VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Route Artistique

Inspiratie

3 categorieën

De Dienst Vrije Tijd en het cultuurcentrum van Wevelgem wilden samen een amateurkunstenbeleid uitwerken, maar beseften dat het onmogelijk was om een beleid op maat van de lokale kunstenaars samen te stellen zonder eerst naar de input van de doelgroep te vragen. Een gemeente kan wel een ambitieus amateurkunstenbeleid uitwerken, maar als dit niet specifiek gericht is op de noden van hun lokale kunstenaars, dan is het verloren werk.

Daarom organiseerde de gemeente Wevelgem in 2019 voor het eerst Route Artistique, een bijeenkomst waarbij allerlei lokale kunstenaars over de verschillende disciplines heen werden bevraagd. Dit gebeurde zowel off- als online. De noden en wensen die hierbij naar boven kwamen, werden opgelijst en vervolgens in een concreet actieplan gegoten, om lokale initiatieven beter te faciliteren en meer te stimuleren. 
Het actieplan is voornamelijk gericht op ruimte, netwerk-opportuniteiten en projectoproepen voor lokaal talent. Ruimte omvat hier materiaalopslag, repetitie-, creatie- en tentoonstellingsruimte, en podia. In het kader van netwerken brainstormt de gemeente over het maken van een online platform (een “hub”), zodat lokale kunstenaars gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast willen ze tweemaal per jaar een netwerkmoment inplannen, zodat de kunstenaars ook fysiek bij elkaar komen. Meer info en zicht op de voorbije projectoproepen vind je op wevelgem.be/route-artistique.

De Dienst Vrije Tijd en het cultuurcentrum van Wevelgem wilden samen een amateurkunstenbeleid uitwerken, maar beseften dat het onmogelijk was om een beleid op maat van de lokale kunstenaars samen te stellen zonder eerst naar de input van de doelgroep te vragen. Een gemeente kan wel een ambitieus amateurkunstenbeleid uitwerken, maar als dit niet specifiek gericht is op de noden van hun lokale kunstenaars, dan is het verloren werk.

Daarom organiseerde de gemeente Wevelgem in 2019 voor het eerst Route Artistique, een bijeenkomst waarbij allerlei lokale kunstenaars over de verschillende disciplines heen werden bevraagd. Dit gebeurde zowel off- als online. De noden en wensen die hierbij naar boven kwamen, werden opgelijst en vervolgens in een concreet actieplan gegoten, om lokale initiatieven beter te faciliteren en meer te stimuleren. 

Het actieplan is voornamelijk gericht op ruimte, netwerk-opportuniteiten en projectoproepen voor lokaal talent. Ruimte omvat hier materiaalopslag, repetitie-, creatie- en tentoonstellingsruimte, en podia. In het kader van netwerken brainstormt de gemeente over het maken van een online platform (een “hub”), zodat lokale kunstenaars gemakkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Daarnaast willen ze tweemaal per jaar een netwerkmoment inplannen, zodat de kunstenaars ook fysiek bij elkaar komen. Meer info en zicht op de voorbije projectoproepen vind je op wevelgem.be/route-artistique.

Plaats
Wevelgem, West-Vlaanderen (31397 inwoners)
Rol van gemeente
De gemeente organiseert zelf.
Budget vanuit gemeente
Momenteel is er geen concreet budget voorzien. De budgetten kunnen verschillen naargelang het aantal acties per jaar.
Deze actie zet in op
Inspraak in beleid, repeteren en netwerk.
Let op
In Wevelgem is de zoektocht naar ruimte erg moeilijk, het is dan ook belangrijk om dit mee te geven aan de lokale kunstenaars. Laat hen weten dat de gemeente er actief mee bezig is, maar dat het niet in één nacht tijd zal gebeuren.
Publicatiejaar
2020