VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

KVR wordt AKV: wat verandert er concreet?

KVR wordt AKV: wat verandert er concreet?

We krijgen enorm veel vragen van artiesten en organisatoren rond de hervorming van de KVR en merken dat er heel wat misvattingen de ronde doen over de afschaffing van de KVR. Daarom lijsten we in dit artikel nog eens de belangrijkste wijzigingen op.

16.11.23

Nieuws

Achtergrond

De KVR (kleine vergoedingsregeling) werd in het leven geroepen om kleinschalige artistieke prestaties in opdracht te vergoeden. Deze regeling wordt nu herdoopt tot de AKV (amateurkunstenvergoeding). Het blijft een kostenvergoeding voor artistieke prestaties in opdracht. Artistiek-technische of -ondersteunende prestaties worden expliciet uitgesloten en het mag enkel gaan over artistieke activiteiten die een noodzakelijke artistieke bijdrage leveren binnen de domeinen van de kunsten. Het platform artist@work zal opgedoekt worden en maakt plaats voor Working In The Arts (WITA). Dit platform zou op 4 december (dit jaar nog) opengesteld worden.

De term ‘amateurkunstenvergoeding’ is misschien een beetje verwarrend omdat de AKV nog steeds toegankelijk blijft voor iedereen die artistieke prestaties levert, en dus niet enkel voor ‘amateurs’. De bedoeling van de hervorming is wel om artiesten aan te moedigen om via het statuut van werknemer of zelfstandige te werken. Met een kostenvergoeding bouw je namelijk geen sociale rechten op. Professionele artiesten raden we dan ook af om gebruik te maken van deze regeling.

Wat verandert voor artiesten?

Om te beginnen verdwijnt de kunstenaarskaart. Iedere artiest die met de AKV wilt werken, zal zich moeten registreren op het nieuwe WITA-platform. Je moet niet langer een aanvraag indienen en er is dus ook geen wachtperiode meer voor artiesten. Iedereen die nog een geldige kunstenaarskaart heeft op het moment dat het platform gelanceerd wordt, zal automatisch geregistreerd worden. Wanneer die lancering precies plaatsvindt weten we nog niet, maar normaal zal het op 1 januari 2024 klaarstaan. 

De grootste verandering is de verlaging van het maximumbedrag naar €70 per prestatie. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Er werd initieel ook een minimumbedrag van €45 vastgelegd, maar dat minimumbedrag hebben ze intussen geschrapt omdat groepen met veel muzikanten daardoor uitgesloten zouden worden bij kleinere optredens met lagere budgetten. Ook nieuw: bovenop die €70 kan je per persoon ook nog tot €20 verplaatsingsvergoeding krijgen.

Concreet: als je met 4 gaat optreden kan je per bandlid das max. €90 verdienen met de AKV (€70 voor de prestatie en maximum €20 voor de verplaatsingskosten). Een organisator kan in dit geval een fee uitbetalen van max. €360 die onder de bandleden wordt verdeeld.

Je mag max. 30 dagen per jaar gebruik maken van de AKV-regeling. Voor dezelfde opdrachtgever mag je net zoals bij de KVR max. 7 dagen op rij via AKV werken. Het maximum jaarbedrag verdwijnt, maar als je op jaarbasis gaat kijken hoeveel je mag verdienen (incl. de verplaatsingsvergoeding), wijkt het bedrag niet zo heel veel af van het jaarbedrag van de KVR. 

We merken dat het vooral voor solo-artiesten moeilijker zal worden om van deze regeling gebruik te maken. Ga je over dat maximumbedarg van €90 per persoon? Dan zal je moeten kijken naar de andere opties om je legaal te laten uitebetalen

Wat verandert voor organisatoren?

Nog een belangrijke wijziging is de verschuiving van verantwoordelijkheid naar de opdrachtgevers. Iedereen (ook een privépersoon) kan artiesten met de AKV betalen, maar heeft wel de volgende administratieve verplichtingen:

  • zowel de artiest als de opdrachtgever (ook natuurlijke personen) moeten op het platform Working In The Arts geregistreerd zijn 

  • de opdrachtgever moet de prestatie vóór het uitvoeren van de prestatie registeren via datzelfde platform

  • van zodra je als opdrachtgever meer dan €500 hebt uitbetaald aan artiesten via AKV, moet je 5% solidariteitsbijdrage betalen aan de RSZ op het totaal aan betaalde AKV’s 

  • opdrachtgevers die per kalenderjaar meer dan 100 dagvergoedingen betalen moeten een jaarlijks verantwoordingsrapport indienen 

We weten dat deze hervorming veel vragen oproept dus weet dat je steeds bij ons terecht kan door te mailen naar advies@vi.be.

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame