VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Livecontract

We ontwikkelden samen met Formaat een voorbeeldcontract voor optredens of dj-sets, dat je zelf kan invullen en aanpassen naar wens. We overlopen nog eens de bepalingen die in zo’n contract niet mogen ontbreken.

Laatst bewerkt op 05.01.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Identificatie

Wie gaat de overeenkomst aan met wie? In het geval je met meerdere mensen gaat optreden (bv. als band of dj-duo): wordt het contract met de volledige groep afgesloten, of is het een overeenkomst met 1 van de leden? Dit is belangrijk om te weten wie aansprakelijk is in het geval er iets mis gaat, afspraken niet worden nagekomen, … Als je een eigen rechtsvorm hebt (bv. vzw, BV, VOF, …) , vergeet die dan zeker niet te vermelden.

Specifieke voorwaarden

Deze voorwaarden leggen de afspraken vast die je met de organisator maakte:

  • Datum van het concert
  • Uur van het concert
  • locatie van het concert
  • Duur van het concert. Vermeld dit om discussies achteraf te vermijden.
  • Moment en manier van betaling: voor het concert, vlak na het concert, later per overschrijving, ... Voor beginnende bands is het gebruikelijk dat onmiddellijk na het optreden het geld wordt ontvangen. Meer gevestigde waarden vragen een voorschot en uitbetaling vlak voor het optreden. Als je wil uitbetaald worden met de amateurkunstenvergoeding (AKV), vermeld je dat in je contract. Alle andere opties vind je in dit artikel.

Algemene voorwaarden 

Hierin vermeld je best de volgende zaken:

  • Aan het organiseren van optredens zijn kosten verbonden voor publiciteit, en taksen of auteursrechten die ten laste van de organisator zijn. Je kan voor de veiligheid best vastleggen dat deze kosten niet op de artiest verhaald kunnen worden.Als je niet wil dat er zonder jouw toestemming opnames gemaakt worden, neem je dit best in expliciet in je contract op.

  • Maak duidelijke afspraken over de geluidsnormen. De organisator moet zich engageren de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Als je als artiest zelf een geluidstechnieker meebrengt, kunnen jullie ook aansprakelijk gesteld worden voor de naleving van de geluidsnormen.
  • Niemand wenst het je toe, maar er kan van alles mislopen bij een concert. Een van je groepsleden kan van het podium donderen, je instrumenten kunnen gestolen worden, de zanger kan geëlektrocuteerd worden door een slecht geaarde microfoon, … De organisator is aansprakelijk voor dergelijke rampen en zou hier verzekerd voor moeten zijn. Dek jezelf in en verlang van een organisator dat hij dergelijke verplichtingen op zich neemt voor de duur van het optreden. Dit geldt ook voor eventuele schade die door het publiek wordt toegebracht aan het materiaal van de groep. 
  • De organisator moet zich ook verbinden om (voldoende) publiciteit te maken voor het optreden, dit natuurlijk in de mate van het mogelijke.
  • Er moet bepaald worden wat er gebeurt als een optreden wordt afgelast. Wordt de gage toch betaald? Wordt er zo snel mogelijk naar een andere datum gezocht? Vaak moet een organisator (een deel van) de gage betalen als hij het optreden (definitief) afgelast. En wat gebeurt er bij overmacht (ziekte, sterfte, etc..)? Er zijn nog andere situaties denkbaar waardoor een concert niet kan doorgaan. Hou bij een concert in open lucht bv. rekening met extreme weersomstandigheden. Hoe meer situaties je opneemt in het contract, hoe minder discussie achteraf.

download het voorbeeldcontract voor optredens download het voorbeeldcontract voor dj-sets

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.