VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Ondersteuning van private repetitie infrastructuur

Hoe kwam deze actie tot stand? Wat was de rol van de gemeente, het voorziene budget en van wie kwam het initiatief? Je leest het hier.

Inspiratie

Wat de stad voor aanvang van de Popraad in 2018 eigenlijk al wist, werd tijdens het inspraakmoment met artiesten helemaal duidelijk: er was een enorm tekort aan repetitieruimtes in Sint-Niklaas. Bands gaven aan dat ze geen repetitiekot konden vinden, in ongeschikte ruimtes moesten repeteren of buiten de stad gingen repeteren. Ook dj's en producers, vaak aangewezen op zeer kostelijke gear en software, wezen op het totale gebrek aan uitgeruste ruimtes om te experimenteren.

Om een antwoord te bieden op dit hiaat besloot de stad in samenwerking met VI.BE en hogeschool PXL een diepgaand onderzoek te voeren naar de noden op vlak van repetitie-infrastructuur in Sint-Niklaas. De resultaten van dit onderzoek dienden als basis om in te zetten op private repetitie-infrastructuur en de concrete uitwerking van een ondersteuningskader hiervoor. In het meerjarenprogramma 2020-2025 heeft het stadsbestuur hiervoor 140.000 euro uitgetrokken. 

Door de samenwerking met, en de participatie van de stad in de twee jeugdcentra in de stadskern, wordt er nu werk gemaakt van de aanleg van enkele repetitielokalen en een opnamestudio. Daarnaast schrijft de stad aan een gloednieuw subsidiekader.

Plaats
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen (77679 inwoners)
Rol van stad
De stad lanceerde het onderzoek. Vandaag neemt het de rol op van facilitator en stimulator: de stad schept de juiste randvoorwaarden en deelt via subsidies prikkels uit aan het veld.
Budget vanuit stad
Het huidige bestuur voorziet een investeringsbudget van 140.000 euro om een ondersteuningskader voor private investeringen te ontwikkelen.
Deze actie zet in op
Repeteren en beleid.
Let op
Werk vraaggericht. Ga bij lokaal talent na wat er leeft, met welke vragen zij zitten, met welke problemen ze kampen, welke gear ze nodig hebben, en hoe de ruimtes best ingericht worden.
Publicatiejaar
2020