VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadlines voor vzw’s

Naar jaarlijkse gewoonte herinneren we vzw’s aan enkele belangrijke deadlines. Voor veel vzw’s is de maand juni namelijk een belangrijke maand. 

01.06.22

Nieuws

De jaarlijkse algemene vergadering

Een vzw moet minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeenroepen en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar. Aangezien het boekjaar bij de meeste vzw’s gelijkloopt met het kalenderjaar, ligt de deadline normaal op 30 juni 2022

Weet dat de uitnodiging voor de algemene vergadering minstens 15 dagen op voorhand aan de leden van de vzw moet worden verstuurd. Dit betekent dat je nog maximaal twee weken hebt om die uit te sturen. Op die uitnodiging staan minstens de volgende agendapunten:

  1. goedkeuring jaarrekening van het vorige boekjaar (2021)
  2. kwijting van de bestuurders over het vorige boekjaar (2021)
  3. goedkeuring van de begroting van het huidige boekjaar (2022)

Het bestuursorgaan moet de financiële toestand en de uitvoering van de begroting grondig toelichten voordat de algemene vergadering haar goedkeuring geeft over de jaarrekening. Daarnaast moet er een afzonderlijke stemming worden gehouden over de kwijting van de bestuurders van hun aansprakelijkheid. Het is dus niet meer mogelijk om te bepalen dat de goedkeuring van de jaarrekening ook automatisch een kwijting van de bestuurders betekent.

Neerleggen van de jaarrekening

Na afloop van de algemene vergadering moet de jaarrekening binnen de 30 dagen worden neergelegd. Voor kleine vzw’s met een vereenvoudigde boekhouding moet dit gebeuren op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Grotere vzw’s met een dubbele boekhouding moeten neerleggen bij de Nationale Bank van België.

Aangifte rechtspersonenbelasting

Last but not least: belastingen! Vzw’s betalen rechtspersonenbelasting op inkomsten uit onroerende goederen (bv. huurinkomsten) en bepaalde vormen van roerende inkomsten (bv. beleggingen). Ook als de vzw geen dergelijke inkomsten heeft, zal je een aangifte moeten doen en laat je alle vakjes open. De deadline voor die aangifte valt op 17 oktober 2022, maar we raden je aan om dit nu al in orde te brengen. De aangifte kan enkel nog elektronisch via BIZTAX gebeuren.