VI.BE

Amplo becijfert harde realiteit voor freelancers
© jokko

Amplo becijfert harde realiteit voor freelancers

Tijdens de corona-lockdown zijn de helft tot 75% minder freelancers aan het werk dan dezelfde periode vorig jaar.

21.04.20

Nieuws

Amplo stelt freelancers in de creatieve sectoren te werk als werknemer. Dat betekent dat ze een arbeidsovereenkomst hebben voor de dagen waarop ze werken; Amplo betaalt hen een nettoloon uit en de freelancers genieten de volledige sociale bescherming zoals elke andere werknemer. De cijfers die Amplo publiceert gaan dus enkel over die werknemers, niet over zelfstandige freelancers.

In vergelijking met een jaar geleden waren in de week van 30/3 56% minder freelance werknemers aan de slag. In de week van 6/4 gaat het zelfs om 73% minder. Aangezien Amplo freelancers tewerk stelt in uiteenlopende sectoren, is het interessant om te kijken naar de gegevens per sector (paritair comité). Daaruit blijkt dat de sector van de podiumkunsten, events, concertzalen en culturele centra (paritair comité 304) het zwaarst getroffen wordt door de coronacrisis: in 'onze' sector gaat het om een daling van tewerkgestelde freelancers van maar liefst 82% in de weken van 30/3 en 6/4.

De Nationale Veiligheidsraad verbood op 15/4 alle massa-evenementen tot en met 31 augustus. Traditioneel is de festivalzomer een erg belangrijke bron van inkomsten voor heel wat artiesten en technici. Voorspellingen van Amplo wijzen op een verlies aan tewerkstelling in de zomer van meer dan 90%. Mogelijk wordt het verdict nog schrijnender, omdat de cijfers van de werknemers die in tijdelijke werkloosheid terecht komen, hierin nog niet verwerkt zijn.

Heel veel freelance krachten in de muzieksector hadden nog geen arbeidscontract afgesloten voor hun opdrachten in de zomer. Voor hen ziet het ernaar uit dat ze op geen enkele steunmaatregel (zoals tijdelijke werkloosheid) beroep zullen kunnen doen. Samen met heel wat partners uit de sector blijft VI.BE ijveren voor de broodnodige verlenging of uitbreiding van een aantal steunmaatregelen voor deze zeer kwetsbare profielen. Eerste, zeer voorlopige gegevens uit de bevraging die we begin deze maand lanceerden, wijzen op een gemiddeld verlies van meer dan 16 werkdagen per respondent in de periode half maart - half april. Voor minder dan de helft van die geannuleerde dagen was er een arbeidsovereenkomst afgesloten, wat zeer problematisch is voor toegang tot een tijdelijke werkloosheidsuitkering omwille van overmacht. 63% van de respondenten geeft aan dat ze alvast tot eind april geen vervangingsinkomen (zoals bv. een werkloosheidsuitkering) kunnen genieten; van zij die dat wel krijgen, is het verschil gemiddeld € 1.100 met wat ze normaal zouden verdienen. 

Deze gegevens, net als die van sectorpartners als Amplo en State Of The Arts, leggen nog maar eens de zeer precaire situatie bloot van heel wat mensen die in onze sector actief zijn (of zouden moeten zijn). Enkel volgehouden steunmaatregelen van de betrokken overheden kunnen een economisch en maatschappelijk bloedbad de komende maanden enigszins vermijden.

Amplo publiceert nieuwe cijfers over tewerkstelling in de cultuursector

VI.BE zkt stagiairs 2022

Reclame