VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline: online bevraging samenwerken met de UK na de Brexit

Deadline: online bevraging samenwerken met de UK na de Brexit

Help ons een helder beeld te krijgen van de relaties met de UK, de huidige problemen en de noden bij het uitbouwen en onderhouden van relaties met de UK te duiden.

17.04.23

Nieuws

In het kader van de BAR (Brexit Adjustment Reserve) - de tijdelijke subsidielijn van VLAIO om de negatieve gevolgen van de Brexit te compenseren - diende VI.BE 2 dossiers in waarmee we willen inzetten op kennisverspreiding enerzijds en op bezoekersprogramma’s en prospecties anderzijds. Dit om de bestaande band met de UK te versterken maar ook om in te zetten op andere markten. Zo zijn er dit jaar bezoekersprogramma’s op Fifty Lab, Horst en Jazz Brugge waarbij we sectorspelers uit de UK maar ook uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, ... connecteren met lokale industriespelers. En trekken we op prospectie naar The Great Escape in Brighton en EFEx in Manchester met een aantal mensen uit de Belgische muzieksector.

Daarnaast werken we aan een informatieluik: een longread waarin de huidige problematiek geschetst wordt, een video over touren in de UK en op 12 september een infodag over samenwerken met de UK post-Brexit, samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Cultuurloket, VLAIO en alle steunpunten. We brengen je dan o.a. graag op de hoogte van de nieuwe douaneformaliteiten, verblijfsrechten en vergunningen.

Meer info hieromtrent volgt later, maar voor we zover zijn willen we de huidige problematiek in beeld brengen. Daarom polsen we graag kort naar de impact die de Brexit op muziekprofessionals heeft.

Slechts een handvol vragen, die maximum 5 minuten van je tijd in beslag nemen. Je helpt ons een helder beeld te krijgen van de relaties met de UK, de huidige problemen en de noden bij het uitbouwen en onderhouden van relaties met de UK te duiden.

Vul de bevraging in