VI.BE

Sabam inde 4% meer rechten in 2019

Naar jaarlijkse gewoonte, maar iets later dan normaal, publiceert Sabam het verslag over de werking van het voorbije jaar. Daaruit blijkt dat in 2019 (pre-Corona, dus) 4% meer rechten werden geïnd dan het jaar ervoor. Vooral inkomsten uit online gebruik van muziek blijven sterk stijgen.

04.09.20

Nieuws

In totaal factureerde Sabam in 2019 zo’n € 161 miljoen aan de gebruikers. Dat gaat natuurlijk niet enkel over muziek: ook theaterteksten, scenario's voor series & films etc. behoren tot het Sabam-repertoire. Muziek is wel met voorsprong de best vertegenwoordigde discipline in het Sabam-repertoire.

De inkomsten uit auteursrechten voor concerten en festivals bleven nagenoeg gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. De 23.800 aangegeven concerten brachten iets minder op wegens minder internationale toppers op onze podia, de festivals deden het iets beter met vooral de kleine en middelgrote festivals die meer bezoekers lokten. De inkomsten uit het gebruik van muziek op radio’s stegen licht (openbare omroepen +4%, commerciële zenders +9%), maar het zijn vooral de auteursrechtelijke inkomsten uit digitale exploitatie van muziek die in het oog springen. Die zijn uiteraard al langer aan een opmars bezig: in 2019 kon Sabam voor online gebruik van muziek opnieuw 40% meer inkomsten innen. Dat cijfer verbergt 2 trends die we al een aantal jaar spotten: streaming zit nog steeds in een opwaartse beweging (+ 52% geïnde inkomsten uit auteursrechten), terwijl downloads jaar na jaar verder wegzakken (-32% in 2019). Ook inkomsten uit mechanische reproductierechten (persen van cds, vinyl ...) vielen 16% terug tot ongeveer € 5,6 miljoen. Ter vergelijking: in 2017 inde Sabam nog voor 7,6 miljoen aan mechanische rechten.

In 2019 verdeelde Sabam ongeveer evenveel inkomsten onder haar aandeelhouders als het jaar ervoor, goed voor een totaalbedrag van € 115 miljoen. Het aandeel online in de uitkeringen steeg met maar liefst 87% tot € 3,2 miljoen. Opvallend: dik 1/3 of € 43 miljoen van die uitkeringen vertrok naar het buitenland, omdat Sabam uiteraard ook int en verdeelt voor het gebruik van muziek van buitenlandse auteurs/componisten in België. Omgekeerd inde Sabam vorig jaar ook voor het gebruik van de werken van haar aandeelhouders in het buitenland. Zo werd er bijna € 12 miljoen opgehaald, vooral uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Sabam mag wettelijk maximum 10% inhouden op de netto rechten die ze uitkeren. Met dat geld wordt o.a. een sociaal fonds voor hun auteurs/componisten gespekt en een hele reeks financieringsmogelijkheden voor bijvoorbeeld videoclips of een buitenlandse tour onder de noemer Sabam For Culture. In 2019 werden op die manier 550 initiatieven ondersteund voor een totaal budget  van € 1,5 miljoen.

download het volledige Sabam-jaarverslag 2019
Promo adverteren

Reclame