VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Derde ronde subsidies toegekend voor projecten binnen de amateurkunsten

Derde ronde subsidies toegekend voor projecten binnen de amateurkunsten

De minister van Cultuur kent 266.070 euro toe aan 54 projecten die inzetten op talentontwikkeling voor niet-professionele artiesten. Collega Lucas zorgt voor een analyse.

05.01.23

Nieuws

Op 15 september 2022 lag de vorige deadline om een projectsubsidie talentontwikkeling aan te vragen. Intussen is ook bekend geraakt welke projecten effectief steun ontvangen. Wie middelen krijgt, kan zich sinds 1 januari verder ontplooien in de muziek of andere kunstdisciplines of extra inzetten op ondersteuning en omkadering zoals promotiewerking en publiekswerking.

We zien deze ronde een lichte daling in toegekende subsidies, terwijl er meer dossiers ontvankelijk verklaard werden. Van de 135 ontvankelijke dossiers werden er 54 (of 40%) goedgekeurd. In de eerste en tweede ronde werd er respectievelijk in 59% en 50% van de ontvankelijke dossiers een subsidie toegekend. Ook het toegekende totaalbudget volgt die dalende trend. Aan het aantal aanvragen is wel duidelijk te zien dat de nood aan subsidiering voor deze doelgroep hoog blijft.

Evolutie in aantal ingediende en goedgekeurde dossiers

Ronde toegekende subsidies aanvragen  goedgekeurd %
 1 440.179 euro 147 87 59%
 2 317.000 euro 119 59 50%
 3 266.070 euro 135 54 40%

Opvallend: net als in de vorige rondes doet de discipline muziek het heel goed. Maar liefst 42 van de 54 ofwel 77% van de toegekende subsidies vallen onder de discipline muziek (pop- en rockgroepen, harmonieën, orkesten, fanfares, dj's en individuele muzikanten). Het gaat concreet over ondersteuning voor muzieklessen, opleidingen als producer, live coaching, songwriting, preproducties of hulp bij opnames. Een volledig overzicht van de toegekende subsidies vind je hier.

Het reglement van deze projectsubsidie vind je terug op de site van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. De deadline voor de volgende indienronde valt op 15 april 2023. Deze ronde is bedoeld voor projecten die starten vanaf 1 augustus 2023.

Zelf ook je kans wagen? We maakten intussen ook een stappenplan voor muzikanten, dj’s of producers die eraan denken om een dossier in te dienen. Met verdere vragen over deze subsidielijn kan je ook altijd mailen naar advies@vi.be!

Projectsubsidies talentontwikkeling amateurkunsten: stappenplan

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame