VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten: stappenplan

Zoek je subsidies voor jouw muziekproject? Amateurmuzikanten, dj’s, producers of bands kunnen voor een project dat inzet op talentontwikkeling een subsidie krijgen tot € 10.000. Hoe je deze subsidie aanvraagt kom je hier stap voor stap te weten!

Laatst bewerkt op 24.05.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Op 15 september 2023 kon je deze subsidie voor de laatste keer aanvragen. 

Tweemaal per jaar kan je als muzikant, dj, producer of band een projectsubsidie aanvragen om je talenten te ontwikkelen. Heb jij een specifiek project of een geweldig idee waar je extra ondersteuning voor nodig hebt? Dan is deze subsidie misschien iets voor jou. We helpen je graag op weg met een stappenplan!

Stap 1: Kom ik in aanmerking?

Amateurkunstenaars uit Vlaanderen of Brussel kunnen op 3 manieren aanvragen:

 1. als individueel artiest: muzikant, dj of producer

 2. als lid van een band of collectief zonder vzw (in je aanvraag vermeld je dat je een feitelijke vereniging bent)

 3. als vertegenwoordiger van een vzw die bestaat uit artiesten (bijv. een vzw van een band of collectief)

Zowel absolute beginners als semi-pro artiesten kunnen deze subsidie aanvragen. Je kan dus op de rand van een doorbraak zijn, maar het is wel belangrijk dat je met muziek bezig bent in je vrije tijd. Je kan jezelf dus niet betalen met deze subsidie.

Voor organisaties kunnen enkel projecten die niet tot de reguliere werking behoren in aanmerking komen. Organisaties die een werkingssubsidie krijgen, komen sowieso niet in aanmerking.

Stap 2: Komt mijn project in aanmerking?

 • talentontwikkeling moet centraal staan: je wilt jezelf ontwikkelen als artiest en gaat op zoek naar de juiste samenwerkingen je hierbij te helpen

 • de focus ligt eerder op het proces van de talentontwikkeling dan op een eindproduct (een opname of cd’s/vinyls) 

 • er is ruimte voor experiment en artistieke groei

 • talentontwikkeling kan breed gezien worden: het kan ook gaan over ‘omkaderende competenties’ zoals hulp bij promotie of het uitbouwen van een fanbase

 • je project moet nog beginnen (op 1 augustus voor de eerste ronde of op 1 januari voor de tweede ronde)

 • je project duurt max. 2 jaar

We geven graag enkele voorbeelden van projecten die goedgekeurd werden in de vorige rondes:

 • muzieklessen of workshops

 • coaching bij songwriting 

 • live coaching

 • begeleiding bij opnameproces (focus niet op het eindproduct)

 • samenwerkingen met professionele muzikanten

 • ondersteuning bij het promoten van je muziek

 • muziek combineren met andere kunstdisciplines zoals dans of 

Op zoek naar inspiratie? We lichten onderaan dit artikel enkele goedgekeurde projecten uit de eerste ronde voor je uit! Een lijst van toegekende subsidies uit de tweede ronde vind je hier.

Stap 3: Ga op zoek naar de juiste samenwerkingen

Samenwerken met een partner is verplicht. Ga dus al op zoek naar concrete partnerships nog voor je aan het dossier begint te schrijven. Mogelijke partners zijn:

 • lesgevers

 • vocal coaches

 • songwriting coaches

 • live / performance coaches

 • professionele muzikanten

 • producers

 • visuele artiesten

 • videografen

 • experten in artist branding

 • ...

Eens je zo’n partner gevonden hebt, moet je die zeker bij naam vermelden in je dossier. Samenwerkingen met het DKO (de muziekacademies) of het professionele muziekveld worden sterk aangemoedigd in het subsidiereglement.

Stap 4: Maak een account aan in KIOSK

Je dossier opmaken en indienen doe je via KIOSK, een online omgeving van de Vlaamse overheid om subsidies aan te vragen. 

 • Maak zo snel mogelijk een account aan op KIOSK, het kan namelijk even duren vooraleer je profiel is toegekend en zo voorkom je een heleboel stress vlak voor de indiendatum. 

 • Inloggen moet je doen via itsme® of met je eID-reader. 

 • Selecteer of je wil inloggen als persoon/feitelijke vereniging of als organisatie. Je kan steeds van account wisselen in de rechterbovenhoek bij ‘wisselen van organisatie of persoon’.

 • Maak een nieuw dossier aan door linksboven naar dossiers te gaan en vervolgens naar nieuw dossier. Je kiest de ‘amateurkunsten: talentontwikkeling’ om de juiste subsidie aan te vragen. 

 • Als je iets invult in KIOSK vergeet dat dan niet te bewaren, zo verlies je niets van je harde werk.

Als je problemen ondervindt met KIOSK kan je altijd mailen naar kiosk@vlaanderen.be. Hoe dichter bij de deadline, hoe drukker het wordt om op alle vragen te antwoorden, nog een reden om op tijd je account op KIOSK aan te maken. Je vindt hier een uitgebreide handleiding over KIOSK terug.

Stap 5: Bereid je dossier inhoudelijk voor

 1. Basisgegevens: hier vul je een aantal basisvragen in, maar belangrijk is dat je hier ook aantoont dat je amateurkunstenaar bent. Waar sta je met je muziek? Belangrijk is hier dat je in je vrije tijd muziek speelt of maakt. 
 2. Projectgegevens: Hier geef je de titel, de duur en een beknopte omschrijving van het project. De omschrijving kan je zien als een korte samenvatting van je plannen om je talenten te ontwikkelen. 

 3. Partners: Hier voeg je de verschillende partners toe waar je mee samenwerkt (zie stap 3). Hier geef je ook aan welke taakverdeling er is en wat de juiste bijdrage van een partner is aan het project.

 4. Inhoud, planning en resultaten

  • De eerste vraag peilt naar welke resultaten je wil halen. Hier is het belangrijk dat je heel goed duidt wat je gaat doen op vlak van talentontwikkeling. Benadruk vooral de artistieke groei.

  • De tweede vraag gaat over de planning van je project. Zorg dat er een duidelijk ontwikkelingstraject  aanwezig is (vb. toewerken naar een reeks shows d.m.v. coaching). Geef een heel duidelijke en heldere planning mee van je project en zorg dat die planning afgebakend is in tijd en doelstellingen. 

  • De laatste vraag peilt naar de nazorg van je project. Wat maakt jouw project duurzaam en hoe ga je die talenten in de toekomst verder stimuleren? Het is dus belangrijk dat je verder aan de slag gaat met de resultaten van je project (bv. meer spelen en betere live shows dankzij live-coaching; pre-producties en afgewerkte opnames die je wil maken na de coaching door een professionele producer…). 

 5. Begroting: een cruciaal onderdeel van je dossier is de begroting. Dit wordt uitgebreid besproken in stap 6.

Stap 6: Maak een begroting op

Als je een subsidie wil aanvragen moet je ook een begroting indienen, dat is een oplijsting van alle verwachte kosten en inkomsten. Het is niet gemakkelijk om exact te weten hoeveel alles zal kosten of om te weten welke inkomsten er zullen zijn, maar hoe concreter je dit al kan meegeven, hoe beter. Durf zeker al prijzen op te vragen bij een coach of studio nog voor je de subsidie indient.

Een begroting moet altijd in evenwicht zijn. Dat wil zeggen dat de kosten gelijk moeten zijn aan de inkomsten. Om dat te bekomen, neem je het gevraagde subsidiebedrag mee bij je inkomsten in je begroting. 

Vergeet geen eigen inkomsten toe te voegen. Dat kan bestaan uit een eigen inbreng of andere middelen die je nog hebt om het project deels mee te financieren (vb. een beurs van Sabam…). Als dit niet mogelijk is, motiveer dan goed waarom er geen eigen inkomsten zijn. 

Er is een eenvoudig sjabloon voorzien waarin je de begroting moet invullen. Je moet de kosten linken aan de reeds ingevulde kostenposten. Het is belangrijk dat je alle kosten en inkomsten goed toelicht. Je hebt hiervoor ruimte in het sjabloon zelf, maar ook in KIOSK krijg je nog 4000 tekens om je begroting extra toe te lichten. 

Zorg dat je begroting ook klopt met de inhoud van je dossier. Als je iets inhoudelijk schrijft, maar niet begroot zal je hierop afgerekend worden. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde.

Let wel op, alle kosten moeten rechtstreeks gelinkt zijn aan de talentontwikkeling. Deze kosten komen bijvoorbeeld NIET in aanmerking:

 • kosten voor een opleiding binnen het DKO (deeltijds kunstonderwijs) 
 • kosten voor persing van cd’s of vinyl
 • jezelf uitbetalen
 • investeringsgoederen zoals nieuw instrumenten (eventueel wel voor klein deel als je dit goed kan motiveren, maar is eerder afgeraden)

Stap 7: Dien je dossier op tijd in via KIOSK

Je profiel op Kiosk staat klaar, je hebt de inhoud goed voorbereid en je bent volledig klaar om in te dienen. Nog een paar zaken om op te letten: 

 • In KIOSK heeft elke vraag een maximum aantal tekens. Zorg dat je het aantal tekens zeker niet overschrijdt. 

 • Je kan enkel een begroting toevoegen als bijlage. Andere bijlagen zijn dus niet mogelijk, maar je kan wel doorlinken naar andere platformen.

 • Mis de deadline niet op 15 april of 15 september. Indienen kan op die data tot 23u59.

Stap 8: Na de goedkeuring

Als je een dossier indient op 15 april kan je project van start gaan vanaf 1 augustus datzelfde jaar. Als je indient op 15 september kan je project starten van 1 januari het volgende jaar.

Je zal 80% van het aangevraagde budget bij de start van je project op je rekening gestort krijgen, de overige 20% ontvang je na de goedkeuring van je afrekeningsdossier. 

Je moet op alle digitale en gedrukte communicatie over je project het het logo van de Vlaamse overheid opnemen. Je vindt dat logo terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het afrekeningsdossier moet je binnen de 2 maanden na afronding van je project indienen. Dat dossier bestaat uit enerzijds een aantal inhoudelijke vragen die je in KIOSK beantwoord en anderzijds een financiële eindafrekening van de effectieve kosten en inkomsten. Hiervoor is ook een specifiek sjabloon voorzien.

Je moet geen financiële bewijsstukken meesturen in je eindafrekening, maar je moet die wel nog 10 jaar bewaren. De administratie kan binnen die 10 jaar nog steeds bewijsstukken opvragen.

Enkele cases

_BSpbCVAuo3KEKk5-54JhzCP9MctFZrUgHv1WmTfYuzEOGHR-Rfm_xqWhKTCMlAVubb8QjsinsBeJcV2gjAZLSbK_ED9WHXci7p91N1yY8pL_cSYOd2kwgR-sPjuc6FvseonWeUJ

EMY ging met haar band op zoek naar manieren om haar live set naar een hoger niveau te tillen. Dit vertelt ze over haar live coaching:

“Na enkele dagen PA-repetities met coaching voelen we ons een stuk zelfzekerder on stage en kunnen we onze muziek in zijn best mogelijke vorm delen met een publiek.”

1QoXDb4Yqkj3CkNngly6MDv1jR_VynW3iWV4GJKkL2RgCqrCJ_P_aFGS7tOFWNv7t_2ygJrp-JC77ZhyJWh3psCUOhSXPkLtREwr8AgvmD5RxubvvS4ofnzf4ChvY4jpP0nEnEOi

Jeroen De Gussem kreeg voor zijn nieuw soloproject Jerry Spin hulp bij het aanscherpen van zijn productie- en opnameskills. Het resultaat is een allereerste EP. 

“Met deze subsidie kan ik mijn zoektocht naar een eigen sound eindelijk waarmaken”.

Foto: Justine Vergotte

qs_vH6MgInYJ1Hs2sFct3OOYbvwLFNZTMcqzYxtxiPXJ-ozBaXxZnpTUDtfBgHhDmW585FvlJvVyXVpFPnGeqkAeeYcjjmEu92Uv3_nVHX2wEG6M5vqj40K2OamhFPIhkyc5wKHT

Ella nam verschillende aspecten onder de loep: songwriting, live performance en visuele identiteit. 

“Ik bekeek op welke domeinen ik nog de meeste vooruitgang kon boeken, en ging op zoek naar de juiste mensen die mij hierbij konden helpen”.

Foto: Mirek Coutigny @ Atlas Studio

Zonatan Dembele wil groeien als songwriter, bassist en zanger met het oog op de opnames van een nieuw album. 

"Ik wil mijn capaciteiten als componist scherpstellen en mijn songs verder laten groeien. Met deze subsidie ga ik masterclasses en preproducties opzetten met professionele afro-, jazz- en bluesmuzikanten". 

EnKpc5a3ydNTrEz7G6ahQ59ftWb23LICNbauWlB2ASJEMjhdOFqN8r33y277T7lqknZF_O_76211RzhSC8p1rkn32BGs-gLyrKbAgYixrejBeu5So1ed6O2bvoXmcFkIv_lLsUKX

Divided kreeg een subsidie om live coaching te bekostigen naar aanloop van hun EP release. 

“Dankzij deze subsidies kunnen wij met onze EP ook live geraken waar we willen”.

Foto: Camille Mortier

Je kan altijd bij VI.BE terecht met vragen over deze nieuwe subsidie. Mail dus gerust naar advies@vi.be en we helpen je graag persoonlijk verder. 

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.