VI.BE

Nieuwe meldingsplicht voor werk in Nederland

Verblijf je enige tijd in Nederland om daar op te treden of ander werk te verrichten? Dan zal je dat vanaf 1 maart in bepaalde gevallen moeten melden.

18.02.20

Nieuws

Al wie optreedt in buitenland moet rekening houden met belastingen en sociale zekerheid. Het is in het kader van de sociale zekerheid, het arbeidsrecht en meer bepaald de detachering van werknemers dat er vanaf 1 maart 2020 een nieuwe meldingsplicht is voor werken in Nederland.

Wanneer werknemers tijdelijk in het buitenland gaan werken, moeten zij altijd ‘gedetacheerd’ worden. Dit wil zeggen dat ze ook in het buitenland onder het gezag van een Belgische werkgever moeten staan. Wanneer je gedetacheerd wordt, blijf je gewoon onderworpen aan het Belgisch sociale zekerheidstelsel. 

Detacheringen die starten vanaf 1 maart 2020 moeten voorafgaandelijk gemeld worden via het online loket. Daarin moet de werkgever een aantal gegevens invullen. Een overzicht van die gegevens vind je terug in deze checklist.

Er is een belangrijke uitzondering op de meldingsplicht voor artiesten, muzikanten en hun vaste begeleiders. Wanneer ze minder dan 6 aaneengesloten weken (in een periode van 13 weken) in Nederland verblijven, geldt de meldingsplicht niet. Steek je de grens over voor een reeks concerten bij de Noorderburen, dan zal je dit dus meestal niet moeten melden. Speel je langer dan 6 weken in Nederland, bijvoorbeeld ter begeleiding van een toneelvoorstelling, dan geldt de meldingsplicht wel.

Zelfstandigen staan niet onder gezag en kunnen niet worden gedetacheerd. Zij moeten enkel een contract voorleggen waarin de opdracht bevestigd wordt. Zorg er dus zeker voor dat je met de organisator een overeenkomst op papier zet. 

Zowel werknemers als zelfstandigen moeten wel een A1-formulier (vroeger E101) kunnen voorleggen, wat bewijst dat je socialezekerheidsbijdragen in België betaalt. Meer info over buitenlandse inkomsten vind je hier.

Werk je als werknemer via een SBK? Dan zorgen zij wel voor de detachering en het nodige papierwerk. 

De volledige uitleg vind je terug bij Cultuurloket. Zij kunnen ook gepersonaliseerd advies geven over deze materie.

Promo adverteren

Reclame