VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Cultuur na corona: wat wil het publiek?

Cultuur na corona: wat wil het publiek?

cult!, de koepel van cultuur- en gemeenschapscentra, lanceerde een publieksbevraging bij meer dan 80 cultuurhuizen. Doel was om na te gaan of en hoe bezoekers na de coronacrisis opnieuw aan cultuurbeleving zouden doen. 88% van de 22.000 respondenten mist live cultuurbeleving en vindt cultuur meer dan ooit nodig.

13.04.21

Nieuws

In samenwerking met Universiteit Antwerpen en onderzoeksbureau LMR-LMOV ging cult! op zoek naar de participatiebereidheid aan cultuurevenementen na corona. Er werd ook gevraagd naar de randvoorwaarden bij voorstellingen: onder welke omstandigheden voelen bezoekers zich al dan niet veilig, en welke maatregelen trekken het publiek over de streep om (opnieuw) naar voorstellingen te komen? Enkele resultaten zijn zeer hoopgevend: 75% van de 22.000 respondenten geeft aan opnieuw aan culturele activiteiten deel te nemen van zodra het weer mag en het niet afgeraden wordt. Iets meer dan 18% geeft aan zelfs meer naar culturele evenementen te gaan na de coronacrisis dan ervoor. 80% heeft het volste vertrouwen in de hygiënische maatregelen die cultuurhuizen treffen.

Toch gaat niet iedereen straks zomaar weer in de rij staan voor haar of zijn favoriete artiest. Enkele randvoorwaarden blijken heel belangrijk voor de motivatie om al dan niet naar het cultuurhuis af te zakken:

  • Een beperking van het maximum aantal bezoekers zodat social distancing maximaal kan worden gerespecteerd is voor 62% van de respondenten een 'gewenste maatregel'. 74% zal meer overwegen om naar een voorstelling te gaan als het aantal aanwezigen beperkt wordt, 69% zal dat doen als er overal anderhalve meter afstand gegarandeerd wordt.
  • Ook van de mondmaskers zijn we nog niet meteen verlost. Bijna 70% van de respondenten zal sneller overwegen om naar een voorstelling te gaan als iedereen (bezoekers en personeel) een mondmasker moet dragen.
  • Beperking van de wachtrijen en het aanschuiven is voor 76% een belangrijke stimulans. Tegelijk ziet amper 15% heil in sneltesten. Als die sneltesten afgenomen worden bij het binnengaan van de zaal, verhogen die uiteraard de wachttijd, en dat ziet de overgrote meerderheid van de bezoekers niet zitten.
  • Ventilatie is voor 63% van de respondenten erg belangrijk. Bijna driekwart voelt zich dan ook het meest comfortabel bij evenementen op grote buitenlocaties. Ook in grote of middelgrote zalen mét zitplaatsen is 67% op haar/zijn gemak. Die zitplaatsen blijken cruciaal: 66% voelt zich niet comfortabel in grote of middelgrote zalen zonder zitplaatsen, dat percentage stijgt nog als het gaat over kleinere venues zonder zitplaatsen. 

Voor een goed begrip is het belangrijk te vermelden dat de respondentengroep eerder oud was: 78% was op het moment van de bevraging 45 jaar of ouder. Dat verklaart hoogstwaarschijnlijk voor een stuk de eerder 'strenge' maatregelen die bezoekers verwachten.

Die oudere leeftijd verklaart ook nog een ander fenomeen: 61% nam tijdens de crisis niet deel aan een of andere vorm van online cultuurbeleving. Meer dan de helft van hen zal dat ook naar de crisis niet doen. Ook zorgwekkend is de betaalbereidheid voor digitale cultuur: meer dan de helft van de respondenten geeft aan niet te willen betalen voor online cultuurevenementen. Van wie wél wil betalen, geeft de overgrote meerderheid (82%) aan minder te willen betalen dan voor een 'echte' live voorstelling. Een belangrijk resultaat van de cultuurparticipatiestudie die publiq in 2020 uitvoerde wordt dus opnieuw bevestigd: de betaalbereidheid voor online cultuur ligt bijzonder laag.

Tot slot: wanneer denkt men dan terug tickets te kopen voor live voorstellingen? Zeker nog niet de eerste maanden: een kwart van de respondenten geeft aan een ticket te kopen vanaf juli/augustus, nog eens een kwart pas vanaf september of later. De mogelijkheid om geld terug te krijgen in geval van annulering, een bon te krijgen of tickets te kunnen omboeken blijft belangrijk om bezoekers over de streep te trekken om nu al een ticket aan te schaffen.

grasduin zelf in de cijfers van het publieksonderzoek van cult!
JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame