten schrijven. Er volgt ook een workshopreeks met Frank Vander linden. Lees de themapublicatie hier

1 september 2008

Launch vi.be: don’t believe the hype!

De tijden zijn veranderd: promotie van muziek speelt zich intussen hoofdzakelijk online af. Poppunt evolueert mee en dropt een bommetje in muziekland. vi.be is de Vlaamse muziekscene online: een community van bands, dj’s, fans en key players uit de sector. vi.be groeit in korte tijd uit tot een onmisbare tool voor muziekmakers én professionals.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

22 september 2008

Eerste seizoen vi.be/onair

Na 6 edities Demopoll (de samenwerking tussen Poppunt en Studio Brussel om dagelijks jong talent op de radio te krijgen) wordt vi.be/onair gelanceerd. Wekelijks kiest een professional 3 tracks uit vi.be die op de radio gespeeld worden. Op donderdag kiest de muziekredactie van Studio Brussel een weekwinnaar. Elk seizoen wordt er een seizoenswinnaar gekozen; de eerste was Customs, meteen een goede start van hun carrière. Er volgen nog enkele seizoenen, die de doorbraak betekenen van SX, Love Like Birds, Psycho 44 …

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

22 november 2022

Eerste Play & Produce @ Vooruit

Eindelijk is het zover. Sinds 2005 (Young Talent Corner) broedt Poppunt op een landelijk evenement voor dj’s en producers. De dj-werking van Poppunt groeit dankzij Play & Produce uit tot een volwaardige poot. Er wordt beslist om Muzikantendag en Play & Produce afwisselend te organiseren: het ene jaar Muzikantendag in de AB, het andere jaar Play & Produce in de Vooruit.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 maart 2009

Magazine volledig vernieuwd

Naast het nieuwe Poppunt-kantoor in de Brusselse Bloemenstraat huist het designcollectief Milk & Cookies. Zij nemen de volledige huisstijl van Poppunt onder handen: niet alleen het magazine gaat er helemaal anders uit zien, die moderne look & feel wordt ook doorgetrokken naar bijna alle deelaspecten van de werking. Een frisse, moderne en eenduidige huisstijl moet Poppunt herkenbaarder maken bij de doelgroep.

9 mei 2009

vi.be/radio1 van start

Na Studio Brussel gaat nu ook Radio1 op zoek naar talent op vi.be. Wekelijks wordt 1 track voorgesteld in Allez Allez; dat nummer wordt voor de rest van de week gedraaid in verschillende Radio1-programma’s. De toen nog onbekende Douglas Firs wordt de allereerste vi.be/radio1-winnaar.

8 mei 2009

Stoemp! caféconcerten in Brussel van start

Poppunt ervaart de nood aan kleine podia in Brussel waar jong talent zich kan tonen aan een internationaal publiek. ‘Stoemp! caféconcerten in Brussel’ is geboren. De officiële opening vindt plaats op 18 mei 2009 in De Monk met Roland & Douglas Firs. Daarmee is de toon gezet: Stoemp! wil een mix brengen van gevestigde waarden en jong talent, die samen een uniek programma brengen. Elk jaar worden een 30-tal concerten georganiseerd in de Brusselse vijfhoek. Het eerste jaar wordt afgesloten met een Stoemp! Deluxe: Jean Blaute omringt zich met jonge singer-songwriters Jasper Stockmans, Marco Z, Douglas Firs en Joeri Cnapelinckx.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 oktober 2009

Excite: eerste internationale stappen

Poppunt start samen met partners uit Friesland (Friesland Pop), Denemarken (ORA) en Schotland (New Found Sound) een project om speelkansen voor opkomend talent te ontwikkelen in het buitenland. Excite (Exchange of International Talent in Europe) creëert op een structurele manier speelkansen op buitenlandse (showcase)festivals (Freeze Festival, Spotfestival, GoNorth, Rockness). In Vlaanderen werkt Poppunt samen met Play Festival (Muziekodroom) en de studenten van PXL Music. Team William is de eerste Belgische band die op die manier naar het buitenland kan. Meer info

14 november 2009

Muzikantendag vernieuwd met playground

Uit de eerste editie van Play & Produce (2008) leert Poppunt dat een plek waar muzikanten zelf instrumenten of gear kunnen uitproberen, een belangrijke meerwaarde geeft. Omdat Poppunt constant op zoek is naar vernieuwing, wordt het concept van Muzikantendag voor de eerste keer grondig aangepast. In de concertzaal van de AB wordt een heuse speeltuin gebouwd, vol nieuwe instrumenten, software, effecten, ... Daarnaast zijn er sessies, lezingen en workshops met o.a. Selah Sue, Hooverphonic, Jasper Erkens, Brent Vanneste (Steak Number Eight), Styrofoam, etc.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 december 2010

Vijfde editie Popthesisprijs

Na 5 edities van de Popthesisprijs zitten er al meer dan 140 scripties in de online bibliotheek van Poppunt. Van Madonna als exponent van het postmodernisme over het fiscaal statuut van de Belgische muzikant tot automatische genreclassificatie via vector support machines: de Popthesisprijs maakt de resultaten van zeer uiteenlopend onderzoek zichtbaar. Voor de eerste keer wordt er ook een aparte prijs in het leven geroepen voor bachelorscripties. Deze vijfde editie wordt gewonnen door Kasper-Jan Raeman met zijn scriptie over de organisatoren van jazz- en rockconcerten in Gent in de jaren vijftig. Een overzicht van alle winnaars

3 maart 2011

De Bloempot

In het kader van de Week van Eigen Kweek van Studio Brussel worden 3 key players uit de Vlaamse muzieksector gehuldigd op het podium van de AB. Luc Nowé (Poppunt), Eric Smout (Democrazy) en Filip Saerens (RifRaf) krijgen van Studio Brussel de Bloempot, een ludiek bedoelde maar niet minder gemeende prijs als erkenning voor hun rol in het promoten van de Belgische muziek(scene).

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

1 september 2011

Magazine 50

2011 is opnieuw een feestjaar voor Poppunt: sinds de fusie met vzw Popadvies (ZAMU) bestaat de organisatie 10 jaar. Het Poppunt Magazine is in die tijd uitgegroeid tot een vaste waarde. In de 50e editie wordt nog eens stevig teruggeblikt op de voorbije 10 jaar en wordt er vooral opnieuw veel jong talent in de picture gezet.

1 november 2011

Excite groeit

Het Excite-netwerk is intussen uitgegroeid tot 8 landen. Noorwegen (Sørveiv Festival), Zweden (Live At Heart Festival), Duitsland (Rockcity Hamburg, Dockville Festival) en Luxemburg (Food For Your Senses Festival) zijn toegetreden tot het project. Na Team William en Willow is het dit jaar de beurt aan SX om de eerste stappen in het buitenland te zetten. Meer info

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

19 december 2011

10 jaar Poppunt

Na 10 jaar heeft Poppunt tientallen publicaties, video’s, artikels en projecten op haar conto en telt de organisatie 9 fulltime medewerkers en een paar dozijn vrijwilligers. Alle neuzen wijzen er in dezelfde richting: via popadvies, websites, brochures, projecten en andere initiatieven zorgt Poppunt ervoor dat muzikanten en dj’s de juiste informatie in een heldere taal vinden, dat ze meer speelkansen krijgen en dat ze zichzelf beter kunnen promoten. Lees hier de brochure ‘10 jaar Poppunt - 10 jaar wat?’.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

10 januari 2012

vi.be barst uit zijn voegen

Eind 2011 telt vi.be bijna 30.000 profielen. Het platform is uitgegroeid tot dé toegangspoort tot airplay, recensies en podiumkansen. Fysieke demo’s opsturen met de post hoeft niet langer: zelfs de inschrijvingen voor Humo’s Rock Rally verlopen nu online via vi.be. Online presentatie die resulteert in offline kansen op een lokale en laagdrempelige manier: dat is waar vi.be het verschil maakt. Bands als Customs, Isbells, School Is Cool, SX en Teddiedrum steken via vi.be de neus aan het venster. Festivals en concertorganisatoren als Tomorrowland, AB, Trix, Laundry Day … maken gretig gebruik van vi.be om jong talent kansen te geven. Ondertussen werkt Poppunt met de opgedane knowhow aan een nieuwe versie met meer gebruiksgemak en hogere interactie.

23 januari 2012

Huis 23 @ AB

Poppunt, AB en Muziekcentrum Vlaanderen slaan de handen in elkaar om invulling te geven aan de jongste en kleinste ruimte in de AB: Huis23. In de als gezellige woonkamer ingerichte ruimte organiseert Poppunt i.s.m. AB infosessies voor muzikanten, dj’s en producers (o.a. Meet the promoter, Meet the publisher …) en interviews met internationale artiesten (o.a. José James, Gaslamp Killer, Moderat, 65daysofstatic …). Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege komt Huis23, de nieuwe muzikale ontmoetingsplek in Brussel, plechtig inwijden.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

15 maart 2022

Nieuw beleidsplan 2012-2016

Het nieuwe beleidsplan 2012-2016 wordt ingediend in een periode waarin heel wat besparingen zich aandienen. Het plan wordt door de Vlaamse overheid goed onthaald, maar de financiële beloning blijft achterwege. Deze subsidiebeslissing dwingt Poppunt om te roeien met de riemen die het heeft, en scherpe keuzes te maken. In het nieuwe plan wordt de focus gelegd op de verankering van de primaire werking: het bieden van podium- en mediakansen en het aanreiken van de noodzakelijke informatie voor de doelgroep. Daarnaast wil Poppunt nog meer inzetten op samenwerking met partners om de doelstellingen te realiseren.

9 september 2013

Lancering beta.vi.be

Na bijna 2 jaar hard werken, lanceert Poppunt een nieuwe versie van vi.be. Niet langer een sociaal networking-platform, want daar bestaan andere tools voor. Wel heel efficiënte en transparante procedures om kansen aan te bieden. Extra webfunctionaliteiten, die niet in de focus van vi.be passen, worden geweerd. Beta.vi.be is een snel, gebruiksvriendelijk en stripped down platform geworden dat maar één doel heeft: voor iedereen (van beginners tot semi-pro’s) zoveel mogelijk speel- en mediakansen genereren. De nieuwe vi.be past zich aan alle schermformaten aan (smartphones, tablets, desktops) en is daardoor klaar voor de toekomst. De eerste reacties zijn uiterst positief, maar vi.be blijft een work in progress. Er wordt constant verder gewerkt om de testfase af te ronden en de nieuwe vi.be op de wereld los te laten.

23 november 2013

Muzikantendag Anders - editie 10!

Na een eerste vernieuwing in 2009 wordt het concept van Muzikantendag voor deze jubileumeditie opnieuw bijgestuurd. Codewoord van deze Muzikantendag wordt ‘inspiratie’ met de concertzaal van de AB als epicentrum. Op het podium en in de zaal geen playground of masterclasses meer, maar sessies, lezingen en cases. Topics waar verschillende experten, muzikanten en ervaringsdeskundigen hun knowhow en inzichten delen met het aanwezige publiek. Er wordt voor het eerst internationaal geprogrammeerd: o.a. Mike Crossey (producer van Arctic Monkeys & Jake Bugg) en Ivan Kushlick (tourmanager van o.a. Metallica, Depeche Mode & Kings Of Leon) komen een felgesmaakte lezing geven.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

3 maart 2014

Magazine 60

Poppunt gaat op zijn elan verder en brengt driemaandelijks een magazine uit. Key players uit de muzieksector krijgen een gezicht, jong talent wordt in de schijnwerper gezet, gevestigde waarden delen hun tips & tricks, ... In deze 60e editie: DJ Slow op de cover, een dossier over metal in België, bassist Fred Lyenn Jacques, popadvies over DIY, een babbel met Tubelight, ...

1 april 2014

Lancering nieuwe poppunt.be

Poppunt is de voorbije 15 jaar enorm geëvolueerd, en dus kan het online gezicht van de organisatie niet achterblijven. Sinds 2012 is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe versie van poppunt.be. De rol van de site is niet veranderd: poppunt.be is en blijft een informatiewebsite. De vernieuwing zit in een andere en vooral helderder presentatie van de info in de Advies-sectie. Die werd gevoelig uitgebreid, vooral met de doelgroep van beginners in het achterhoofd en met veel meer audiovisuele content. In de Educatie-kalender kan elke muziekeducatieve organisatie zijn aanbod kwijt en biedt Poppunt voor het eerst ook zelf een pakket aan infosessies aan. In het luik Mzkt Zkt Mzkt tot slot vinden muzikanten elkaar om samen muziek te maken, een creatieve datingplek dus.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

28 mei 2014

Themapublicatie Auteursrechten & publishing

Elk jaar krijgen de popadviesmedewerkers meer dan 150 vragen over auteursrecht. De materie is best complex, en vaak beseffen muzikanten, dj’s en producers niet welke rechten in het spel zijn en waar ze rekening mee moeten houden. In de nieuwe themapublicatie ‘Auteursrechten & publishing’ bundelt Poppunt daarom alles wat met auteursrechten en het exploiteren ervan door een publisher te maken heeft. De themapublicatie wordt voor het eerst als e-publicatie aangeboden en is raadpleegbaar op elke mobiele device.

20 oktober 2014

Lancering Poppuntgids

Na 2 ‘Vlaamse’ edities van de in oorsprong Nederlandse Muzikantengids, is een volledig nieuwe publicatie aan de orde. Poppunt bundelt 13 jaar opgebouwde knowhow en een hedendaagse kijk op de muziekindustrie in een gloednieuw naslagwerk onder de noemer ‘Poppuntgids’. Het 360 pagina’s tellende boek is opgebouwd volgens het logische traject dat elke muzikant of dj aflegt: van het aankopen van een eerste instrument over muziek opnemen & verkopen, promotie voeren en live spelen tot complexe topics als belastingen, sociale zekerheid en geld verdienen. De Poppuntgids maakt de vele ongeschreven regeltjes, die de muziekindustrie anno 2014 beheersen, expliciet en biedt een houvast voor iedereen die zijn weg zoekt door de muzikale jungle. De Poppuntgids wordt aangeboden in boekvorm met een elektronische variant, die op gezette tijden geüpdatet wordt. De Poppuntgids is officieel onderdeel van het curriculum aan de PXL Music en het Conservatorium Gent.

12 november 2014

Kickoff BE For Music

Tijdens het internationale showcasefestival Glimps in Gent lanceren 4 organisaties een nieuwe samenwerking die de taalgrens overschrijdt. BE For Music bundelt de krachten van Poppunt, Court Circuit, Clubcircuit en Club Plasma om actief te werken aan een sterker Belgisch muzieklandschap en meer kansen te creëren voor talent van eigen bodem. Katalysator van deze samenwerking is Club Belge: het eindwerk van enkele PXL Music-studenten die vonden dat het tijd was om het volledige Belgische podiumcircuit online in kaart te brengen. BE For Music is geen op zich staand project, maar een stempel die wordt gedrukt op verschillende initiatieven die het engagement van de 4 partnerorganisaties weerspiegelen, o.a. Meet the Belgians (met Brutus en Billions of Comrades) op Glimps, de uitwisseling tussen Byron Bay en Maw//Sitt//Sii tijdens Propulse (Botanique), de concertreeks Interclubs, waarbij 6 Waalse en 5 Vlaamse clubs talent uit het andere landsdeel aan hun publiek presenteren, etc.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

9 april - 10 april 2015

Crash Course Muziekbusiness

Wie een carrière in de muziek ambieert, moet een beetje kaas gegeten hebben van alles wat zich rondom het artistieke afspeelt. Poppunt heeft intussen 15 jaar expertise over de zakelijke kant van het muzikantenbestaan en deelt die knowhow tijdens een intensieve tweedaagse spoedcursus in de Ancienne Belgique. In heldere en begrijpbare taal dompelen we 55 artiesten, managers & boekers in spe, labelowners, studenten PXL-Music of conservatorium in spe ... onder in een aantal basisconcepten van de muziekbusiness, van auteursrechten over platencontracten en promotie tot uitbetalings- en organisatievormen. Tussendoor is er een rondleiding achter de schermen van de AB. Geen schoolse toestanden dus, eerder een kans voor geïnteresseerden om hun skills bij te spijkeren in een relaxte setting. Dat deze Crash Course inspeelt op een reële nood, blijkt uit de massale interesse. De maximumcapaciteit was beperkt tot 55, maar er was een wachtlijst van een 35-tal geïnteresseerden. Meteen wordt beslist om deze succesformule het jaar erop te herhalen.

30 april 2015

Lokale Helden

Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, zet Poppunt overal in Vlaanderen en Brussel lokaal muzikaal talent in de spotlights. Om dat talent aan te moedigen te blijven musiceren, het publiek de kans te geven om hun lokale helden aan het werk te zien en unieke samenwerkingen tussen organisaties, instellingen en podia allerhande te stimuleren. Gedurende meer dan 9 maanden leggen we persoonlijke contacten met zowat alle gemeentebesturen en lokale (cultuur)beleidsmakers. We inspireren lokale organisatoren met een inspiratiegids vol good practices, zorgen voor een duidelijk actieplan, nationale communicatie (o.a. met De Standaard en Studio Brussel), promotietools en een heel persoonlijke begeleiding. Poppunt steekt het vuur aan de lont, de organisatoren in de steden en gemeenten zorgen voor de concrete invulling. En met succes: op 1 avond spelen meer dan 800 artiesten 1.081 optredens op 366 podia in 137 gemeenten. Gloednieuwe samenwerkingen worden gecreëerd, nieuwe organisatoren staan op, bestaande organisaties en podia worden nieuw leven ingeblazen, nieuw muzikaal talent krijgt eerste kansen ... En allemaal leren ze de Poppunt-werking kennen. Een project om te koesteren dus! Het volledige programma lees je in de bijlage die bij De Standaard verscheen. Herbeleef de sfeer in een korte overzichtsmontage uit de live-uitzending op Studio Brussel.

24 juni 2015

1000e artiest krijgt kans via vernieuwde vi.be

Sinds de doorgedreven vernieuwing van vi.be in 2013 is het kansenplatform enorm gegroeid: meer kansen en gebruikers enerzijds, een erg solide technologische onderbouw anderzijds. Sinds de lancering van de nieuwe vi.be vonden zo'n 8.000 bands, dj's, producers en solo-artiesten de weg naar het vernieuwde platform en creëerden meer dan 200 organisatoren en mediapartners samen bijna 2.500 podiumplaatsen en mediakansen. Het Tilburgse festival Incubate zorgt voor een nieuwe mijlpaal door de 1000e unieke artiest aan te kondigen die via vi.be 2.0 de weg vond naar een club- of festivalpodium, airplay op radio/tv of media-exposure. De teller staat staat daarmee al op ca. 3.000 unieke artiesten die podium- of mediakansen hebben gekregen sinds Poppunt in 2008 het leven makkelijker maakte voor heel wat artiesten en muziekprofessionals via vi.be.

1 oktober 2015

Poppunt wint tweede Cultuurprijs

Het overdonderend succes van Lokale Helden op 30/04/15 blijft lang nazinderen. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz beslist om de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Amateurkunsten aan Poppunt en Lokale Helden te geven. Hiermee bekroont de Vlaamse overheid het 'sterk staaltje marketing' waarmee Poppunt van Lokale Helden op korte tijd een begrip heeft gemaakt. Op 1 oktober 2015, tijdens de MATCH-inspiratiedag in Bozar, wordt een cheque van € 12.500 en een beeldje van Philip Aguirre overhandigd. Poppunt draagt de prijs op aan alle lokale organisatoren, muzikanten en vrijwilligers - de échte Lokale Helden.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

18 november 2015

Lancering PROpeller

De muzieksector is bij uitstek een sector in verandering. Elke professional, startend of met heel wat kilometers op de teller, wordt hiermee geconfronteerd en gaat dagelijks de uitdaging aan om gepaste antwoorden te geven. Onder de noemer PROpeller organiseren PXL-Music, Poppunt en Kunstenpunt vanaf najaar 2015 inspirerende sessies over actuele topics en tendensen in de muziekindustrie. Met deze masterclasses willen de partners het begrip ‘levenslang leren’ (van cruciaal belang in de voortdurend veranderende dagelijkse werkomgeving) in de praktijk brengen en de vinger aan de pols houden van de muzieksector anno nu. De PROpeller-sessies richten zich op muziekprofessionals (artiesten, managers, boekers, publishers, producenten, …), studenten en alumni van PXL-Music en andere geïnteresseerden. De masterclasses spelen in op nieuwe ontwikkelingen in diverse geledingen van de muziekindustrie met als doel de knowhow en expertise te vergroten van iedereen die dagelijks actief met muziek bezig is. Een eerste PROpeller vindt plaats op Glimps, waar Allen Bargfrede (Berklee/Rethink Music, foto) het Fair Music Report komt voorstellen. Een tweede sessie vindt plaats op 19/04/2016: i.s.m. YouTube en AB organiseren de PRO-pellers een YouTube Music Day voor artiesten en hun entourage.

21 november 2015

Allereerste SOUND/CHECK afgelast door terreurdreiging

Op zaterdag 21 november 2015 moet de eerste editie plaatsvinden van SOUND/CHECK in de AB in Brussel. Dit gloednieuwe project van Poppunt en Ancienne Belgique richt zich op iedereen die op een of andere manier met muziek bezig is: van muzikanten of muziekprofessionals tot muziekfreaks of music creatives. De eerste editie heeft als thema ‘Exploring Music Today’ en brengt een staalkaart van wat er vandaag leeft in muziekland. Muziek maken is vandaag de dag immers meer dan straffe songs schrijven. Als band of muzikant vertel je een verhaal, dat bestaat uit beats of akkoorden, maar versterkt wordt door alles wat zich daarrond afspeelt, zoals artwork of videoclips. SOUND/CHECK onderzoekt hoe je als muzikant je verhaal kan vertellen, en hoe je muzikale, creatieve en zakelijke keuzes je boodschap kunnen verdiepen. SOUND/CHECK richt zich dan ook niet enkel op muzikanten, maar op alle betrokkenen in het muziekverhaal: van muzikanten of producers tot graphic designers, muziekfotografen, videoclipsregisseurs of music bizz professionals. Tijdens de KEYNOTES delen nationale en internationale sprekers hun knowhow over muziek maken, en alles wat daar vandaag bij komt kijken. In het SOUNDLAB demonstreren topmuzikanten live hoe hun klank tot stand komt en hoe ze die vertalen naar het podium. In de ACADEMY kunnen bezoekers dan weer de hele dag terecht voor beginner proof sessies over muziek opnemen, gitaarpedalen, producen, online video content maken, artwork of muziekfotografie. Wie eerder op zoek is naar een reality check van z’n eigen carrière, kan zijn muziek, lichtplan of promoplan voorleggen aan een legertje professionals voor een 360° CHECK. Helaas steekt de verhoogde terreurdreiging in Brussel een stokje voor deze eerste editie. Na overleg met de veiligheidsdiensten moet SOUND/CHECK noodgedwongen worden afgelast. Vrijwel meteen wordt aan een oplossing gewerkt, die wordt gevonden in de SOUND/CHECK Sessions. In het voorjaar van 2016 trekken we met 4 thematische blokken uit het originele programma naar De Kreun, Het Depot, de Beursschouwburg en Muziekodroom. Deze 'noodoplossing' bleek uiteindelijk bijzonder succesvol.

