VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Wat als je shows geannuleerd worden door het coronavirus?

Door het coronavirus zitten heel wat artiesten zonder opdrachten of tijdelijk zonder job. Welke maatregelen zijn er op het vlak van fiscaliteit en sociale zekerheid? Er is al heel wat informatie verschenen, maar het leek ons toch nuttig om de belangrijkste zaken even te overlopen en dit per statuut. 

17.03.20

Nieuws

Dit is een samenvatting van de belangrijkste regels. De volledige info vind je altijd up to date terug in de FAQ die Cultuurloket maakte. Ze installeerden voor de gelegenheid ook een corona-hotline (bereikbaar op 02 534 18 24 van maandag tot vrijdag - 10u tot 18u).

Wat als je zou werken zonder statuut, bijvoorbeeld via kostenvergoeding zoals de KVR? In dit geval zal je moeten terugvallen op wat contractueel afgesproken werd met de organisator. Deze kan zich wegens het coronavirus beroepen op overmacht waardoor de verplichting tot betaling vervalt. In het beste geval werd afgesproken dat je wel vergoed wordt in geval van overmacht.

Ben je tewerkgesteld als werknemer (via een SBK), dan kan je eventueel terugvallen op het systeem van ‘tijdelijke werkloosheid door overmacht’. Vraag de consulent van jouw SBK of je effectieve werkgever zo snel mogelijk een elektronische aangifte te doen bij het werkloosheidsbureau. Normaal ontvang je binnen de 3 dagen antwoord en kan je 70% van je gemiddeld loon uitbetaald krijgen door de RVA op voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst geschorst wordt (dus bv. als de opdracht verplaatst wordt naar een  latere datum). Als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde die duur volledig ontbonden wordt, maak je helaas geen aanspraak op een uitkering. 

Als je nog geen arbeidsovereenkomst gesloten hebt, maar wel een opdracht had vastgelegd met de organisator kan je ook geen uitkering krijgen. Denk eraan om de tewerkstelling als werknemer altijd zo snel mogelijk in orde te brengen van zodra je opdracht vast staat. Dus: van zodra je de praktische kant met de organisator hebt geregeld, licht je je SBK in zodat zij voor jou een arbeidscontract kunnen opmaken. Enkel met een geldige arbeidsovereenkomst ben je ingedekt indien de opdracht (voorlopig) niet zou doorgaan.

Met het kunstenaarsstatuut worden de regels bedoeld die van toepassing zijn als je een werkloosheidsuitkering combineert met artistiek of technisch-artistiek werk. Om beroep te kunnen doen op deze voordelen moet je een aantal arbeidsdagen binnen een bepaalde periode kunnen aantonen. Maar wat als je opdrachten geannuleerd worden? In principe tellen geannuleerde opdrachten niet mee voor de berekening van je arbeidsdagen. Hou alle informatie over geannuleerde contracten wel goed bij! Je weet maar nooit welke maatregelen er getroffen worden om kunstenaars tegemoet te komen. Alle informatie over wat het kunstenaarsstatuut juist is, vind je ook terug op onze site.

Zelfstandigen in hoofdberoep en ondernemingen kunnen dan weer beroep doen op een overbruggingskrediet ingeval de activiteit onderbroken of stopgezet moet worden. Kijk ook even na wat de afspraken zijn met de opdrachtgever in geval van overmacht. Je weet maar nooit! Wanneer je minstens 8 dagen buiten strijd bent als zelfstandige kan je ook recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast kan je ook een overbruggingsuitkering krijgen wanneer de activiteit onderbroken of stopgezet moet worden.

Wanneer je minstens zes maanden zelfstandige bent, maar in de laatste vijftien jaar al een werkloosheidsuitkering kreeg, kan je de uitkering opnieuw aanvragen zonder dat je arbeidsdagen moet bewijzen. Meer info vind je hier.

Alle zelfstandigen (ook in bijberoep) of ondernemingen kunnen vermindering of uitstel van sociale bijdragen via het RSVZ bekomen. Daarnaast kan je ook via de FOD Financiën steun vragen m.b.t. belastingen in de vorm van een afbetalingsplan, vrijstelling van interesten of kwijtschelding van boeten. Op die manier krijg je toch wat meer financiële ademruimte. Tenslotte is er nog de hinderpremie voor zaken die verplicht volledig of in het weekend de deuren moeten sluiten.

Stay safe!
#savethesummer

 

Promo adverteren

Reclame