VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Creatieve (zoektocht naar) ruimte

Hoe kwam deze actie tot stand? Wat was de rol van de gemeente, het voorziene budget en van wie kwam het initiatief? Je leest het hier.

Inspiratie

Anno 2020 zijn er in Deerlijk geen specifiek uitgeruste repetitieruimtes. De gemeente was zich hiervan al van bewust, maar het issue werd na afloop van de Popraad opnieuw op de agenda geplaatst. De gemeente stelt zich daarom zeer dynamisch op wanneer bands naar een repetitieruimte informeren. Zo kreeg een band die recent naar een repetitieruimte vroeg een lokaal ter beschikking. Ook de polyvalente zaal van OC d'Iefte opende al de deuren voor lokale groepen. Daarnaast kunnen muzikanten sinds kort terecht in de oude brandweerkazerne. Het gaat hier wel om een tijdelijke invulling; de artiesten zijn overigens volledig toegewezen op hun eigen materiaal.

Bovendien opent de lokale zoektocht naar een nieuwe locatie voor het keramiekatelier perspectieven voor muzikanten. De ambitie is om een ruimte te creëren voor kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines, waaronder muzikanten. Een vaste plek voor muzikanten vervult niet enkel de nood aan repetitie-infrastructuur, maar stimuleert tegelijk meer organische ontmoetingen tussen de verschillende bands en draagt zo bij tot scene building en sociale cohesie.

Plaats
Deerlijk, West-Vlaanderen (11942 inwoners)
Rol van gemeente
Organisator.
Budget vanuit gemeente
Nog niet bepaald.
Deze actie zet in op
Repetitieruimtes en materiële ondersteuning.
Publicatiejaar
2020