VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Tegemoetkoming voor Internationale Presentatiemomenten (TIP)

Vertrek je op tour in het buitenland en ben je op zoek naar extra middelen om de (reis)kosten te dekken? Probeer dan zeker een Tegemoetkoming voor Internationale Presentatiemomenten (TIP) aan te vragen!

Laatst bewerkt op 18.08.22

Advies

Sinds 1 december 2021 kan je een aanvraag indienen voor een Tegemoetkoming voor Internationale Presentatiemomenten (TIP), een subsidie binnen het Kunstendecreet.  Deze subsidie is de opvolger van de Tussenkomst voor Buitenlandse Presentatiemomenten (TBP). Ze is vooral bedoeld om de reis- en verblijfkosten voor een optreden of tour in het buitenland te financieren. We overlopen de belangrijkste aandachtspunten.

Wie kan aanvragen?

Iedereen die werkzaam is in de kunstensector kan in principe een aanvraag indienen. Naast individuele kunstenaars en organisaties, kunnen nu ook ‘kunstwerkers’ deze subsidie aanvragen. Er moeten wel steeds professionele artiesten betrokken zijn die een publiek presentatiemoment (concert of showcase) in het buitenland hebben. 

Als ‘kunstwerker’ kom je in aanmerking wanneer je professioneel actief bent in de kunstensector, maar zelf geen kunstenaar bent. Het gaat bijvoorbeeld over managers, boekers of techniekers die meereizen naar het buitenland en inhoudelijk of creatief betrokken zijn bij de concerten. Wanneer je indient als organisatie, moet die organisatie ook rechtspersoonlijkheid hebben. Ook de organisator van het optreden of een managementkantoor kan een aanvraag indienen. 

Je kan een TIP max. twee keer per begrotingsjaar aanvragen en de aanvraag moet ook steeds collectief gebeuren. Als je dus met een hele crew vertrekt, kan je slechts één aanvraag indienen voor hetzelfde evenement. Ga je drie keer op tour of heb je een heleboel losstaande concerten in het buitenland? Dan zal je moeten kiezen waar je een subsidie voor aanvraagt.

Artistieke plannen en verplichte bijlagen

In het aanvraagformulier (via KIOSK) moet je een korte samenvatting geven van je artistieke plannen in het buitenland. Hier moet je dus motiveren waarom jouw internationale plannen steun verdienen. Je mag hierbij gerust linken naar online documentatiemateriaal. Geef ook aan op welke manier je betrokken bent bij de Vlaamse kunstensector. 

Je moet in bijlage bij de aanvraag steeds drie documenten uploaden:

  • een actueel cv of documentatie over het artistieke werk van de artiest die bij het presentatiemoment betrokken is

  • een engagementsverklaring van de plekken waar je gaat optreden

  • een begroting van de kosten en opbrengsten

Welke kosten komen in aanmerking?

Naast het artistiek cv en de engagementsverklaring moet je ook een begroting uploaden. Je mag de vorm van die begroting vrij kiezen (excel, word, pdf, …), maar zorg er vooral voor dat ze helder, gedetailleerd en voldoende toegelicht is. Uit de motivering moet ook duidelijk zijn dat het gaat over de meest voordelige, ecologische, degelijke of duurzame formule. 

Je kan tot max. 7.000 euro aanvragen en enkel kosten verbonden aan de presentatie, gemaakt voor/door de uitvoerende artiesten/kunstenaars, komen in aanmerking. Een uitgebreid overzicht met kosten die wel of niet in aanmerking komen vind je terug in deze handleiding. Vergeet ook niet de geschatte inkomsten toe te voegen aan je begroting. Als je geen inkomsten verwacht, moet je ook motiveren waarom.  

Combinatie met andere subsidies of beurzen? 

Je kan een TIP combineren met een projectsubsidie, beurs, residentiebeurs of werkingssubsidie niet hoger dan 400.000 euro, op voorwaarde dat het gaat over verschillende initiatieven. Krijg je bijvoorbeeld een projectsubsidie voor de productie of presentatie van een liveshow, dan kan je voor dat project geen TIP aanvragen. 

Via Sabam For Culture kan je ook beurzen aanvragen voor een internationale concertreeks, een showcasefestival of een optreden in het buitenland ter promotie van je release. Deze beurzen zijn combineerbaar met een TIP. Kreeg je al een subsidie of beurs toegekend? Dan moet je deze ook als inkomst aangeven in de begroting bij je dossier. 

Timing en deadlines

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden, maar moeten wel ten minste twee maanden vóór de start van het presentatiemoment ingediend worden. Er wordt altijd gekeken naar het eerste optreden als startpunt dus als dit optreden op 19 september plaatsvindt, moet je aanvraag ten laatste op 19 juli ingediend worden. 

De beslissing volgt telkens op de laatste dag van de maand die volgt op de maand van de indiening. Als je bijvoorbeeld indient op 19 juli, dan zal je op 31 augustus weten of je steun krijgt. Vaak is het dus beter om je aanvraag nog wat vroeger in te dienen zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De volledige handleiding vind je op de site van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Daarin vind je ook verdere informatie over het beoordelingsproces en de verantwoordingsplicht.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.