VI.BE

Indexering KVR en vrijwilligersvergoeding

Indexering KVR en vrijwilligersvergoeding

Met de ingang van het nieuwe jaar worden de bedragen van de forfaitaire kostenvergoedingen geïndexeerd. Dit betekent nieuwe grenzen voor de KVR en vrijwilligersvergoeding. We overlopen met welke maxima je rekening moet houden tot en met 31 december 2021.

05.01.21

Nieuws

Als je een kunstenaarskaart bezit mag je met de KVR tot € 132,31 per opdracht verdienen per dag. Die limiet is persoonlijk dus als je met meerdere mensen optreedt (bv. in een band) kan iedereen die maximumvergoeding krijgen. Daarnaast moet je ook rekening houden met het maximumbedrag dat je jaarlijks mag verdienen met de KVR. In 2021 is dat € 2.642,53. 

Als je effectief de toegelaten 30 keer gebruik wilt maken van de KVR, moet je oppassen want dan mag je gemiddeld niet meer dan € 88,08 verdienen per dag. Ga je over de daglimiet of het jaarbedrag, dan zal je vergoed moeten worden als werknemer (bv. via een SBK) of als (student-)zelfstandige.

Al wie aan de slag gaat als vrijwilliger kan dit jaar tot € 35,41 verdienen per dag. Op jaarbasis kan je met de vrijwilligersvergoeding maximaal € 1.416,16 per persoon verdienen. Daarbovenop kan je eventueel ook een forfaitaire kilometervergoeding krijgen van € 0,3542 per kilometer (bedrag geldig tot en met 30 juni 2021) voor max. 2000 km per jaar. Dat is bij de KVR niet zo, aangezien die kostenvergoeding wordt geacht alle kosten te dekken die je zou maken voor het uitvoeren van de artistieke prestatie.

Werken met de KVR

Werken met een vrijwilligersvergoeding

Promo adverteren

Reclame