10 december 2015

10e Popthesisprijs

Onze Popthesisprijs wordt groot. Tien jaar is-ie intussen al, en dus bouwen we op 10 december 2015 (tijdens het internationale showcasefestival Glimps in Gent) een stevig feestje tijdens de uitreiking. We krijgen meteen ook een record aantal inzendingen binnen, 43 om precies te zijn. Een stevige kluif dus voor de jury, die uiteindelijk 2 terechte winnaars kiest. Inge Alberti schreef een erg heldere scriptie over de dunne lijn tussen inspiratie en plagiaat; zij wint de prijs voor de beste masterscriptie. Yannick Van Nuffel slaagde er dan weer in om de hele geschiedenis én toekomst van muziekdistributie in één scriptie te vatten; een huzarenstukje dat hem uiteindelijk de prijs voor beste bachelorscriptie van 2015 oplevert. Tijdens de uitreiking zetten we meteen ook nog eens alle winnaars van de voorbije edities in de spotlights en komen (ex-)promotoren en juryleden het belang van onderzoek in de popmuziek benadrukken. Alle scripties worden ontsloten in de online bibliotheek op poppunt.be, die intussen al zowat 300 onderzoeksverslagen herbergt.

4 februari 2016

Koning Filip huldigt BE for Music

Op donderdag 4 februari wordt er door het Prins Filipfonds zowaar hulde gebracht aan BE for Music! In de marge van ProPulse (het Brusselse rendez-vous voor de podiumkunsten in de Botanique) zijn we die avond te gast op ‘Jonge kunstenaars zonder grenzen’, een privé-evenement in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip, van Joëlle Milquet, toenmalig Viceminister-president en Franse Gemeenschapsminister van Onderwijs, Kleine Kinderen, Kinderdagverblijven en Cultuur en van Sven Gatz, Vlaams Gemeenschapsminister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel. Luc Nowé (Poppunt) en Ophélie Boffa (CourtCircuit) stellen uitgebreid de werking, verwezenlijkingen en toekomst van BE for Music voor. Na speeches door beide cultuurministers laten de Vlaamse band Binti en de Waalse band FùGù MANGO zien dat het perfect mogelijk is om samen te werken overheen de taalgrens en spelen ze een aantal nummers uit hun unieke samenwerkingsproject.

4 mei 2016

LOOF!: innovatieve popcoaching

Onder de noemer LOOF! slaan Poppunt en Het Depot de handen in elkaar voor een gloednieuw popcoachingstraject. Doel is om jonge veelbelovende songmakers, onder deskundige begeleiding, een intensief ontwikkelingstraject aan te bieden. Zwaartepunt van dat traject is een vierdaagse in de Ardennen waar de deelnemers samen met een aantal Artists in Residence van Het Depot en een aantal professionele popcoaches worden ondergedompeld in een inspirerende, creatieve en uitdagende omgeving. De combinatie van doorgedreven artistieke en zakelijke coaching zorgen voor een stevige fundering waar de geselecteerde artiesten op kunnen verder bouwen. Na de vierdaagse werken Het Depot en Poppunt verder een begeleidingstraject uit dat inspeelt op heel specifieke noden van de geselecteerde muzikanten en songmakers. Van 4 tot 8 mei 2016 trekken we naar de Ardennen voor een bijzonder geslaagd weekend met 7 getalenteerde jonge songmakers (Wanthanee, JFK, Rewind Productions, Marijke Maes, Linde Muylaert, Eclectic, Maurad & Maven) en een aantal topcoaches (o.a. Johannes Genard van School is Cool, Ozan Bozdag van Oscar & The Wolf, Delv!s, Werner Dewachter van Busker bookings, Tangram Records, Hanne Valckenaers van Musickness etc.).

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

26 september 2016

Eerste editie Poppitch Sessies

Samen met Poppunt-partner Amplo (vroeger t-heater) organiseren we in 2016 voor de eerste keer Poppitch Sessies. De Poppitch Sessies zijn een reeks date nights met muziekprofessionals waarbij artiesten bovendien de kans krijgen om een gig te scoren in de venue waar ze te gast bent. Het panel bestaat uit een artiest, de programmator van de venue, een consulent van t-heater en onze eigen popadviseur(s). Een dreamteam om artistieke en zakelijke vragen op af te vuren. Per sessie worden er 3 artiesten/bands/ensembles geselecteerd. In 2016 vinden er 4 Poppitch sessies plaats: elektronisch, klassiek, pop/rock en hiphop.