VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Goedgekeurde federale begroting bevat ook enkele maatregelen voor onze sector

Goedgekeurde federale begroting bevat ook enkele maatregelen voor onze sector

In het nieuwe federale begrotingspakket wordt er (gelukkig) niet gemord aan de belastingen op auteursrechten, wordt flexi-werk uitgebreid naar de cultuursector en wordt het aantal uren dat studenten mogen werken opgetrokken.

12.10.22

Nieuws

Op dinsdag 11 oktober werd in het federale parlement de nieuwe begroting voor 2023 en 2024 voorgesteld. In het grote kluwen van beslissingen rond o.a. energieprijzen en veiligheid viel ook een aantal maatregelen te bespeuren die van belang zijn voor of een impact kunnen hebben op onze muzieksector.

Het is nog wachten op definitieve teksten, maar deze beslissingen werden aangekondigd:

  • het fiscaal regime voor inkomsten uit auteursrechten blijft behouden voor auteurs en componisten. Al wie inkomsten haalt uit auteurs- of naburige rechten betaalt daarop vandaag een verlaagde roerende voorheffing van 15%. Dat wil meteen zeggen dat het aantrekkelijk is voor sommigen om zoveel mogelijk inkomsten te laten classificeren als (overdracht van) intellectuele eigendom. Heel wat schrijvers van technische handleidingen, bedrijfleiders die presentaties maken etc. lieten daarom vaak onterecht een deel van hun vergoeding uitbetalen ‘in auteursrechten’ om zo van dat gunstig fiscaal regime gebruik te kunnen maken. Door dat oneigenlijk gebruik dreigde het hele systeem op de schop te gaan, wat meteen een afstraffing zou betekenen voor auteurs/componisten die er wel op een correcte manier gebruik van maken. Dat gevaar is nu dus afgewend, met dank aan het gelobby van o.a. De Muziekgilde. 
  • Het systeem van flexi-jobs wordt uitgebreid naar (delen van) de cultuursector. Via deze regeling kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten. Wie bijklust in een flexi-job, betaalt op de extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon is dus het nettoloon. De flexi-jobwerknemer bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie ...) op. De werkgever betaalt een verlaagd tarief van maar 25 procent werkgeversbijdragen boven op het loon van een flexi-jobber. Tot nu toe mocht het systeem enkel gebruikt worden in de horeca en detailhandel (bv. bakkers, warenhuizen ...) maar nu wordt het dus ook opengesteld voor o.a. bepaalde delen van de cultuursector (welke delen is nog niet helemaal duidelijk).
  • Studenten mogen voortaan 600 uur per jaar werken. Vandaag mag een student max. 475 uur per jaar werken binnen het gunstige statuut van jobstudent. Jobstudenten betalen maar 2,71% sociale bijdrage, hun werkgevers maar 5,42%. In de meeste gevallen hoeven jobstudenten ook geen belasting te betalen. Er zijn steeds meer studenten die meer dan 475 uur per jaar werken, o.a. in de evenementensector. Onder andere omdat ze op die manier helpen om de vacatures in te vullen die anders niet ingevuld geraken door krapte op de arbeidsmarkt, breidt de regering het aantal uren dat jobstudenten kunnen kloppen onder de gunstige voorwaarden, uit naar 600.

We houden je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen.