VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Uitbreiding coronasteunmaatregelen

Uitbreiding coronasteunmaatregelen

Afgelopen vrijdag werd beslist om versoepelingen nog even uit te stellen. Met de ingang van de maand maart willen we graag enkele updates en nieuwe steunmaatregelen meegeven waar je een beroep op kan doen. Onderaan het artikel vind je nog eens het volledige overzicht van alle andere steunmaatregelen waar je momenteel beroep op kan doen.

02.03.21

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid

Iedereen die actief is als werknemer (rechtstreeks bij de opdrachtgever of via een SBK) en tijdelijk niet meer tewerkgesteld kan worden wegens overmacht over economische redenen kan beroep doen op tijdelijke werkloosheid. De vereenvoudigde procedure om toegang te krijgen tot een uitkering werd al verlengd tot 31 maart 2021. Meer info vind je op de site van de RVA.

(Dubbel) corona-overbruggingsrecht

Als zelfstandige kan je het dubbel corona-overbruggingsrecht aanvragen wanneer de overheid je verplicht heeft om te sluiten wegens corona. Ook als je zelfstandige activiteit hoofdzakelijk afhankelijk is van zaken die verplicht werden te sluiten, kan je een beroep doen op deze uitkering. Een belangrijke voorwaarde is hier dat je de zelfstandige activiteit volledig onderbreekt.

Deze steunmaatregel is al verlengd tot eind juni en kan aangevraagd worden bij een sociaal verzekeringsfonds tot 30 september. Hetzelfde geldt trouwens voor het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling en het crisis-overbruggingsrecht bij verplichte quarantaine of zorg voor een kind. Alle info over het corona-overbruggingsrecht vind je terug op de website van VLAIO.

Vlaams beschermingsmechanisme 4

Ondernemers die in januari of februari 2021 een omzetverlies hebben van minstens 60% kunnen beroep doen op het Vlaams Beschermingsmechanisme 4. Ook verenigingen met een economische activiteit en minstens één VTE komen in aanmerking. Waar het overbruggingsrecht op persoonlijke titel wordt uitgekeerd als vervangingsinkomen, wordt het Vlaams Beschermingsmechanisme uitgekeerd op naam van de onderneming. Als zelfstandige kan je dus beide steunmaatregelen combineren.

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019; zelfstandigen in bijberoep kunnen 5% krijgen. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. De aanvraag kan tot 15 maart worden ingediend via de website van VLAIO.

Brusselse Premie voor "niet-essentiële" sectoren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt steun aan ondernemingen van bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de gezondheidscrisis (ministerieel besluit van 28 oktober 2020). Voor de muzieksector gaat het bijvoorbeeld over zelfstandige uitvoerende artiesten, ensembles, concertzalen, culturele centra, maar ook over promotoren en organisatoren van culturele events. De premie, die tot €5.000 kan bedragen, kan je hier aanvragen tot 25 maart.

Voorschot voor evenementen

In 2020 konden organisatoren al een tijdje rekenen op steun om evenementen op poten te zetten in Vlaanderen of in Brussel. Minister Crevits besloot om hier opnieuw budget voor vrij te maken en sinds 1 maart kan deze steunmaatregel opnieuw worden aangevraagd. Het gaat nu om evenementen die plaatsvinden van juni 2021 tot mei 2022. Het voorschot bedraagt maximum 60% van de kosten, met een minimum van €25.000 en een maximum van €1.800.000. Het voorschot moet niet terugbetaald worden als het evenement omwille van coronamaatregelen niet zou doorgaan. Meer info en kan je terugvinden op website van VLAIO.

Flanders Is A Festival

Zoals eerder al aangekondigd heeft ook minister Demir extra budget vrijgemaakt, specifiek voor organisatoren van festivals die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Het festival moet voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvinden, tussen 15 juni en 31 oktober 2021 doorgaan en internationaal potentieel hebben.

Vanaf maandag 29 maart tot 26 april, 12 uur 's middags kan je een subsidieaanvraag indienen bij EventFlanders. Aangezien het hier om een zeer korte termijn gaat, kan je maar beter goed voorbereid zijn op dat dossier. Meer info vind je terug op de website van Toerisme Vlaanderen. Daar kan je je ook inschrijven op de nieuwsbrief voor updates.

LIVE2020

Dit fonds werd opgericht door professionals uit de live muzieksector en wil iedereen die in die livesector actief is (artiesten en hun crew, managers, boekers, toeleveranciers, organisatoren...) en die zware inkomstenverliezen lijdt financieel ondersteunen. Tegelijk wil het fonds het mogelijk maken om, van zodra het kan, onder de dan geldende maatregelen toch kleinschalige evenementen te organiseren. Omdat die evenementen meestal verlieslatend zijn, kan het fonds ook op dat vlak financiële steun bieden om op die manier minstens artiesten en hun crew te kunnen uitbetalen. Een derde ronde werd op 1 maart gelanceerd en steun kan nog worden aangevraagd tot 29 maart. Hier vind je alle info.

Noodfonds PlayRight+

Bij het begin van de coronacrisis werd het PlayRight+ noodfonds opgericht om uitvoerende artiesten financieel te ondersteunen. In navolging van de aanhoudende maatregelen wordt het fonds ook deze maand opnieuw verlengd, maar deze keer tot de middelen zijn uitgeput! Je hebt nog tot zondag 14 maart de tijd om jouw aanvraag in te dienen voor je geannuleerde prestaties in februari 2021. Meer info vind je op de site van PlayRight.

Voor meer advies over coronasteunmaatregelen kan je nog steeds terecht bij Cultuurloket. Je kan hen elke weekdag tussen 10u en 18u contacteren op de coronalijn (02 534 18 24). Daarnaast bieden ze ook crisisbegeleiding op maat. Ze bundelden ook de antwoorden op meest gestelde vragen in een uitgebreide FAQ.

Een overzicht van alle steunmaatregelen die voor onze muzieksector gelden, kan je hieronder terugvinden.

Vernieuwd overzicht coronasteunmaatregelen

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame