VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Habitat Festival

Inspiratie

3 categorieën

Habitat Festival zag het levenslicht in 2015 vanuit de nood aan laagdrempelige zomer-initiatieven voor jongeren in Leuven. De Leuvense jeugddienst zat hiervoor samen met geëngageerde jongeren en zette in samenspraak met hen het festival op poten. Het doel is tweeledig: jongeren zelf de organisatorische kneepjes van het vak aanleren, en een mix van jong lokaal talent en gevestigde internationale namen op een kwalitatieve manier presenteren. De jongeren kunnen in een traject met de jeugddienst hun eerste stappen zetten in de wereld van festivalorganisatie. Zo heeft Habitat de afgelopen zeven jaar talent van eigen bodem een groeikans kunnen geven zowel op artistiek en organisatorisch vlak. 

Iedereen is welkom op Habitat, maar het festival richt zich in de communicatie expliciet op Leuvense jongeren. Het festival is bewust gratis om zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Ook de locatie speelt daarin mee. In de groene omgeving tussen Alma 3 en het park van Arenberg, op een fietsbare afstand van het centrum. 

Habitat is sinds het begin een festival dat een aantal verschillende programmatorische insteken combineert: muziek, kunst, architectuur, ondernemerschap/talks en duurzaamheid. Het festival biedt something from everything van deze disciplines, zowel op lokaal als internationaal niveau. De originele insteek van Habitat was het ondersteunen van jonge organisatoren en talent. Nog steeds wil Habitat de spotlight geven aan jong lokaal talent, zowel bands als dj’s, door hen speelkansen te bieden. Tussen de meer professionele spelers in Leuven zoals Het Depot, 30CC,... zorgt Habitat voor een extra laagdrempelig platform voor jonge artiesten om hun ding te doen, zodat ook zij op een dag opgepikt worden en kunnen doorgroeien tot één van de groten.

Sinds twee jaar wordt Habitat georganiseerd door een autonome vzw, Creature of Habitat vzw, waar een deel van de jongeren uit het vroegere jeugdwerktraject deel van uitmaken. Stad Leuven blijft een belangrijke partner samen met de KULeuven en het UCLL. Het festival groeide uit tot een vaste waarde en is ondertussen deel van Het Groot Verlof, de vaste kalender aan zomerevenementen in de stad.  

Plaats
Leuven, Vlaams-Brabant (102126 inwoners)
Rol van stad
Initieel was stad Leuven zowel initiator, organisator, stimulator en facilitator. Ondertussen ontgroeide Habitat de vleugels van de stad, maar blijft Leuven in nauw contact met de organisatoren van Creature of Habitat.
Budget vanuit stad
Leuven voorziet een jaarlijks werkingsbudget van 15.000 euro voor Habitat. Voorwaarden hiervoor zijn dat het festival gratis toegankelijk blijft en haar focus op jongeren legt. Toegang is gratis voor de deelnemers.
Deze actie zet in op
Habitat is een broedplaats voor jong talent met speciale aandacht voor de lokale muzikanten.
Let op
Jongeren als doelpubliek vereist ook een aangepaste aanpak. De line-up is redelijk niche. In de communicatie is het visuele aspect heel belangrijk, de vormgeving mag niet te dicht aanleunen bij die van de stad of jeugddienst om een eigen imago te kunnen creëren.
Publicatiejaar
2022