VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

De gezondheid en het welzijn van muziekmakers in de EU : onderzoeksresultaten bekend

In het kader van haar initiatief “Music Moves Europe” heeft de Europese Commissie het verslag “Gezondheid en welzijn van professionele musici en muziekmakers in de EU - inzichten uit onderzoek voor beleid en praktijk” gepubliceerd. Collega Jan Pauly werkte mee aan deze studie.

26.01.23

Nieuws

Uit het verslag blijkt dat de gezondheid en het welzijn van beroepsmuzikanten en muziekmakers in de EU kwetsbaar zijn voor een aantal risico's en dat op vele fronten actie moet worden ondernomen om hen te beschermen. Europees commissaris voor innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken Mariya Gabriel verklaarde: “Professionele muzikanten en muziekmakers werken in een snel veranderende context waar muziek wordt gemaakt, gedistribueerd, geconsumeerd en te gelde gemaakt op volledig nieuwe manieren. Dit nieuwe landschap legt extra druk en stress op onze muziekprofessionals. Deze nieuwe realiteit veroorzaakt veel bezorgdheid over hun gezondheid en welzijn. Dit verslag werpt een licht op de risico’s en op de maatregelen die nodig zijn om de gezondheid, het welzijn en de weerbaarheid van onze muziekprofessionals te beschermen. Het is een belangrijke stap in onze inspanningen om het beleid en het leven van de miljoenen professionele muzikanten en muziekmakers in de EU te verbeteren”.

Het verslag bewijst dat de Commissie de muzieksector in de EU wil steunen met kennis en oplossingen. Het benadrukt de belangrijkste risico’s voor de fysieke en mentale gezondheid van professionele musici en muziekmakers. Het toont voorbeelden van succesvolle interventies en acties (beleid en praktijken) van verschillende EU-lidstaten om deze risico's aan te pakken. De belangrijkste beleidslessen uit het onderzoek worden gedestilleerd en er worden aanbevelingen geformuleerd voor beleid en praktijken die de fysieke en mentale gezondheid en veiligheid van musici en muziekmakers in de EU kunnen verbeteren op het gebied van onderwijs, preventie en behandeling.

Een eerste belangrijke boodschap van dit verslag is dat de nationale en lokale autoriteiten in hun acties en beleid aandacht moeten besteden aan alle aspecten van de problematiek. Dit omvat de verraderlijke risico’s op langere termijn van angst voor optredens, eenzaamheid en sociale angst, financiële onzekerheid, fysieke belasting en aandoeningen, lawaai-geïnduceerd gehoorverlies, slaapstoornissen, vocale schade, drugs- en alcoholgebruik, gezichtsproblemen en depressie.

Een tweede belangrijke boodschap is dat het geestelijk welzijn van musici vaak over het hoofd wordt gezien als een onderwerp in tertiaire muziekschool curricula. Elk curriculum in het hoger onderwijs zou een substantieel en verplicht onderdeel moeten bevatten over psychologisch en mentaal welzijn, risico's en preventie. Muziekschoolcurricula moeten ook meer aandacht besteden aan muziek als beroep: met name hoe je als muzikant je brood kan verdienen in de huidige industrie.

Een derde belangrijke boodschap van het rapport is dat het zoeken naar professionele geestelijke en lichamelijke therapie voor de meeste musici te duur is. Nationale, regionale en lokale overheden moeten ervoor zorgen dat behandelingen voor musici niet buitensporig duur zijn. Indien dit nog niet het geval is, moeten de autoriteiten overwegen een systeem te ontwikkelen waarbij een deel van de specifieke behandelingskosten voor musici rechtstreeks door de ziekteverzekering wordt gedekt of wordt vergoed.

Lees het volledige verslag hier.

Wie werkzaam is in de muziekindustrie en op zoek naar gratis psychologische hulp, kan hiervoor nog steeds terecht bij Live2020 en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Meer info vind je hier.

Stage oproep 2023

Reclame