VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

De allereerste Popcoach

Hoe kwam deze actie tot stand? Wat was de rol van de gemeente, het voorziene budget en van wie kwam het initiatief? Je leest het hier.

Inspiratie

4 categorieën

De intrede van de popcoach in Aarschot is een primeur voor het Vlaamse muzieklandschap. Dat uitgerekend Aarschot hiermee uitpakt is weliswaar niet verbazend aangezien het een bloeiende muziekscene heeft en op deze manier de scene verder wil ondersteunen en versterken. Het Aarschotse stadsbestuur wilde horizontaler te werk gaan met de stadsdiensten en de verschillende muziekwerkingen bundelen onder één overkoepelend geheel. De popcoach vervult verschillende rollen om de Aarschotse muziekscene verder op de kaart te zetten. Enerzijds is hij het centrale aanspreekpunt voor muzikant, organisator, programmator en muziekliefhebber,  anderzijds is hij een geboren netwerker die de verschillende actoren van de Aarschotse scene met elkaar in contact brengt en hen een stem moet geven. 

Maar er is meer. De popcoach organiseert ook infomomenten rond actuele muzikale vraagstukken om de lokale muziekscene verder te helpen professionaliseren (bv. rond billijke vergoeding, sabam, …). Daarnaast is het ook de bedoeling dat er actief werk wordt gemaakt van laagdrempelig podia voor lokaal talent. Initiatieven zoals Lokale Helden, free podia en jamsessies moeten hierbij helpen en moeten ook de interesse bij het bredere publiek weer meer aanwakkeren. De popcoach is ook een sleutelfiguur in het beheer van jeugdcentrum de Klinker, waar hij o.a. jongeren stimuleert om weer optredens te organiseren, en hen hierin ondersteunt. Niet enkel muzikanten hebben hier baat bij, maar ook de ondernemingszin wordt zo bij de Aarschotse jeugd aangewakkerd. 

Kortom, de popcoach heeft een sleutelrol als bruggenbouwer tussen de verschillende actoren van het Aarschotse muzikale ecosysteem en ondersteunt hen door het verstrekken van relevante informatie en podiumkansen. Zo hopen we het Aarschotse muzieklandschap gezond te houden en te doen floreren als nooit tevoren.

Plaats
Aarschot, Vlaams-Brabant (30175 inwoners)
Rol van stad
De stad initieerde de nieuwe functie zelf. De popcoach kan optreden als regisseur, stimulator, facilitator en organisator.
Budget vanuit stad
De stad betaalt het loon van de popcoach (1 VTE). Daarnaast geeft ze ook toelages aan jonge organisatoren (max. 500 euro) en sociaal-culturele toelages aan organisatoren van bv. festivals.
Deze actie zet in op
Het totaalpakket van ondersteuning voor artiesten en bij uitbreiding de hele lokale muziekscene.
Let op
Om dit project te doen slagen is het van essentieel belang dat alle actoren van het muzieklandschap op de hoogte zijn van het bestaan van de popcoach. Deze actie staat momenteel in prille schoentjes dus bijsturingen van de verscheidene rollen van de popcoach kunnen zeker nog volgen, afhankelijk van de noden/prioriteiten van de scene.
Publicatiejaar
2023