VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe indienronde voor projectsubsidies binnen de amateurkunsten

Nieuwe indienronde voor projectsubsidies binnen de amateurkunsten

De nieuwe subsidielijn voor projecten die inzetten op talentontwikkeling in de amateurkunstensector krijgt een extra indienronde: tot 15 april kan je als individu of vereniging tot 10.000 euro steun aanvragen. We overlopen de voorwaarden.

09.02.22

Nieuws

Wat?

De subsidie is bedoeld om projecten te steunen die de artistieke talenten van amateurkunstenaars (muzikanten, producers en dj’s) een boost geven. Talentontwikkeling wordt in de breedste zin geïnterpreteerd: het kan ook gaan om de versterking van ‘omkaderende’ vaardigheden van artiesten zoals bijvoorbeeld het werken op promotie, het krijgen van extra speel- en podiumkansen, enzovoort. 

We geven graag enkele voorbeelden van projecten die goedgekeurd werden in de eerste ronde:

 • muzieklessen of workshops

 • coaching bij songwriting 

 • live coaching

 • begeleiding bij opnameproces (focus niet op het eindproduct)

 • samenwerkingen met professionele muzikanten

 • ondersteuning bij het promoten van je muziek

Samenwerking is een absolute must bij deze subsidielijn dus ga al op zoek naar concrete partners voor je projecten. Die kan je bijvoorbeeld zoeken in het deeltijds kunstonderwijs of de professionele muzieksector. Als je bevestigde afspraken hebt met coaches of professionele artiesten, moet je die zeker bij naam vermelden in je dossier. 

Voor wie?

In tegenstelling tot de projectsubsidies binnen het Kunstendecreet, kan deze subsidie alleen door niet-professionele kunstenaars en organisaties worden aangevraagd. Het gaat over de amateurkunstensector in de brede zin, van beginner tot semi-professioneel artiest, van lokaal tot (inter)nationaal talent. Zolang je met muziek bezig bent in je vrije tijd, kom je in aanmerking. 

De aanvraag kan zowel worden ingediend door een individu als door een vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid, zoals een vzw. Als je een band bent zonder vzw, dan ben je een ‘feitelijke vereniging’ en moet je als individu aanvragen. 

Het  moet gaan om projecten die het eigen artistieke talent of de talenten van je groep verder kunnen ontwikkelen. Professionals die op talentontwikkeling werken, motiveren best de artiesten zelf om een aanvraag in te dienen. 

Waar en wanneer?

Je zal voor 15 april of 15 september een dossier moeten indienen via KIOSK. Zorg ervoor dat je goed op tijd een account aanmaakt! Inloggen doe je gemakkelijk via de itsme-app, ofwel als amateurkunstenaar, ofwel als vertegenwoordiger van een amateurkunstenvereniging (vzw).

Het project waarvoor je steun vraagt heeft een maximum looptijd van 2 jaar en mag nog niet begonnen zijn. Projecten die in de eerste ronde ingediend werden kunnen ten vroegste van start gaan op 1 augustus van hetzelfde jaar. Projecten die de in tweede ronde ingediend werden kunnen van start gaan op 1 januari van het volgende jaar. 

Aanvragers kunnen maar één dossier per indienronde indienen. Als je al een projectsubsidie voor talentontwikkeling toegekend kreeg, kan je ook pas een nieuw dossier indienen wanneer het gesubsidieerd project beëindigd is. 

De aanvraag

Het dossier voor de nieuwe subsidie bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal je het project moeten toelichten en in het tweede deel moet je een begroting opmaken in een daartoe voorziene template. We geven graag de belangrijkste aandachtspunten mee:

 • Je moet jezelf goed situeren in de amateurkunstensector. Je kan al op een redelijk niveau actief bezig zijn, maar het is belangrijk dat het gaat om kunstbeoefening in de vrije tijd. 

 • Omschrijf je project en de relevantie voor de talentontwikkeling. Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben met je project en opgeven welke resultaten je verwacht, ook op langere termijn, een duidelijk ontwikkelingstraject. Hoe ga je naar iets toewerken? Waar zit de artistieke groei?

 • Je moet een heldere planning met timings toevoegen. Het project moet goed afgebakend zijn in tijd en doelstellingen.

 • Geef duidelijk aan met wie je samenwerkt en waarom.

 • Belangrijk is dat de begroting in evenwicht is en dat de totale inkomsten (inclusief de subsidie) gelijk zijn aan de kosten die je opgeeft. Een extra toelichting bij de begroting is optioneel, maar aan te raden met het oog op transparantie. Je kan ook enkel kosten opgeven die rechtstreeks gelinkt zijn aan het project en duidelijk in functie staan van de talentontwikkeling. 

Vragen?

VI.BE is als één van de amateurkunstenorganisaties ook aanspreekbaar voor vragen over deze nieuwe subsidie. Mail dus gerust naar advies@vi.be als je twijfelt of je in aanmerking komt of vragen hebt bij het reglement. 

Eerste ronde subsidies toegekend voor projecten binnen de amateurkunsten

Subsidies

Prolight + Sound (rechthoek 0224)

Reclame