VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Het nieuwe Working In The Arts platform staat online!

Het nieuwe Working In The Arts platform staat online!

Artist@work maakt plaats voor Working In The Arts (WITA). Vanaf nu kan je jezelf registreren als amateurkunstenaar of opdrachtgever om met de AKV te werken en kunnen artiesten ook de aanvraag van een kunstwerkattest voorbereiden en indienen.

06.12.23

Nieuws

Op maandag 4 december heeft Minister Frank Vandenbroucke, samen met het Working in the Arts-team van de FOD Sociale Zekerheid, de nieuwe Kunstwerkcommissie voorgesteld. Het was ook het ideale moment om het nieuwe online platform te lanceren. 

Dat is goed nieuws voor artiesten die de aanvraag van een kunstwerkattest willen voorbereiden. Ook voor optredens die in 2024 betaald zullen worden via de nieuwe AKV kan je nu de nodige registraties in orde brengen. Daarnaast vind je op de website van WITA ook meer achtergrondinformatie over de hervorming, handige FAQ's en tutorials over de AKV en de verschillende kunstwerkattesten.

Werken met de AKV

Sinds 1 januari kan je niet meer betaald worden via KVR. Artiesten die met de nieuwe AKV willen werken, kunnen zich vanaf nu registeren op het WITA-platform. Je moet niet langer bewijzen dat je artistieke prestaties levert dus in principe kan iedereen zich registreren. 

Super belangrijk: alle prestaties die via AKV worden betaald moeten op voorhand (d.w.z. voor de start van het optreden) worden aangegeven in het WITA-platform. Die verantwoordelijkheid ligt nu bij de opdrachtgever, wat wil zeggen dat ook de opdrachtgever zich moet registreren. Eens de prestatie is aangegeven in het platform, moet de artiest die ook nog bevestigen. Enkel dan ben je legaal aan het werk. 

Alle andere veranderingen voor zowel artiesten als organisatoren vind je hieronder terug.

Een kunstwerkattest aanvragen

De aanvraag voor een kunstwerkattest kan je officieel indienen sinds 1 januari 2024, maar je kan nu al beginnen met de voorbereiding op het WITA-platform. Er zijn 3 verschillende attesten met elk hun eigen voordelen en voorwaarden. We zetten ze hieronder nog eens op een rijtje. 

Het gewoon kunstwerkattest dient vooral om gebruik te kunnen maken van de ‘artikel 1bis’ regeling. Voor zelfstandigen verlengt het kunstwerkattest de regeling van primostarters (verlaagde sociale bijdragen in de eerste kwartalen) van 4 naar 8 kwartalen. Het gewone kunstwerkattest is geldig voor 5 jaar.

Bij de aanvraag van een kunstwerkattest moet je een professionele artistieke praktijk aantonen. Dat betekent dat je beroepsinkomsten (inkomsten als werknemer of zelfstandige) en je tijdsinvestering volstaan om in een deel van je eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten activiteiten: 

  • kernactiviteiten: artistiek, artistiek-technisch, artistiek-ondersteunend waarvoor beroepsinkomen werd ontvangen + auteursrechten en naburige rechten + prijzengeld (indien toegekend als bezoldiging)

  • randactiviteiten: andere vormen van inkomsten zoals de KVR + gevolgde en gegeven opleidingen in de kunsten + onzichtbaar werk (songwriting, zoeken naar financiering, repeteren, …) + deelname aan de Kunstwerkcommissie of cultuurcommissies + prijzengeld dat niet als bezoldiging toegekend werd

Als je minder dan € 1.000 bruto in 2 jaar via ‘kernactiviteiten’ verdiende, word je sowieso niet als professioneel beschouwd. Heb je op 5 jaar tijd meer dan € 65.400 bruto verdiend met kernactiviteiten? Dan heb je sowieso een professionele artistieke praktijk. Als je daartussen zit, komen zowel kern- als randactiviteiten in aanmerking om aan te tonen dat je artistieke praktijk professioneel is.

Voor alle duidelijkheid: met dit ‘gewone’ kunstwerkattest kan je geen aanvraag voor een kunstwerkuitkering doen. 

Met een kunstwerkattest plus krijg je naast de toegang tot artikel 1bis of een verlengde primostarter regeling ook de mogelijkheid om een kunstwerkuitkering aan te vragen. De andere voorwaarde voor die uitkering is dat je 156 dagen gewerkt hebt als werknemer. Ook dit attest is 5 jaar geldig. 

Je moet naast het aantonen van je professionele artistieke praktijk ook een van deze drempels overschrijden:

  • € 5.418 bruto verdiend via kernacitiviteiten over een periode van 2 jaar voor de aanvraag;

  • € 13.546 bruto verdiend via kernacitiviteiten over een periode van 5 jaar voor de aanvraag. 

Het kunstwerkarttest starter werd specifiek voor starters in het leven geroepen en geeft je dezelfde rechten als het kunstwerkattest plus, maar is slechts 3 jaar geldig. Voor dit attest moet je aan 3 voorwaarden tegelijk voldoen: 

  • een diploma hoger kunstonderwijs, een relevante opleiding of gelijkwaardig door ervaring;

  • een loopbaan-, financieel- of ondernemingsplan (opgemaakt via een vormingstraject, opleidingsonderdeel of zelf opgesteld);

  • minstens 5 artistieke activiteiten of € 300 bruto verdiend uit kernactiviteiten in 3 jaar. 

We weten dat deze hervorming heel wat vragen oproept bij zowel artiesten als bij organisatoren. Zit je met vragen over de AKV of de aanvraag van een kunstwerkattest? Contacteer ons via advies@vi.be.