VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe Vlaamse coronapremie voor cultuurwerkers

In het Vlaamse Noodfonds, dat dik 65 miljoen euro bevat voor cultuur, wordt een nieuwe lijn geopend om de meest kwetsbaren te ondersteunen. Het gaat om een forfaitaire premie van 1.500 euro voor wie tot nu toe door de mazen van het net viel.

07.07.20

Nieuws

Al in april maakte Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) bekend dat de Vlaamse regering een noodfonds zou oprichten om enkele zwaar getroffen sectoren te ondersteunen. Later bleek dat in dat noodfonds zo’n 65 miljoen euro wordt voorzien voor de cultuursector. 

Op 3 juli keurde de Vlaamse regering de uiteindelijke verdeling van die middelen goed. Het gaat om 3 vormen van ondersteuning:

  • een bijkomende subsidie voor organisaties die meerjarige subsidies ontvangen. Zij kunnen die middelen gebruiken om bv. gemaakte afspraken met artiesten, technici etc. toch te kunnen naleven, ondanks het feit dat die opdrachten niet konden doorgaan.
  • extra middelen voor koepelorganisaties met een bijzondere opdracht, zoals het Vlaams Audiovisueel Fonds, Literatuur Vlaanderen, Hefboom en Cultuurloket, dat tijdens de crisis alles uit de kast haalt om cultuurwerkers en organisaties zo snel mogelijk van de juiste informatie te voorzien.
  • de cultuurcoronapremie, een forfaitaire premie voor de meest kwetsbare kernspelers uit de cultuursector.

Die cultuurcoronapremie van 1.500 euro zal dus rechtstreeks gaan naar individuen die op geen enkele steunmaatregel van de federale en Vlaamse overheid een beroep kunnen doen. Dat er groepen cultuurwerkers uit de boot vallen, bleek al uit het onderzoek dat VI.BE en het MuziekOverleg in april voerden. Die schrijnende situatie bestaat voor velen van hen vandaag nog altijd. De nieuwe cultuurcoronapremie moet dus helpen om het ergste leed te verzachten. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media spreekt over ‘natuurlijke personen (loontrekkenden of éénmanszaken) die professioneel actief zijn in de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden’.

De precieze voorwaarden en de aanvraagprocedure vind je op de site van het Departement CJM

Stage oproep 2023

Reclame