VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwigheden en deadlines voor vzw’s in 2024

Nieuwigheden en deadlines voor vzw’s in 2024

De vzw is een populaire organisatievorm in onze muzieksector, niet alleen bij bands, maar ook bij organisatoren of andere muziekorganisaties. Daarom lijsten we even op waar je in 2024 rekening mee moet houden.

30.01.24

Nieuws

het Verenigingsloket 

Na een ontwikkeltraject van twee jaar ging de eerste publieksversie van het Verenigingsloket live op 30 januari 2024. Vanaf nu kunnen verenigingen zich registreren en informatie vinden op verenigingsloket.be. Dit digitale platform wil de dienstverlening aan verenigingen toegankelijker maken en vereenvoudigen. Verenigingen kunnen er gemakkelijk hun eigen gegevens registeren, raadplegen en beheren, om vervolgens optimaal gebruik te maken van overheidsdiensten.

kostenvergoedingen

Iedereen die voor de vzw werkt, kan daarvoor een vrijwilligersvergoeding ontvangen. In 2024 mag je per persoon per dag max. € 41,48 en per jaar max. € 1.659,22 verdienen. Bovenop die bedragen mag je wel nog een verplaatsingsvergoeding ontvangen, voor max. 2.000 km per jaar. Wil je vanuit de vzw muzikanten uitbetalen? Dan kan je beter gebruik maken van de AKV (vervangt KVR). Daarvoor moet je de vzw wel eerst registreren via workinginthearts.be

de patrimoniumtaks

De patrimoniumtaks is een jaarlijkse taks op onroerende goederen in het Vlaams Gewest, specifiek voor (i)vzw’s en private stichtingen. De deadline hiervoor ligt op 31 maart. Nieuw sinds 2024: maximumbedrag voor vrijstelling van de belasting werd opgetrokken van € 25.000 naar € 50.000. Goed nieuws voor de kleinere vzw’s, want sinds dit jaar moeten vzw’s met een kleiner vermogen geen aangifte meer doen (voordien de nulaangifte). Daarnaast is er nu ook een progressief tarief van toepassing, wat neerkomt op een belasting in schijven. 

bijeenroepen algemene vergadering

Een vzw moet minstens een keer per jaar de algemene vergadering bijeenroepen en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aangezien het boekjaar bij de meeste vzw’s gelijk loopt met het kalenderjaar, ligt de deadline normaal op 30 juni. Weet dat de uitnodiging minstens 15 dagen op voorhand aan de leden van de vzw moet worden verstuurd. 

neerleggen van de jaarrekening

Na afloop van de algemene vergadering moet de jaarrekening binnen de 30 dagen worden neergelegd. Voor kleine vzw’s met een vereenvoudigde boekhouding moet dit gebeuren bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Grotere vzw’s met een dubbele boekhouding moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België.

rechtspersonenbelasting

Vzw’s betalen rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en bepaalde vormen van roerende inkomsten (bv. beleggingen). Ook als de vzw geen dergelijke inkomsten heeft, zal je een aangifte moeten doen en laat je alle vakjes open. De deadline valt normaal ergens eind september of begin oktober. De aangifte kan enkel elektronisch via BIZTAX gebeuren.