VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het kunstwerkattest

Het kunstwerkattest heb je nodig om toegang te krijgen tot de verschillende voordelen in de sociale zekerheid specifiek voor kunstwerkers, waaronder de kunstwerkuitkering.

Laatst bewerkt op 22.03.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Het kunstwerkattest kan worden aangevraagd door alle kunstwerkers. Dit zijn personen die artistiek, artistiek-technisch of artistiek-ondersteunend werk verricht in de kunsten. Denk bijvoorbeeld aan muzikanten, dj’s en producers, maar ook aan licht- en geluidstechnici. Het moet wel gaan over activiteiten die een noodzakelijke artistieke bijdrage leveren binnen de domeinen van de kunsten. Noodzakelijk wil zeggen: zonder de bijdrage zou niet hetzelfde artistieke resultaat bereikt zijn.

De aanvraag moet gebeuren via het Working In The Arts (WITA) platform en wordt beoordeeld door de Kunstwerkcommissie. Die Commissie bestaat voor de ene helft uit vertegenwoordigers van de kunstensector en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de RVA, RSZ, RSVZ, vakbonden, werkgevers- of zelfstandigenfederaties. 

Er bestaan 3 soorten attesten met elk hun voorwaarden en voordelen:

  • gewoon kunstwerkattest: toegang tot de 1bis-regeling en die van primostarters voor zelfstandigen

  • kuntwerkattest plus: toegang tot de 1bis-regeling, die van primostarters voor zelfstandigen én toegang tot de kunstwerkuitkering

  • kunstwerkattest starter: toegang tot de 1bis-regeling, die van primostarters voor zelfstandigen én toegang tot de kunstwerkuitkering

Het gewoon kunstwerkattest

Het gewoon kunstwerkattest dient vooral om gebruik te kunnen maken van de artikel 1bis-regeling. Voor zelfstandigen verlengt het kunstwerkattest de regeling van primostarters (verlaagde sociale bijdragen in de eerste kwartalen) van 4 naar 8 kwartalen. Het gewone kunstwerkattest is geldig voor 5 jaar. 

Voor alle duidelijkheid: met dit kunstwerkattest kan je geen aanvraag voor een kunstwerkuitkering doen. 

Bij de aanvraag van een kunstwerkattest moet je een professionele artistieke praktijk aantonen. Dit betekent dat je beroepsinkomsten (inkomsten als werknemer of zelfstandige) en je tijdsinvestering volstaan om in een deel van je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten activiteiten: 

  • kernactiviteiten: artistiek, artistiek-technisch, artistiek-ondersteunend waarvoor beroepsinkomen werd ontvangen + auteursrechten en naburige rechten + prijzengeld (indien toegekend als bezoldiging)

  • randactiviteiten: andere vormen van inkomsten zoals de AKV (vroeger KVR) + gevolgde en gegeven opleidingen in de kunsten + onzichtbaar werk (songwriting, zoeken naar financiering, repeteren, …) + deelname aan de Kunstwerkcommissie of cultuurcommissies + prijzengeld dat niet als bezoldiging toegekend werd

Als je minder dan € 1.000 bruto in 2 jaar via kernactiviteiten verdiende, word je sowieso niet als professioneel beschouwd. Heb je op 5 jaar tijd meer dan € 65.400 bruto verdiend met kernactiviteiten? Dan heb je sowieso een professionele artistieke praktijk. Als je daartussen zit, komen zowel kern- als randactiviteiten in aanmerking om aan te tonen dat je artistieke praktijk professioneel is.

Het kunstwerkattest plus

Met een kunstwerkattest plus krijg je naast de toegang tot artikel 1bis of een verlengde primostarter regeling ook de mogelijkheid om een kunstwerkuitkering aan te vragen. De andere voorwaarde voor die uitkering is dat je 156 dagen gewerkt hebt als werknemer. Ook dit attest is 5 jaar geldig. Nadien kan het attest ook worden hernieuwd.

Je moet naast het aantonen van je professionele artistieke praktijk ook een van deze drempels overschrijden:

  • € 5.418 bruto verdiend via kernacitiviteiten over een periode van 2 jaar voor de aanvraag

  • € 13.546 bruto verdiend via kernacitiviteiten over een periode van 5 jaar voor de aanvraag

Het kunstwerkattest starter

Het kunstwerkarttest starter werd specifiek voor starters in het leven geroepen en geeft je dezelfde rechten als het kunstwerkattest plus, maar is slechts 3 jaar geldig en kan niet worden hernieuwd. Iedereen die niet in aanmerking komt voor de het gewone kunstwerkattest of het kunstwerkattest plus kan in principe dit attest aanvragen. Er staat dus ook geen leeftijd op. 

Voor dit attest moet je tegelijk aan 3 voorwaarden voldoen: 

  • een diploma hoger kunstonderwijs, een relevante opleiding OF gelijkwaardig door werkervaring in de kunstensectoren;

  • bewijs van deelname aan een vormingstraject of opleidings onderdeel waarin je begeleid wordt om een loopbaan-, financieel of ondernemingsplan te ontwikkelen OF een zelf opgemaakt ondernemingsplan om tijdens de duurtijd van het kunstwerkattest “starter” een professionele praktijk in de kunsten uit te bouwen;

  • minstens 5 artistieke activiteiten OF € 300 bruto verdiend uit kernactiviteiten in 3 jaar

We raden aan om genoeg tijd te besteden aan de aanvraag. Op het WITA-platform vind je een heel uitgebreide handleiding met een overzicht van de nodige documenten of bewijsstukken, tutorials en screenshots die je goed weg kunnen helpen. Nu de eerste aanvragen binnegenkomen zijn, hebben ze ook enkele aandachtspunten opgelijst. Maak hier ook gebruik van! Voor het opmaken van een loopbaan-, financieel of ondernemingsplan, kan je trouwens ook steeds ten rade bij de collega's van Cultuurloket.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.