VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Werken met de AKV

Vanaf januari 2024 vervangt de amateurkunstenvergoeding (AKV) de voormalige KVR (kleine vergoedingsregeling). Vooral in het geval van een eerder lage onkostenvergoeding biedt de AKV de perfecte legale oplossing om handje contantje en zwartwerk te vermijden.

Laatst bewerkt op 21.05.24

Advies
© nina vandeweghe

© nina vandeweghe

Als je per jaar een beperkt aantal artistieke prestaties levert tegen een beperkte vergoeding, en daarnaast ook nog een andere job hebt waarmee je sociale bescherming opbouwt, dan kan je gebruik maken van de AKV.

Een aantal termen in de voorgaande zin zijn enorm belangrijk. De AKV is namelijk in meerdere opzichten gelimiteerd:

 • artistieke prestatie: De AKV (amateurkunstenvergoeding) is een forfaitaire onkostenvergoeding voor artistieke prestaties in opdracht. Optreden als muzikant, DJ of producer is duidelijk artistiek. Artistiek-technische of -ondersteunende prestaties, zoals bvb.geluids- of lichttechniek bij concerten, worden dan weer expliciet uitgesloten van deze regeling. Ook workshops of muziekles geven kan niet via AKV omdat de focus hier ligt op het educatieve aspect.

 • beperkt aantal: Je mag max. 30 dagen per jaar gebruikmaken van de AKV-regeling. Voor dezelfde opdrachtgever mag je max. 7 dagen op rij via AKV werken. Het maximum jaarbedrag verdwijnt, maar als je op jaarbasis gaat kijken hoeveel je mag verdienen (incl. de verplaatsingsvergoeding), wijkt het bedrag niet zo heel veel af van het jaarbedrag van de KVR.

 • beperkte vergoeding: Het maximumbedrag is vastgelegd op €77,22 per prestatie. Bovenop die €77,22 kan je per persoon ook nog tot €22,06 verplaatsingsvergoeding krijgen. Deze bedragen gelden voor 2024 en worden jaarlijks geïndexeerd. Concreet: als je met 4 gaat optreden kan je per bandlid max. €99,28 verdienen met de AKV (€77,22 voor de prestatie en maximum €22,06 voor de verplaatsingskosten). Een organisator kan in dit geval een fee uitbetalen van max. €397,12 die onder de bandleden wordt verdeeld.

 • sociale bescherming: De bedoeling van de hervorming is om artiesten aan te moedigen via het statuut van werknemer of zelfstandige te werken. Met een forfaitaire kostenvergoeding bouw je namelijk geen sociale rechten op omdat je het bedrag netto op je rekening ontvangt en er geen sociale bijdragen of belastingen op betaalt. Professionele artiesten raden we dan ook af om gebruik te maken van deze regeling.

We merken dat het vooral voor solo-artiesten moeilijker is om van deze regeling gebruik te maken. Ga je over het maximumbedrag van €99,28 per persoon? Dan zal je moeten kijken naar de andere opties om je legaal te laten uitbetalen

online registratie

Het nieuwe Working In The Arts platform vervangt de voormalige artist@work-website en de bijbehorende kunstenaarskaart. Iedere artiest die met de AKV wilt werken, zal zich met hun rijksregisternummer moeten registreren op het WITA-platform. Je moet niet langer een aanvraag indienen. Er is dus geen wachtperiode meer voor artiesten die zich aanmelden. Iedereen die een geldige kunstenaarskaart had op het moment dat het platform gelanceerd werd, zal automatisch in het systeem worden opgenomen.

verantwoordelijkheid van de organisator

Indien je een artiest wil betalen via AKV, zal je als opdrachtgever of organisator de registratie van het evenement op het WITA platform in orde moeten brengen. Iedereen (ook een privépersoon) kan artiesten met de AKV betalen, maar heeft wel de volgende administratieve verplichtingen:

 • zowel de artiest als de opdrachtgever (ook natuurlijke personen) moeten op het platform Working In The Arts geregistreerd

 • de opdrachtgever moet de prestatie vóór het uitvoeren van de prestatie registeren via datzelfde platform

 • van zodra je als opdrachtgever meer dan €551,56 hebt uitbetaald aan artiesten via AKV, moet je 5% solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ op het totaal aan betaalde AKV’s 

 • opdrachtgevers die per kalenderjaar meer dan 100 dagvergoedingen betalen moeten een jaarlijks verantwoordingsrapport indienen

Hoewel het de verantwoordelijkheid is van de organisator om de registratie in orde te brengen, heb je er als artiest alle belang bij dat dit correct in orde wordt gebracht zodat je de vergoeding legaal en onbelast kan ontvangen. Bij het onderhandelen van de gage communiceer je best meteen over de vergoedingswijze die je verkiest en bezorg je alle nodige informatie op een overzichtelijke manier aan de opdrachtgever.

stappenplan voor artiesten

 1. Registreer als kunstenaar op Working in the Arts adhv. jouw rijksregisternummer (itsme).
 2. Check of je het maximum van 30 prestaties per jaar nog niet hebt overschreden: je kan dit attest downloaden via het WITA-platform.
 3. Maak goede afspraken met de organisator: laat meteen weten dat je de afgesproken gage voor de show als forfaitaire onkostenvergoeding, via AKV, wil ontvangen.
 4. Bezorg tijdig de nodige informatie aan de organisator: die heeft de rijksregister- en rekeningnummers (mag ook 1 rekeningnummer voor de hele groep zijn) nodig om voor aanvang van het concert de registratie via het WITA platform in orde te brengen en de vergoeding op je rekening te storten.
 5. Hou bewijsjes bij voor de verplaatsingsvergoeding per prestatie: dit kan gaan over aankoopbewijzen van het openbaar vervoer bij of noteer de afgelegde kilometers in een overzicht op basis van de wettelijke kilometervergoeding.

stappenplan voor organisatoren

 1. Registreer als opdrachtgever op Working in the Arts adhv. jouw ondernemingsnummer of rijksregisternummer (particulier).
 2. Maak goede afspraken met de artiest: vraag bij het vasteleggen van de gage meteen op welke manier de artiest vergoed wil worden (via AKV of factuur?).
 3. Vraag tijdig alle nodige informatie aan de artiest: om de prestaties te registreren op het WITA-platform heb je per muzikant het rijksregisternummer nodig. Uiteraard heb je ook een rekeningnummer nodig waarop je de vergoeding(en) kan overschrijven.
 4. Check of de artiest het maximum van 30 prestaties per jaar nog niet heeft overschreden. Dit kan je doen door het attest van de artiest op te vragen.
 5. Breng de registratie voor aanvang van het concert in orde! De betaling mag nadien.

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.