VI.BE

Subsidieaanvraag: Flanders Is A Festival 2021

Subsidieaanvraag: Flanders Is A Festival 2021

EventFlanders creëert een projectoproep ‘Flanders Is A Festival’ om in de context van de aanhoudende pandemie de veerkracht en het innovatief vermogen van de festivalsector te ondersteunen. De Vlaamse Regering beoogt een subsidietoekenning van €10 miljoen aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Een subsidieaanvraag indienen kan van 29 maart tot 19 april.
 

08.03.21

Nieuws

Update 12 april: We hebben begrepen dat er veel festivals, stoeten en processies wachten op het Overlegcomité van woensdag vooraleer hun dossier in te sturen, in de hoop dat dit Overlegcomité klare wijn zal schenken over de festivalzomer. Om hierop te anticiperen en te voorkomen dat bepaalde organisatoren niet zouden indienen, willen we erop aandringen dat een niet, of niet-voldragen uitspraak omtrent evenementen er niet toe mag leiden dat organisatoren niet zouden indienen. De deadline voor het indienen van een aanvraag wordt hiervoor met één week uitgesteld, tot maandag 26 april 12u ’s middags.

EventFlanders creëert een projectoproep ‘Flanders Is A Festival’ om in de context van de aanhoudende COVID19-pandemie de veerkracht en het innovatief vermogen van de festivalsector te ondersteunen. De projectoproep heeft als doel de voortrekkersrol van de sector op vlak van vernieuwing in internationaal perspectief te behouden. Vanaf maandag 29 maart tot en met maandag 19 maart, 12 uur ’s middags kan je een subsiedieaanvraag indienen bij EventFlanders.

De Vlaamse Regering beoogt een subsidietoekenning van €10 miljoen aan projecten van zomerfestivalorganisatoren die inzetten op innovatie om de corona-uitdagingen het hoofd te bieden. Binnen deze subsidietoekenning is er ook plaats voorzien voor stoeten en processies.

Om impact te garanderen en zowel de grote, middelgrote als kleine festivals te kunnen beoordelen en betoelagen op een faire en efficiënte manier, wordt er gewerkt met vijf steunschijven waarbij de kleinste steunschijf gereserveerd wordt voor stoeten en processies. Met de beschikbare middelen wordt beoogd een 70-tal festivals, stoeten en processies te betoelagen. Per steunschijf wordt een plafond ingesteld dat een festival als betoelaging kan ontvangen.  

Wie komt in aanmerking?

Het festival wordt binnen het kader van deze projectoproep opgevat als een hoogkwalitatieve, unieke gebeurtenis binnen de culturele en creatieve sectoren (muziek, design, theater, dans, beeldende kunst, literatuur, stoeten en processies, film) met een tijdelijk karakter dat voornamelijk outdoor (minstens 60%) plaatsvindt en internationaal potentieel heeft en plaatsvindt binnen de periode van 15 juni 2021 tot en met 31 oktober 2021. De oproep staat ook open voor de mobiele varianten, stoeten en processies, waar Vlaanderen alom voor geroemd wordt. 

De steunaanvrager is een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht of een vereniging zonder winstoogmerk.

De steunaanvrager heeft een operationele hoofdzetel, of is gevestigd, in het Vlaams Gewest of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.  De steunaanvrager mag meerdere aanvragen indienen voor verschillende festivals maar maximaal één aanvraag per festival is toegelaten.

Deze projectoproep werkt met de volgende steunschijven: 

  • Steunschijf A: de kostenzijde van het festival bedraagt minimaal €7.500.000 exclusief btw. Dan kan er een maximale betoelaging van €500.000 aangevraagd worden binnen deze steunschijf. 
  • Steunschijf B: de kostenzijde van het festival bedraagt minimaal €1.250.000 exclusief btw. Dan kan er een maximale betoelaging van €312.500 aangevraagd worden binnen deze steunschijf. 
  • Steunschijf C: de kostenzijde van het festival bedraagt minimaal €750.000 exclusief btw. Dan kan er een maximale betoelaging van €187.500 aangevraagd worden binnen deze steunschijf. 
  • Steunschijf D: de kostenzijde van het festival bedraagt minimaal €250.000 exclusief btw. Dan kan er een maximale betoelaging van €75.000 aangevraagd worden binnen deze steunschijf. 
  • Steunschijf E: de kostenzijde van het festival bedraagt minimaal €100.000 exclusief btw. Dan kan er een maximale betoelaging van €35.000 aangevraagd worden binnen deze steunschijf. Deze steunschijf is voorbehouden voor stoeten en processies. 

Meer weten over de criteria? Alle info over de subsidieaanvraag vind je op deze website.

Uitbreiding coronasteunmaatregelen

Promo adverteren

Reclame